Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.

2011. október 20.

 

 

Tételek # 
01. napirend
02. A KAPOS VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges Önkormányzati támogatásról
03. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatának módosítása
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, módosítása
05. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
06. A költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési terve
07. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása
08. 211 m2 értékesítése az 1861/3 hrsz-ú ingatlanból, Petrinovics Péter Barcs, Széchenyi u. 3. II/13. szám alatti lakos részére
09. A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről
10. Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
12. Barcs Város közterületén lévő fák kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása
13. A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása. (Szóbeli előterjesztés)
Meghívó