Ma 2022. június 27., hétfő, László napja van. Holnap Levente és Irén napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Címzetes Főjegyzőjétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 82/462-459.

                                                                                              _____ sz. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

A költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési tervéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

             2011. október 20-i ülésére

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92. § (3) bekezdés előírása alapján a helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés útján biztosítja. Az Ötv. 92.§ (5) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) 4/A.§ (1) bekezdése, továbbá a 36. § (5) bekezdés alapján gondoskodni kell a költségvetési szervek intézményvezetői hatáskörbe tartozó belső ellenőrzésről is.

Az éves ellenőrzési tervet a Ber. 21. § előírásai szerint kell elkészíteni. Az éves ellenőrzési terv a Pénzügyminisztérium útmutatója alapján került összeállításra. Az Önkormányzat éves ellenőrzési terve tartalmazza a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervét, a költségvetési szervek felügyeleti, valamint az intézményvezetői hatáskörbe tartozó belső ellenőrzési tervét.

A helyi önkormányzati rendszer változásától függően, az új önkormányzati törvénynek megfelelően az éves belső ellenőrzési terv is módosulhat. A jelenlegi ismeretek alapján az ellenőrzési terv kapacitás meghatározásnál egy fő belső ellenőrrel számoltunk.

A korábbi évek ellenőrzési gyakorlatának megfelelően a Képviselő-testület bizottságai az intézmények felügyeleti ellenőrzésében igény szerint részt vehetnek.

 

Barcs, 2011. október 1.

                                                                                              Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                          címzetes főjegyző        

 

Határozati javaslat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett 2012. évi ellenőrzési tervet és elrendeli annak végrehajtását.

 

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

2./ Barcs Város Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottságot, hogy 1-1 fő biztosításával 2011. évben vegyen részt az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzésében.

Felelős: Szakos Gábor Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottság elnöke

Határidő: értelem szerint

3./ A szakbizottságok 1-1 fővel - nem kötelező jelleggel - részt vehetnek az ellenőrzésben. A szakbizottságok elnökeit nyilatkoztatni kell, hogy részt kívánnak-e venni az adott ellenőrzésben.

Felelős: a bizottságok elnökei

Határidő: értelem szerint

Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

A 2012. Évi Ellenőrzési Terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

 

 

 

 

 

Megnevezés

 

Átlagos munkanapok száma / fő

 

Létszám (fő) *

Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)

Naptári napok száma

           366

1

366

Kieső munkaidő

152

1

152

Ebből: pihenőnap, munkaszüneti nap

109

1

109

Fizetett ünnepek

5

1

5

Fizetett szabadság

38

1

38

Átlagos betegszabadság

0

0

0

Nettó munkaidő

214

1

214

Tervezett ellenőrzések végrehajtása 76,7%)

164

1

164

Belső szakértői (tanácsadói) tevékenység (4,6%)

5%)

10

___

1

10

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb. (7%)

15

1

15

Képzés (2,3%)

5

1

5

Soron kívüli ellenőrzés (9,4%)

20

1

20

Összes tevékenység kapacitásigénye

214

1

214

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:

210

1

210

Tartalékidő

   4

1

   4

Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele

*/ A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

 

 

 

 

 

Ellenőrzési cél, az ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

1. Az új vagyon-nyilvántartási program, az E-KATA bevezetésének tapasztalatai

   A 2011. szeptember 5-ei intézkedési terv végrehajtása

2. A helyi adók utóellenőrzése;

   A 2011. március 22-ei intézkedési terv végrehajtása

3. Bank- és pénztárbizonylatok pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése

   A 2011. szeptember 30-ai kockázatértékelés alapján

4. A Barcsi Szociális Központ pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése különös tekintettel a térítési díjak alakulására

   A 2011. szeptember 30-ai kockázatértékelés alapján

5. A költségvetési intézmények vezetői felelősségi körébe tartozó belső ellenőrzés;

   A   Ber. 36. § (5) bekezdés b) pontja alapján

 

 

 

Ellenőrzendő költségvetési intézmények, belső szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)

Azonosított kockázati

tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa (**)

Az ellenőrzés ütemezése (***)

Erőforrás szükségletek (****)

Polgármesteri hivatalban:

 

1. Az új vagyon-nyilvántartási program, az E-KATA bevezetésének tapasztalatai

Ellenőrzés célja: a 2011. évi ellenőrzés javaslatainak hasznosulása

Ellenőrzés tárgya:

A helyi adóbevételek kivetése, beszedése és a hátralékok alakulása

Ellenőrizendő időszak: 2011. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, interjú

 • Korábbi hibák, hiányosságok
 • A folyamatok szabályozottsága
 • Személyi feltételek

 

Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés végrehajtása: 2012. január 2-től január 31-ig

 

Jelentés:

2012. január 31.

 

 

Ellenőri nap: 22

(1 fő ellenőr)

2. a helyi adók utóellenőrzése

 

 

Ellenőrzés célja: a 2011. évi ellenőrzés javaslatainak hasznosulása

Ellenőrzés tárgya:

A helyi adóbevételek kivetése, beszedése és a hátralékok alakulása

Ellenőrizendő időszak: 2011. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, interjú

 • Korábbi hibák, hiányosságok
 • A folyamat költségvetésre gyakorolt hatása
 • Jogszabályváltozások

 

Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzés végrehajtása: 2012. február 6-tól március 31-ig

 

Jelentés:

2012. március 31.

 

 

Ellenőri nap: 39

(1 fő ellenőr)

3. Bank- és pénztárbizonylatok pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése

Ellenőrzés célja: a szabályozottság vizsgálata;

Ellenőrzés tárgya: a szabályozottság és a gazdálkodási folyamatok összhangjának vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2010-2011-2012. évek

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, interjú

 • A folyamatok szabályozottsága;
 • A folyamatok költségvetésre gyakorolt hatása,
 • Korábbi hibák, hiányosságok

 

Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

2012. április 2-től június 29-ig

 

Jelentés: 2012. június 29.

Ellenőri nap: 62 (1 fő ellenőr)

4. A Barcsi Szociális Központ pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése különös tekintettel a térítési díjak alakulására

Ellenőrzés célja: a számviteli nyilvántartások adatainak összehasonlítása, egyezősége az ingatlanvagyon-kataszterrel

Ellenőrzés tárgya: a nyilvántartások egyezőségének biztosítása

Ellenőrizendő időszak: 2010. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, interjú

 • A folyamatok szabályozottsága;
 • A folyamat költségvetésre gyakorolt hatása;
 • Személyi feltételek

Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

2012. július 2-től, október 31-ig

 

Jelentés: 2012. október 31.

Ellenőri nap: 52

(1 fő ellenőr)

5. A költségvetési intézmények vezetői felelősségi körébe tartozó belső ellenőrzések:

 

Ellenőrzés célja: az intézmények a gazdálkodás szabályozottságát biztosították-e

Ellenőrzés tárgya: a szabályozottság és a gazdálkodás összhangja

Ellenőrizendő időszak: 2012. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, interjú

 • A folyamatok szabályozottsága, összetettsége;
 • A folyamatok költségvetésre gyakorolt hatása,
 • A korábbi hibák, hiányosságok;

 

 

Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés végrehajtása: 2012. november 5-től december 19-ig

Ellenőri nap: 35

(1 fő ellenőr)

 

 

 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A Ber. alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

 

Barcs, 2011. október 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Választás 2022