Ma 2022. július 02., szombat, Ottó napja van. Holnap Kornél és Soma napja lesz.

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

Igazgatójától

7570 Barcs, Tavasz u. 3.

 

 

                                                                                              ………..számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. október 20-i ülésére

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények (a továbbiakban BNI) vezetésében beállt változások indokolják.

A BNI igazgatója 2011. október 1-től szabadságát tölti, majd nyugdíjazását fogja kérni. Az intézmény hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az igazgató helyettesítését a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység vezetője látta el, általános igazgatóhelyettesként, aki lemondott e feladatok ellátásáról.

A nevelő-testület véleményének kikérésével a BNI igazgatója a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjét bízta meg az általános igazgatóhelyettesi feladatok ellátásával.

Fenti változásoknak megfelelően a BNI Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban SZMSZ) az alábbiak szerint szükséges módosítani:

-         Az SZMSZ 3.2.1 pontja „Igazgatói hatáskörök átruházása” fejezet 3. bekezdésében „az utalványozási jogkört akadályoztatása esetén a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetőjére” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:„az utalványozási jogkört akadályoztatása esetén a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjére”(ruházza át.)

 

-         Az SZMSZ 3.2.2. pontja(Az intézményegység-vezetők) második fejezete(felelősségük) utolsó bekezdése első mondata: „A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezető ellátja az intézményigazgató általános szakmai ügyekben történő helyettesítését.” törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép:

         „A BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezető ellátja az

           intézményigazgató általános szakmai ügyekben történő helyettesítését.”

-         Az SZMSZ 3.3 pontja (A vezetők helyettesítési rendje, munkarendje) 2. bekezdésében:

„A BNI igazgatót távollétében az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetője helyettesíti, mindkettőjük akadályoztatása esetén a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetője vagy a Kollégium intézményegység-vezető helyettese helyettesíti, mindhárom hiányzása esetén a gazdasági intézményegység vezető feladata.„szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A BNI igazgatóját tartós távollétében az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetője helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a legalább 1 hetes távollét, melynek esetén az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezető gyakorolja a kizárólagos igazgatói jogkörként fenntartott hatásköröket is. A BNI igazgatójának általános helyettesét tartós távolléte esetén a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium intézményegység-vezetője helyettesíti, mindhárom hiányzása esetén a gazdasági vezető feladata a helyettesítés.”szövegrész lép.

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos egyeztetést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (2) bekezdése alapján intézményegységenként lefolytattuk. Fenti dokumentum módosítását a véleményezésre jogosult szervezetek elfogadták. Az egyeztetés lefolytatásáról szóló jegyzőkönyvek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Irodáján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint döntsön.

 

Barcs, 2011. október 6.

 

 

 

                                                                                                          Kincsei János

Határozati javaslat:

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
    1. A)Az SZMSZ 3.2.1 pontja „Igazgatói hatáskörök átruházása” fejezet 3. bekezdésében „az utalványozási jogkört akadályoztatása esetén a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetőjére” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:„az utalványozási jogkört akadályoztatása esetén a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjére”(ruházza át.)

 

  1. B)Az SZMSZ 3.2.2. pontja (Az intézményegység-vezetők) második fejezete (felelősségük) utolsó bekezdése első mondata: „A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezető ellátja az intézményigazgató általános szakmai ügyekben történő helyettesítését.” törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép:

                   „A BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezető ellátja az

                 intézményigazgató általános szakmai ügyekben történő helyettesítését.”

  1. C)Az SZMSZ 3.3 pontja (A vezetők helyettesítési rendje, munkarendje) 2. bekezdésében:

„A BNI igazgatót távollétében az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetője helyettesíti, mindkettőjük akadályoztatása esetén a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetője vagy a Kollégium intézményegység-vezető helyettese helyettesíti, mindhárom hiányzása esetén a gazdasági intézményegység vezető feladata.„szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A BNI igazgatóját tartós távollétében az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetője helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a legalább 1 hetes távollét, melynek esetén az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezető gyakorolja a kizárólagos igazgatói jogkörként fenntartott hatásköröket is. A BNI igazgatójának általános helyettesét tartós távolléte esetén a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium intézményegység-vezetője helyettesíti, mindhárom hiányzása esetén a gazdasági vezető feladata a helyettesítés.”szövegrész lép.

  1. 2.Barcs Város Képviselő-testülete felkéri a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra,

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

                       Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. október 6.

 

 

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző

 

Választás 2022