Ma 2022. június 27., hétfő, László napja van. Holnap Levente és Irén napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

                                                                                                          ……sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

 

 

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. október 20-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága 2011. szeptember 26-án kelt végzésében tájékoztatta Barcs Város Önkormányzatát, hogy a BNI jelenlegi alapító okiratából törölni kell a költségvetési szerv típus szerinti besorolását.

Az alapító okirat 7. pontjában szereplő „Típus szerinti besorolása:

A tevékenység jelleg alapján: közszolgáltató

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény” szövegrészt törölni kell.

Az alapító okiratban ugyanakkor jelölni kell a vállalkozási tevékenység arányának felső határát a szerv kiadásaiban, ezzel szükséges kiegészíteni az alapító okirat 4. pontját, ugyanakkor törölni kell a kisegítő tevékenységek felső határának meghatározását a szerv kiadásaiban.

A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény esetében szintén az alapító okirat 4. pontját ki kell egészíteni a vállalkozási tevékenység aránya felső határának megjelölésével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el!

Barcs, 2011. október 4.

               Karvalics Ottó

                polgármester

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1 . mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a 2. mellékletet képező, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okiratok, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

            Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. október 4.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

       címzetes főjegyző

 

 

 

  1. 1.melléklet

 

Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat

 

 

Barcs Város és Bélavár, Bolhó, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár községek Képviselő-testületei a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát 2011. október 20-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

Az alapító okirat 7. pontjában a Típus szerinti besorolása:

 

A tevékenység jelleg alapján: közszolgáltató

 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény szövegrész törlésre kerül.

 

Az alapító okirat 4. pontjának utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 33 %.”

 

Záradék:

A módosító okiratot jóváhagyó képviselő-testületi határozatok száma:

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

2./ Bélavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.(.) számú határozatával,

3./ Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.( )számú határozatával,

4./ Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.(.) számú határozatával,

5./ Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

6./ Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.(.) számú határozatával, pontjával,

7./ Rinyaújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.(.) számú határozatával,

8./ Szulok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

9./ Vízvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011. () számú határozatával jóváhagyta.

Karvalics Ottó                                                                       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                       címzetes főjegyző

 

 

Pápa László                                                                          Kálmán László

alpolgármester                                                                     jegyző

 

 

Horváth Ádám                                                                      Mózes Józsefné

   polgármester                                                                    körjegyző

 

Kolics Gábor                                                                       Mózes Józsefné

polgármester                                                                           körjegyző

 

 

Kiss Pál                                                                              Tulok Mónika

polgármester                                                                körjegyző

 

 

Gyurkáné Bihari Brigitta                                                    Tulok Mónika

polgármester                                                               körjegyző

 

 

Peti Csaba                                                                               Balla Róbert

polgármester                                                                             körjegyző

 

 

Hengerics József                                                                     Dr. Kálmán László

polgármester                                                                             körjegyző

 

 

Kozma László                                                                            Szarvas Zsolt

polgármester                                                                    körjegyző

 

2. melléklet

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

alapító okiratát módosító okirat

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát 2011. október 20-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

Az alapító okirat 4. pontja a következőkkel egészül ki:

A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 33 %.

 

Záradék:

A módosító okiratot jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011. (.) számú határozata.

Barcs, 2011. október 20.

Karvalics Ottó                                                                       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                       címzetes főjegyző

 

 

Választás 2022