Ma 2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.

 

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetők a Nemzeti Jogszabálytárban is.

 

Sorszám Dátum Cím

10./1995.

 IV.28.

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabadstrand működéséről

09./2001.

IV.6.

A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról

15./2002.

IX.27.

Helyi építési szabályzat

5. sz. melléklet Külterületi szabályozási terv

6. sz. melléklet Belterületi szabályozási terv

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv leírás

05./2003.

III.28.

A helyi iparűzési adóról

22./2003.

XI.28.

Az idegenforgalmi adóról

24./2003.

XI.28.

Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról

03./2004.

II.6.

Az önkormányzati biztosról

04./2004.

II.6.

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi hirdetőtáblák használatának rendjéről

12./2004.

III.26.

A köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról

14./2004.

 III.26. Egyes mezőgazdasági rendeltetésű földek (régen zártkertek)     hasznosításáról, az ott folyó mezőgazdasági termelésről és a beépítés rendjéről

17./2004.

 III.26.

A városi címer és zászló, a településrészi címerek és zászlókhasználatáról

18./2004.

 III.26. Az utcanév és településrész név megállapításának, megváltozta-tásának, valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjéről

25./2004.

 IV.30.

A város fellobogózásáról és feldíszítéséről

26./2004.

 IV.30.

Az orvosi körzetek területi beosztásáról

27./2004.

 IV.30.

A temetőkről és a temetkezésről

33./2004.

 IV.30. A talajterhelési díjról
29./2005. XI.25. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról
01./2009. II.13. Barcs Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjáról
10./2009. IV.24. A sportról
16./2009. VII.01. A vásárokról és a vásárcsarnokról
24./2009. VIII.04. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
02./2010. II.05.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről

03./2011. II.25. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
06./2011. III.25. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
11./2011. V.06. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
17./2011. VIII.05.

Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások bérletéről

29./2011. XII.30.

Az építmény és telekadóról

30./2011. XII.30.

A magánszemélyek kommunális adójáról

04./2012. II.24.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban levőnemzeti vagyonelemekről

07./2012. III.22.

Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mellékletek

09./2012 V.4.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

12./2012 V.25.

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőket megilletőjuttatásokról és támogatásokról.

18./2012 IX.21.

A közterületek használatáról és fizetendő díjak mértékéről

03./2013 II.28

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

08./2013 III.13.

a helyi közművelődés feladatainak és ellátásának feltételéről

11./2013 III.28.

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

13./2013 IV.25.

az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról

Mellékletek

03./2014 II.20.

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

16./2014 XI.20.

az önkormányzatiképviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjai, a tanácsnokok tiszteketdíjjáról és természetbeni juttatásáról

 

 

 

05./2017  V.18.  a településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól

 

07./2017 IX.21. a helyi népszavazásról

 

01./2019  III.14. az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 

03./2019 V.16. az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

04./2019  V.16. Barcs Város településkép védelméről

 

02./2020 II.27.   az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

08./2020 VII.16.

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

01./2021 III.3.

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

 

03./2021 V.26.

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

04./2021 VII.8.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

 

3./2022 III.10.

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

 

5./2022 V.19.

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

7./2022 VI.16.

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról

 

15./2022 IX.15.

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

 

3./2023 III.14.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 

 

8./2023 V.18. 

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

12./2023 VI.15.

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről 

 

3./2024 III.14.

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

 

5./2024 V.16.

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról