Ma 2022. június 27., hétfő, László napja van. Holnap Levente és Irén napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

     82/ 463-176

 

 

 

 

 

1. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

 

 

J E L E N T É S

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. október 20-i ülésére

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

 

Karvalics Ottó polgármester úr

 

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

 

 • Varga Ilona igazgatóval a Szociális Központot érintő aktuális kérdésekről, valamint a BNI Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezéséről.
 • Andreas Gudlat eppingeni festőművésszel, akinek kiállítása egy hónapig volt látható a Dráva Múzeumban. Megköszöntem a magam és a városvezetés nevében mind a kiállítást, mind azokat az ajándékokat, melyeket a meglátogatott intézményekben adott át. Itt tartózkodása alatt ellátogatott a Városi Könyvtárba, a Szociális Központba, a Szivárvány EGYMI-be, valamennyi óvodába, a Deák Ferenc Általános Iskolában egy német, míg az Arany János Általános Iskolában egy rajz órán vett részt. Gudlat úr megköszönte a kiállítás megvalósulásához nyújtott segítséget és nagyon pozitívan nyilatkozott a városról. Személyesen írt levelében (1. számú melléklet) megfogalmazott kérésének eleget tettünk, Sinsheim főpolgármesterét Geinert urat és Eppingen főpolgármesterét Kolaschke urat levélben tájékoztattuk a kiállítás sikeréről és az intézménylátogatásokról érkezett pozitív visszajelzésekről.
 • Kincsei János igazgatóval több alkalommal a BNI vezetését érintő személyi kérdésekről.
 • Dr. Nyers Norbert és Szabadi József urakkal a Raab Karcher Tüzép Zrt. és a város együttműködési lehetőségeiről.
 • Csengő András és Nógrádi Béla urakkal, akik a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ vízvisszaforgató rendszerének átalakítására dolgoztak ki javaslatot, melynek műszaki paramétereit és gazdaságossági adatait bemutatták. Az adatokból kitűnik, hogy rendszerük beépítésével megtakarítható a csatornadíj megközelítőleg 85%-a, mert az így kezelt víz nem kerül a szennyvízhálózatba. Azt kérte a Víz-Visszaforgató Kft. szakembereitől, hogy részletesen dolgozzák ki ajánlatukat, melynek alapfeltétele, hogy Barcs Város Önkormányzata helyett a vállalkozónak kell finanszíroznia a beruházást, és a beruházás finanszírozásának törlesztése mellett, még olyan megtakarításnak kell maradnia, ami önkormányzatunk gazdasági helyzetét javítja.
 • Csonka Zoltán tagintézmény-vezetővel a BNI igazgatójának távollétében történő helyettesítés rendjének megváltozásáról. Felkeresték a BNI tagiskoláit és a kollektívákat tájékoztatta a személyi változásról.
 • Keszi Lászlóval a Dalkia Zrt. regionális igazgatójával. Keszi úr azzal az ajánlattal kereste meg önkormányzatunkat, hogy intézményeink éves átlagon alapuló fogyasztási és számlázási hőszolgáltatási rendszerét, intézményenként hőfogyasztásmérőkkel látnák el. Ezzel az átalakítással megítélésük szerint minimum 10% megtakarítás érhető el. Azt kérte az igazgató úrtól, hogy olyan árajánlatot dolgozzanak ki, melynek eredményeként az önkormányzat számára ez beruházási költséget ne jelentsen, az átalakítás a megtakarításból finanszírozza önmagát.
 • Thomas Scherzig osztrák befektetővel a régi fűrészgyár új tulajdonosával jövőbeni elképzeléseiről, a pályázati lehetőségekről, valamint a közös együttműködésről.
 • Meretei Vencellel a Barcsi Polgárőr Egyesület új vezetőjével, aki beszámolt a polgárőrség eddigi tevékenységről.

részt vett:

 

 • a BSC elnökségi ülésén.
 • a „Roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése Barcsi kistérség” című, TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0042 jelű pályázat záró rendezvényén a Móricz Zsigmond Művelődési Központban.
 • Tótújfalun a Nemzetközi Falunapon.
 • A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén Szabó József, az Allianz Hungária hálózati igazgatója tartott tájékoztatást a szervezet átalakulásáról. Hölbling Emőke a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. projektmenedzsere tartott tájékoztatót az IPA Magyarország-Horvátország Határmenti Együttműködési Program keretében elnyert 2.1.4. számú Közös helyi tervezés, stratégiák című projektről, a várható feladatokról. A projekt tartalma: a lehetséges együttműködő partnerek felmérése, adottságokra építő együttes, összehangolt gazdasági szintű megjelenítése, határon átívelő programok kialakítását lehetővé tevő együttműködési rendszer megalapozása.

Vezető Partner: Dél-Dunántúli Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft.

Projekt Partner: Krizevci város

A projekt általános célja: kistérségek SWOT elemzésének elkészítésén keresztül új irány kidolgozása, amely határon átívelő módon szociális - társadalmi - gazdasági együttműködést támogat.

Számszerűsíthető adatok a projektre vonatkozóan:

Három (HR, HU, EN) nyelven működő web oldal jön létre, amely a kistérségek bemutatását és a lehetőségek bővítését is szolgálja. Regionális adatbázis kialakítása és folyamatos működtetése.

1 projektnyitó és 1 záró rendezvény. 3 workshop a határ mindkét oldalán 9 kerekasztal tárgyalás a barcsi kistérségben, 2 a krizevci kistérségben az érdekcsoportok bevonásával. 1-1 saját elemzés a két kistérségre vonatkozóan, 1 közös fejlesztési stratégia.

A partnertalálkozók a kistérségen belül kerülnek megtartásra, aktuális felmérésre kerül a teljes kistérség, valamint ezen költségek természetesen nem a kistérséget, hanem a projekt partnereket terheli.

Projekt alapvető értéke a hálózatosodás és ezen keresztül a határon belüli és határon átnyúló társadalmi-, szociális-, és gazdasági kapcsolatok erősödése. Távlati cél a régiók nemzetközi kapcsolatrendszerének megalapozása. A közös web oldal és a közös módszertan folyamatos élő kapcsolat fenntartását segíti.

Az ülésen jóváhagyta a Tanács a Társulás 2011. első félévi költségvetési gazdálkodásáról, szóló beszámolót, valamint a 2011. évi költségvetés módosítását.

Jogszabályi kötelezettségnek megfelelően módosította a Tanács a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény Alapító Okiratát.

Döntött a Tanács arról, hogy a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény informatikai eszközbeszerzésére irányuló TIOP 1.1.1/11 számú kiírásra pályázatot nyújt be. A projekt várható összköltsége: 27.758.331,- Ft, mely 100 %-ban támogatott.

 • A Barcs és társult 17 település szennyvíz Tulajdonközössége ülésén ismertette az érintett polgármesterekkel, hogy a jótállási és szavatossági igény megváltása ügyében hozott korábbi döntés kapcsán megbízott egy pécsi ügyvédi irodát, az eset jogszerűségének kivizsgálására. Ismertette az ügyben eddig keletkezett ügyvédi levelezés tartalmát, mely szerint célszerűnek tűnik pertársaság megalakítása az érintett 18 önkormányzat részvételével. Kérte a polgármestereket, hogy valamennyi testület hozza meg a pertársaság megalakítására vonatkozó határozatát. Valamennyi önkormányzat megküldte a határozatokat: a 17 településből kettő (Vízvár és Bélavár) nem kíván belépni a pertársaságba, további két település (Darány és Kastélyosdombó) egyetért a pertársaság megalakításával, de nem vállalja az ügyvédi képviselet arányos költségét.
 • Kaposváron a VII. Klebersberg Napon, ahol Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár az oktatással kapcsolatos tájékoztatót tartott.
 • MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság elnökségének ülésén Kaposváron.
 • a Deák Ferenc Általános Iskola hagyományos Deák-napi rendezvényén.
 • Marcali 68. számú főút 11,5 t burkolat megerősítésével kapcsolatos megbeszélésen Marcaliban.
 • az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi és Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs bizottságok rendkívüli együttes ülésén.

 

megnyitotta, köszöntőt mondott:

 

 • a Dráva Völgye Középiskola 50 éves jubileumi ünnepségén.
 • a Szociális Központ Szépkorúak Hónapja alkalmából tartott rendezvényén.
 • Allianz Hungária Biztosító Zrt. barcsi ügyfélszolgálati és üzleti irodájának megnyitóján.
 • Szépkorúak Hónapja rendezvénysorozat városi ünnepségén.

2011. szeptember 29-én, a polgármester előtt ünnepélyes keretek között tíz fő tett   állampolgársági esküt.

Racsek József alpolgármester úr

 

(alpolgármester és polgármester közös programjainak részletes leírása polgármester úr programjainál olvasható)

 

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

 

 • K & H Bank fiókvezetőjével Domján Zoltánnal a városközponti közterület arculatának kialakításáról.
 • Thomas Scherzig osztrák befektetővel a régi fűrészgyár új tulajdonosával jövőbeni elképzeléseiről, a pályázati lehetőségekről, valamint a közös együttműködésről.
 • Kolics Tamás és Margitics Zoltán urakkal az IBG Alkusz Kft. képviselőivel az önkormányzati biztosításokról.

részt vett:

 

 • a Dráva Völgye Középiskola 50 éves jubileumának ünnepségén.
 • a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Felügyelő Bizottságának ülésén Kaposváron.
 • Somogy Megyei Pénzügyi Bizottság ülésén.
 • Budapesten BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon a tűzoltó-gépjárművek pályázati önrész hátralékának fizetési ütemezésével kapcsolatos konzultáción.
 • Kaposváron a határmenti együttműködésről folytatott megbeszélésen Virovitica-Podravska megye küldöttségével Tomislav Tolušić főispánnal, Josip Đakić parlamenti képviselővel, Ivica Kirin, Verőce város polgármesterével, Sanja Bošnjakkal a VIDRA Fejlesztési Ügynökség igazgatójával. A megbeszélés középpontjában a közlekedés, azon belül a Barcs-Verőce vasútvonal kérdése állt.
 • Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén, ahol a KEOP 1.1.1/2F-2008-0002 „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projekthez tartozó „Regionális Hulladékkezelő Központok létesítése, valamint a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése FIDIC sárga könyv szerinti szerződés alapján” tárgyban közzétett hirdetménnyel indított közösségi értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett árajánlatról döntöttek.
 • a Barcs és társult 17 település szennyvíz Tulajdonközössége ülésén.
 • templom szentelésen Potonyban.
 • a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai, az Egészségügyi Szociálpolitikai, az Oktatási, Művelődési, Sport, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi és a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein.

 

A polgármesteri fogadónapon a lakossági ügyfeleket fogadta.

Bejárást tartott a Bem utca belvízrendezési munkáinál, ahol a kivitelezővel egyeztették, hogy még milyen visszalévő munkákat kell elvégezni.

2011. október 14-én, alpolgármester előtt ünnepélyes keretek között egy fő tett ünnepélyes állampolgársági esküt.

Barcs, 2011. október 14.                             

 

 

 

Karvalics Ottó

                                                                                                             polgármester

 

 

 

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

Barcs Város Önkormányzatát érintő pályázati lehetőségek összefoglalása

Időszak: 2011. 09. 07 - 2011. 10. 13.

Sor-szám

Pályázat címe

Pályázat rövid összefoglalója

1.

EU forrásokkal a romák integrációjáért

Az Autonómia Alapítvány pályázatot hirdet települések önkormányzatai, roma/cigány kisebbségi önkormányzatai, civil szervezetei számára, hogy hozzásegítse azokat roma integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, elsősorban humán fejlesztési területen.

A pályázati programunkban több egymásra épülő elemet tervezünk azért, hogy leküzdjük azokat a nehézségeket, amik megakadályozzák, hogy jelentősebb források jussanak el ezekre a településekre.

A programban egy hosszabb távú együttműködés keretében képzéseket, tanulmányutakat, kis helyi projektek támogatását, nagyobb léptékű projektek/pályázatok helyi előkészítését tervezzük.

A támogatás keretösszege: 5 000 000 Ft. A várható nyertesek száma: 5-15 között.

Mivel a program egyik célja, hogy a települési önkormányzat (vagy annak valamely intézményének) és a roma érdekeket képviselő helyi szervezetek között együttműködés alakuljon ki, minden településről két személy együttes jelentkezését várjuk. Az egyik jelentkező a települési önkormányzat munkatársa/képviselője, a másik egy helyi roma aktivista kell, hogy legyen. A helyi roma aktivista lehet CKÖ, civil szervezet képviseletében, de akár szervezeti háttér nélküli magánszemély is.

A jelentkezési lap valamint az ahhoz kapcsolódó önéletrajzok beküldhető e-mailen vagy postai úton az alábbi címekre 2011. október 16-ig.

2.

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése / DAOP-4.1.3/A,B-11, DDOP-3.1.3/D-11, ÉAOP-4.1.3/A,B-11, ÉMOP-4.2.1/A,B-11, KMOP-4.5.2-11, NYDOP-5.1.1/B-11

A Felhívás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.

Régió-specifikus részcél a Dél-dunántúli régióban: Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése - bölcsődék és családi napközik - (DDOP-3.1.3/D-11)

A DDOP-3.1.3/D-11 komponens célja kettős: - a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és új férőhelyek létesítése, valamint 

- a Gyermekvédelmi törvény 43.§ által szabályozott családi napközik fejlesztése, új szolgáltatások indítása.

Jelen Felhívás keretében kizárólag a fejleszteni kívánt szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartói pályázhatnak.
Valamennyi komponensre az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
1. helyi önkormányzatok (KSH 321),

2. helyi kisebbségi önkormányzatok (KSH 371), és

3. az alábbi helyi önkormányzati társulási formák (KSH 951, 327, 373, 326):

- Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-aalapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására a gesztorönkormányzat jogosult. Ha a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat benyújtására jogosult önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot a gesztor önkormányzat nyújtja be és a pályázathoz csatolja a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.

- Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-aalapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására maga a társulás jogosult.
- Ha az intézményfenntartói társulás "A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről" szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-aalapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására a társulás nevében, a társulás tagjai közül kijelölt önkormányzat jogosult, melyet a társulási tanács jelöl ki és határozatban fogad el. Ha a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot továbbra is - a társulás nevében - a kijelölt önkormányzat nyújtja be és a pályázathoz csatolja a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.

- Többcélú kistérségi társulás.

4. Az alábbi jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amelyek 2010. január 1. előtt jöttek létre:

- Egyesület (KSH 52),

- Egyház (KSH 55),

- Alapítvány (KSH 56),

- Közhasznú nonprofit gazdasági társaság (KSH 57),

- Nonprofit gazdasági társaság (KSH 57),

- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59).

Jelen Felhívás keretében a konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató című dokumentum B1. pontjában foglaltak ezért nem alkalmazandóak.

Támogatás mértéke

Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség 95%-a, kivétel az NYDOP-5.1.1/B-11 komponens és a KMOP-4.5.2-11 konstrukció, amelyek keretében az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség 90%-a.

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek esetében az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség 95%-a.

Támogatás összege

Jelen Felhívás keretében igényelhető támogatás összege az alábbiak szerint alakul:

komponens minimum maximum

DAOP-4.1.3/A-11 5 millió Ft 50 millió Ft

DAOP-4.1.3/B-11 20 millió Ft 150 millió Ft

DDOP-3.1.3/D-11 10 millió Ft 100 millió Ft

ÉAOP-4.1.3/A-11 5 millió Ft 150 millió Ft

ÉAOP-4.1.3/B-11 10 millió Ft 150 millió Ft

ÉMOP-4.2.1/A-11 10 millió Ft 100 millió Ft

ÉMOP-4.2.1/B-11 10 millió Ft 100 millió Ft

KMOP-4.5.2-11 30 millió Ft 150 millió Ft

NYDOP-5.1.1/B-11 20 millió Ft 80 millió Ft

A pályázatok benyújtása 2011. november 14-től 2012. január 9-ig lehetséges.

3.

Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése, konvergenica régiók / TIOP 3.4.2-11/1

A társadalmi befogadás növelése érdekében szükséges azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása, amelyek a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítik, továbbá hozzájárulnak az ellátottak társadalmi aktivitásának növeléséhez. Az infrastrukturális fejlesztéseknek célja, hogy a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez, és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit.

Szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeket fenntartó szervezetek, illetve intézményeik.

Fenntartó szervezet minden esetben jogosult pályázni.

Szociális intézmény illetve szervezet esetén:

a fenntartó egy működési engedély alá tartozó szolgáltatásra pályázhat.

Intézmények kizárólag abban az esetben pályázhatnak, ha önálló jogi személyek, és 

- ha önállóan működő költségvetési szervként működnek valamint rendelkeznek a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt szervezet jóváhagyásával, valamint rendelkeznek a fenntartó egyetértő nyilatkozatával, amellyel hozzájárul a pályázathoz,
- ha önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működnek, valamint rendelkeznek a fenntartó egyetértő nyilatkozatával, amellyel hozzájárul a pályázathoz.

Gyermekvédelmi intézmény illetve szervezet esetén:

Egy ingatlan (pl. székhely, telephely) korszerűsítésére csak egy pályázat nyújtható be.

Egy fenntartó több pályázatot is benyújthat, de azonos fenntartó esetén is külön - külön pályázatot kell benyújtani, ha

- szociális szolgáltatása, és gyermekvédelmi szolgáltatása korszerűsítésére is, illetve

- több - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működtetett - intézménye korszerűsítésére is pályázni kíván, valamint ha többcélú, közös igazgatású, több intézményegységből álló intézményt kíván korszerűsíteni, akkor szolgáltatási formánként (lásd: fogalom-meghatározás) külön-külön pályázatot kell benyújtani, kivétel ez alól a több lakásotthon, illetve több külső férőhely korszerűsítése, amelyekre egy pályázat keretén belül lehet pályázni.

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos szociális és/vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek pályázhatnak:

- Helyi önkormányzat (KSH 321)

- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)

- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)

- Központi költségvetési szerv (KSH 312)

- Jogi személyiséggel rendelkező Területfejlesztési társulás (KSH 364)

- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)

- Egyház (KSH 551) feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül

- Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül
- Egyház önálló szervezete (KSH 553), amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az 1993. évi III. tv. és az 1997. évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül

- nonprofit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569)

- Nonprofit gazdasági társaság (nonprofit korlátolt felelősségű társaság KSH 572, nonprofit részvénytársaság KSH 573)

Jelen konstrukcióban nem pályázhatnak 2009. december 31. után újonnan alakult szervezetek, kivéve, ha a pályázat megjelenését megelőzően a kötelező feladatot ellátó Önkormányzattal a 1993. évi III. tv. és a 1997. évi XXXI. tv. alapján ellátási szerződést kötött. Ez esetben az ellátási szerződést a pályázatához csatolni kell.

Amennyiben a pályázó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjának a jogelőd szervezet alapítási időpontja tekintendő, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Támogatás mértéke: a project elszámolható összes költségének max. 100 százaléka.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 10 000 000 Ft, de legfeljebb 180 000 000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtása 2011. december 19-től 2012. február 13-ig lehetséges. 

 

J E L E N T É S

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 182/2011. (IX.15.) sz. határozatával a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Az érintettet az döntésről értesítettük.

 

 

1. Barcs Város Képviselő-testülete 183/2011. (IX.15.) sz. határozatával a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva:

 1. A)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta,
 2. B)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.
 3. C)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Minőségirányítási Programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.

2. Barcs Város Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Minőségirányítási Programját a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra.

 

Az érintetteket az döntésről értesítettük. Az egységes szerkezetbe foglalás, és a nyilvánosságra hozatalt folyamatban van.

 

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete 184/2011. (IX.15.) sz. határozatával a BNI Arany János Általános Iskola Iskolaszékébe Henger János képviselő, tanácsnok urat, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság és a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat elnökét delegálta a fenntartó részéről.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete 184/2011. (IX.15.) sz. határozatával BNI Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékébe Szakos Gábor képviselő, tanácsnok urat, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnökét delegálta a fenntartó részéről.

 

Az érintetteket az döntésről értesítettük.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 185/2011. (IX.15.) sz. határozatával a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Az érintettet az döntésről értesítettük.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 191/2011. (IX.15.) sz. határozatával az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a 175/2011.(VIII.30.) számú határozattal elfogadott nyilatkozatának III. pontját a következőképp módosítja:

III. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét (módosított költségvetési rendeletét) 154.794.000 Ft összegű működési hiánnyal fogadta el.

 

A pályázat benyújtásra került, melyet továbbítottak a minisztériumba.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 192/2011. (IX.15.) sz. határozatával 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

A 2012. évi kiemelt célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság teljesítményszint felméréshez című előterjesztést a napirendről törli.

Az érintettet az döntésről értesítettük.

 

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a 193/2011. (IX.15.) sz. határozatával a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosította:

A Társulási Megállapodás 3. b) pontjában a „Marcali Városi Önkormányzat Széchényi Zsigmond Szakközépiskolája (Marcali) - OM azonosító:034190” szövegrész kiegészül a „Telephely: 8700 Marcali, Hősök tere 3.” szövegrésszel.

A Társulási Megállapodás 3. c) pontja (Marcali Szakképző Iskola (Marcali) – OM azonosító: 034195) törlésre kerül, egyúttal a 3. d) pont 3. c), a 3. e) pont 3. d), a 3. f) pont 3. e) pontra változik.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazta Barcs Város Önkormányzata polgármesterét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

 

Az érintettet az döntésről értesítettük. A Társulási Megállapodás aláírásra került.

 

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a 194/2011. (IX.15.) sz. határozatával lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére három személyt felvett.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete a cserelakást igénylők névjegyzékére két személyt felvett.

 

Az érintetteket az döntésről értesítettük.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 195/2011. (IX.15.) sz. határozatával hat személy részére adott bérbe önkormányzati bérlakást.

 

Az érintetteket az döntésről értesítettük, a szerződések megkötésre kerültek.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 196/2011. (IX.15.) sz. határozatával 26 személyt bérleti szerződését meghosszabbította.

 

Az érintetteket az döntésről értesítettük, a szerződések megkötése folyamatban van.

 

 

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 174/2011. (VIII.30.) sz. határozatával az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Az alapító okiratok egységes szerkezetbe foglalása, aláírása és a Magyar Államkincstár részére történő megküldése megtörtént.

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a 176/2011. (VIII.30.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2-3. szám alatti 2657/4/A/22 hrsz-ú ingatlan értékét nettó 8 000 000,-Ft-ban határozta meg és a mellékelt pályázati kiírást elfogadta.

2./ A pályázat értékelésére szakértői munkacsoportot hozott létre, melynek tagjaiként

            Henger János tanácsnok-képviselő urat

            Fodor Gyula tanácsnok-képviselő urat

            Ander István képviselő urat

a Képviselő-testület megválasztotta.

3./ Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlant a helyben szokásos módon hirdesse meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az adásvételi szerződést kösse meg.

A versenytárgyaláson licitáló nem jelent meg.

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2011. (VII.28.) sz. határozatával az 1997. évi CXL törvény 81. § (1) és (2) bekezdéseiben előírt szakvélemény beszerzését követően, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztályának véleményének ismeretében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése alapján a Dráva Múzeum költségvetési intézményt - tekintettel arra, hogy jogutódlással közérdekű muzeális kiállítóhelyként összevonásra kerül a Móricz Zsigmond Művelődési Központ költségvetési intézménnyel - az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő megszüntető okirat kiadásával - 2011. szeptember 30. napjával megszünteti.

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

3./ Barcs Város Képviselő-testülete a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 4. §-a alapján fenti döntéseivel összhangban elrendelte a Dráva Múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelyként történő működtetéséhez a módosított működési engedély beszerzését, valamint Somogy Megye Közgyűlése értesítését e tényről.

4./ A Dráva Múzeum költségvetési szervként való megszüntetése napjától, 2011. szeptember 30-tól a Dráva Múzeum igazgatójának magasabb vezetői megbízása külön intézkedés nélkül megszűnik. Mivel a múzeumigazgató eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatására nincs mód, illetve képzettségének és végzettségének megfelelő munkakört sem tud az önkormányzat felajánlani számára, Barcs Város Képviselő-testülete Mészáros Ádám néprajzos muzeológus közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel szünteti meg 2012. január 31. napjával. Jogviszonyának kezdő időpontja 2001. szeptember 3. napja, így a felmentési idő a Kjt. 33. § (1) - (2) bekezdése alapján 4 hónap, amelynek időtartama 2011. október 1. napjától – 2012. január 31. napjáig terjed.

Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel szűnik meg. Ez esetben a végkielégítés mértéke 4 havi átlagkeresetének megfelelő összeg.

A közalkalmazottnak a 2011. évre járó szabadság kiadásra, a 2012. évre járó időarányos szabadság (3 nap) pedig kifizetésre kerül.

5./ A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely létszám-előirányzatát 2011. október 1-től 9 főben állapítja meg, és elrendeli az intézmény új költségvetésének elkészítését, majd Képviselő-testület elé történő terjesztését.

6./ A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntésével kapcsolatban elrendelte a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.(III.3.) BM rendelet alapján az elbocsátásból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó igény benyújtását.

7./ A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

 

A határozatban foglaltak végrehajtásra kerültek. A 3. pontban foglalt módosított működési engedély megkérése megtörtént, folyamatban van.

 

 

2./ A Képviselő-testület a 144/2011. (VI.16.) sz. határozatával elrendelte 2011. augusztus 1. napjától a BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2 fő pedagógus álláshely megszüntetését, a BNI 2011. évi engedélyezett létszám-előirányzatát 2011. augusztus 1. naptól 366,5 főről 364,5 főre módosítja.

3./ A Képviselő-testület a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodájában az egy óvodai csoport megszüntetése miatt 2011. szeptember 1-től elrendelte egy pedagógus álláshely megszüntetését, s ezzel egy időben a BNI 2011. évi engedélyezett létszám-előirányzatát 2011. szeptember 1. naptól 364,5 főről 363,5 főre módosítja. Heresznye és Vízvár községek önkormányzatai vállalják a felmentési időre járó illetmény és végkielégítés összegének megfizetését.

4./ A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntéseivel kapcsolatban elrendelte a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.(III.3.) BM rendelet alapján az elbocsátásokból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó igény benyújtását.

5./ A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,

A létszámcsökkentés megtörtént. A pályázat beadásra került.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 89/2011. (IV.28.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítson működési támogatást az AQUA Rádió részére. A biztosított működési támogatás lakosságszám- arányosan 938.560.- Ft, mely összeg kerüljön átutalásra a Többcélú Kistérségi Társulás 11743057-15571397 számú számlájára két részletben: első részlet 2011. május 31., második részlet 2011. október 31.

Az átutalás megtörtént.

 

 

B a r c s, 2011. október 13.

 

 

                                                                                                          Karvalics Ottó

                                                                                                             polgármester

 

 

Határozati javaslat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. október 13.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

Barcs Város Képviselő-testülete 6/2011.(III.25.) sz. önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörömben a költségvetés céltartaléka terhére - 1.500 e Ft éves értékig - biztosított rendelkezési jogom alapján szociális dolgozók jutalmazására 39.120,- Ft összegű támogatást biztosítottam.

A Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet 3.§-ában kapott felhatalmazás alapján a polgármester aláírta a BURSA Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló nyilatkozatot.

Barcs Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

Barcs Város Önkormányzata Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága a 122/2011. (X.13.) számú határozatával engedélyezte Karvalics Ottó polgármesternek 2011. november 2-3. napjáig (2 munkanap), 2011. november 7-9. napjáig (3 munkanap), 2011. november 14-16. napjáig (3 munkanap), 2011. november 21-23. napjáig (3 munkanap), 2011. november 28-30. napjáig (3 munkanap), 2011. december 5-7. napjáig (3 munkanap), 2011. december 12-13. napjáig (2 munkanap), 2011. december 19. napján (1 munkanap), 2011. december 22-30. napjáig (6 munkanap) összesen 26 nap szabadság kivételét.

Barcs Város Önkormányzata Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága a 123/2011. (X.13.) számú határozatával Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 278/2010. (XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét a következőképpen módosította: A 2011. november 17-i Képviselő-testületi ülés módosított időpontja 2011. november 24.

Barcs Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

Barcs Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága a 73/2011.(X.11.) számú határozatával egy személy lakásbérleti szerződés hosszabbítási kérelmét elutasította.            

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság a 163/2011. /X.11./ számú határozatával egy személy lakásbérleti szerződés hosszabbítási kérelmét elutasította:

Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság az 57/2011.(IX.7.) számú határozatával felkérte Horváth Károly urat, a Dráva Völgye Középiskola történelem szakos tanárát a 2011. évi október 23-i városi ünnepség szónoki teendőinek ellátására.

 

Barcs Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága 60/2011.(X.12.) számú határozatával - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet alapján – pályázatot írt ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára.

 

B a r c s, 2011. október 14.

 

 

                                                                                               Karvalics Ottó

                                                                                                polgármester

 

 

 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. október 14.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

K I M U T A T Á S

a jegyzői hatáskörben hozott döntések alapján

2011. január 01.-szeptember 30-ig kifizetett segélyekről

                                                                                                                                                        e/ft                                                                                      

 

2011. évi

előirányzat

2011.08.31-ig

kifizetett

2011.09.hó

Teljesítés

összesen

Rendszeres szociális segély

Bérpótló juttatás

Időskorúak járadéka

Gyermekvédelmi kedvezmény

Ápolási díj

-         normatív

Óvodáztatási támogatás

 

18 468

 

196 337

 

650

 

12 760

 

 

24 613

 

1 000

 

13 712

 

108 028

 

433

 

6 165

 

 

15 282

 

510

 

2 163

 

9 934

 

55

 

-

 

 

2 014

 

-

 

 

15 875

 

117 962

 

488

 

6 165

 

 

17 296

 

510

Közgyógyellátás

Közlekedési támogatás

 

300

 

1 200

 

291

 

780

 

45

 

-

 

336

 

780

 

Segélyek összesen   :

255 328

145 201

14 211

159 412

Ápolási díj TB járuléka

5 811

3 261

472

3 733

Dologi   kiadás

2 200

1 488

164

1 652

Összesen

263 339

149 950

14 847

164 797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I M U T A T Á S

a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései alapján

2011. január 01.- szeptember 30-ig kifizetett segélyekről

                                                                                                                                             e/ft                                                                                      

 

2011.évi

Előirányzat

2011.08.31-ig

kifizetett

2011.09.hó

Teljesítés

összesen

Lakásfenntartási támogatás

-         normatív

-         méltányossági

 

Ápolási díj

-         méltányossági

Lakbértámogatás

 

 

25 056

5 040

 

 

16 992

 

1 680

 

 

16 608

3 438

 

 

8 775

 

677

 

 

 

2 133

405

 

 

985

 

95

 

 

18 741

3 843

 

 

9 760

 

772

 

Átmeneti segély, egyszeri méltányossági segély  

(bérlettérítés, közüzemi díj)

Temetési segély

Köztemetés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

25 000

 

 

 

 

1 200

 

5 000

 

3 000

 

12 549

 

 

 

 

348

 

1 181

 

2 138

 

716

 

 

 

 

-

 

-63

 

445

 

13 265

 

 

 

 

348

 

1 118

 

2 583

Segélyek összesen   :

82 968

45 714

4 716

50 430

Ápolási díj TB járuléka

4 078

1 837

275

2 112

Dologi   kiadás

300

145

6

151

Összesen

87 346

47 696

4 997

52 693

 

2011. 09. 01-2011. 09. 30. között egyedi ügyekben hozott döntések száma:

 

Átmeneti segély megállapítása:                       97 db.

                           elutasítása:                               4 db.

Egyszeri méltányossági segély megállapítása:17 db.

                                                   elutasítása:       1 db.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:         31 db.

                                                 elutasítása:           0 db.

Temetési segély megállapítása:                          0 db.

Köztemetés megállapítása:                                 1 db.

Lakásfenntartási támogatás megállapítása:   39 db.

                                                 elutasítása:           0 db.

                                                megszüntetése:     0 db.

Ápolási díj megszűnése:                                       1 db.

Az elutasítások oka: 1 főre jutó jövedelem összege.

 

Választás 2022