Ma 2022. június 27., hétfő, László napja van. Holnap Levente és Irén napja lesz.

MEGHÍVÓ

 

BARCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 20-ÁN, (CSÜTÖRTÖKÖN) 9.00 ÓRAKOR TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

 

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.

 

A KAPOS VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról.

 

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatának módosítása.

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

 

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása.

 

A költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési terve.

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

211 m2 értékesítése az 1861/3 hrsz-ú ingatlanból, Petrinovics Péter Barcs, Széchenyi u. 3. II/13. szám alatti lakos részére.

 

A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről.

 

Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása.

 

Barcs Város közterületén lévő fák kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása.

 

Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Választás 2022