Ma 2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.

2011. július 28.

Tételek # 
01. napirend
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága Lakásgazdálkodási tevékenységéről
03. Tájékoztató Barcs városában működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek tevékenységéről
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítása
05. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezése, alapító okiratának módosítása
06. Az óvodai felvételi körzetek módosítása, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
07. A Dráva Múzeum költségvetési szervként történő megszüntetése, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal való összevonása
08. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása
09. Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójának elfogadása
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (………) önkormányzati rendelete az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről
11. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) sz. rendelet módosítása
12. A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának emelése
13. A Barcs 953/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondás
14. A parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramhoz szükséges önerő biztosítása