Ma 2024. máj. 22., szerda, Júlia és Rita napja van. Holnap Dezső napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 462-459

 

 

 

 

 

 

 

________ sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Az óvodai felvételi körzetek módosításáról, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 28-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete130/2011.(V. 27.) számú határozata 1. B) pontjában, a BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodája megszüntetésének előkészítésével összhangban úgy döntött, hogy a BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodájából az óvodai gyermekcsoportok a BNI Városi Óvodák VI. számú Tagóvodájába kerülnek áthelyezésre, és az így kialakításra kerülő intézményi struktúrának megfelelően elrendelte az óvodai felvételi körzeteket módosítását.

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény.(a továbbiakban Kotv.) 90. § (1) bekezdése értelmében „a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák működési (felvételi) körzetét. Az e körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg”

 

A BNI Igazgatója mellékelt levélben kéri - a testületi döntésnek megfelelően – az óvodai felvételi körzetek módosítását, s mivel ennek meghatározása előtt nem történhet meg az óvodáskorú gyermekek beíratása, az óvodai beíratás időpontjának meghatározását.

A BNI Városi Óvodák 1. Számú Tagóvodája felvételi körzete eddig az alábbi utcákat tartalmazta:

Béke utca, Damjanich utca, Kálmán Imre utca, Köztársaság u. 1-57-ig, Bajcsy-Zs. utca Szociális Központtól Csillag Étteremig, Bajcsy-Zs. u. 43-tól a Hungária Biztosítóig, Hősök tere, Nagyhíd utca a Bimbó utca kereszteződésig, Tavasz utca, Diófasor utca, Új élet utca, Pázmány Péter utca.

Ezen utcákat az alábbiak szerint javasolja az intézmény elosztani a fennmaradó tagóvodák felvételi körzetébe:

III. sz. Tagóvodába (Barcs, Széchenyi köz 6.):

Hősök tere

Nagyhíd utca a Bimbó utca kereszteződésig (Így az egész Nagyhíd utca e körzetbe tartozna.)

IV. sz. Tagóvodába (Barcs, Hársfa u. 21.):

Béke utca

Damjanich utca

Kálmán Imre utca

 

VI. sz. Tagóvodába (Barcs, Deák F. u. 49.):

Köztársaság u. 1-57.

Bajcsy-Zs. u. a Szociális Központtól a Csillag Étteremig

Bajcsy-Zs. u. 43-tól a Hungária Biztosítóig

Tavasz utca

Diófasor utca

Új Élet utca

Pázmány Péter utca

Fentieken túl az egész Csokonai utca a VI. Számú Tagóvoda felvételi körzetébe kerülne, így a IV. Számú Tagóvoda felvételi körzetéből törölni szükséges a „Csokonai utca a Barátság utcáig” kifejezést.

Az így kialakításra kerülő új óvodai felvételi körzeteket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A Kotv. 102. §. (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15. §.(2) bekezdése értelmében „Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját - a határidő előtt legalább harminc nappal - köteles nyilvánosságra hozni.”

A BNI Igazgatója az óvodai beíratás időpontját 2011. augusztus 29. (hétfő) és 30. (kedd) napjában javasolja meghatározni. A beíratás helye: a BNI Városi Óvodák központi, 4. Sz. Tagóvodája, Barcs, Hársfa u. 21.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BNI igazgatójának javaslatával egyetértve az óvodai felvételi körzeteket az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, a beíratás időpontját a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint jóváhagyni szíveskedjék.

 

 

 

Barcs, 2011. július 12.

 

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 90.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a BNI Városi Óvodák Tagintézményeinek felvételi körzetét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
  2. Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. /2/ bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az óvodai beíratás időpontját Barcs városban 2011.augusztus 29. és 30. napjában határozza meg.
  3. A Képviselő-testület felkéri a BNI igazgatóját, hogy az óvodai felvételi körzeteket és az óvodai beíratás időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért,

Kincsei János igazgató a végrehajtásért.

Határidő: azonnal  a határozat közlésére,

értelem szerint  a végrehajtásra.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. július 12.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főj e g y z ő

2. számú melléklet

BNI Városi Óvodák tagintézményeinek felvételi körzete 2011.

III. sz. Tagóvoda (Barcs, Széchenyi köz 6.)

Mészégető utca

Táncsics Mihály utca

Táncsics Mihály köz

Széchenyi utca

Széchenyi köz

Semmelweis utca

Türr István utca

Jókai Mór utca

Petőfi Sándor utca

Dr. Piszár Antal utca

Báthory István utca

Bocskai István utca

Kossuth Lajos utca

Kolozsvári utca

Pozsonyi utca

Mátyás király utca

Kodály Zoltán utca

Bajcsy-Zs. u. a páros oldalon a Szociális Otthonig

Hősök tere

Bagóvasút utca

Dózsa György utca

Somogyi Béla utca

Somogyi Béla köz

Almás utca

Rinya utca

Bimbó utca

Bimbó köz

Nagyhíd utca

Rózsa utca

Gyár utca

Verbina utca

Dráva utca

Zrínyi Miklós utca

Kazinczy Ferenc utca

MÁV Pályaudvar

Drávapart

Drávaerdő

Ferenctelep-puszta

Viktorpuszta

Komlósd Község közigazgatási területe

Péterhida Község közigazgatási területe

 

IV. sz. Tagóvoda (Barcs, Hársfa u. 21.)

Bajcsy-Zs. u. 01-37-ig, páros oldalon a Bajcsy-Zs. u. 32-34-től a Bajcsy-Zs. u. 46-ig

Május 1. utca

Ifjúság utca

Fürdő utca

Gagarin utca

Hársfa utca

Latinca Sándor utca a Fürdő utcáig

Barátság utca

József Attila utca

Kandó Kálmán utca

Krénusz János utca

Ybl Miklós utca

Gábor Andor utca

Béke utca

Damjanich utca

Kálmán Imre utca

Segesvári utca

Szegfű utca

Gyöngyvirág utca

Tekeres utca

MÁV 11. Őrház

 

V. sz. Tagóvoda (Barcs-Somogytarnóca, Károlyi M. u. 19.)

Barcs-Somogytarnóca

VI. sz. Tagóvoda (Barcs, Deák Ferenc utca 49.)

Rákóczi Ferenc utca

Esze Tamás utca

Vak Bottyán utca

Hunyadi utca

Kölcsey utca

Latinca Sándor utca a Fürdő utcától

Toldi Miklós utca

Aradi utca

Deák Ferenc utca

Csokonai utca

Szentesi utca

Kinizsi Pál utca

Arany János utca

Cigánysor utca

Vásártér utca

Dankó utca

Köztársaság u. 1-57-ig

Bajcsy-Zs. u. a Szociális Központtól a Csillag étteremig

Bajcsy-Zs. u. 43-tól a Hungária Biztosítóig

Tavasz utca

Diófasor utca

Új Élet utca

Pázmány Péter utca

Barcs-Drávaszentes

 

VII. sz. Tagóvoda (Barcs, Felszabadulás u. 2.)

Bajcsy-Zs. utca a Csillag Étteremtől

Mező utca

Kis János utca

Landler Jenő utca

Dohány utca

Dési Huber János utca

Gárdonyi Géza utca

Vörösmarty Mihály utca

Vikár Béla utca

Magyar Lajos utca

Felszabadulás utca

Liszt Ferenc utca

Bartók Béla utca

Munkácsy Mihály utca

Erkel Ferenc utca

Fodor József utca

Belcsapuszta

Barcstelep-Vasútállomás

Kálvária utca

Vasvári Pál utca

Darányi utca

Bem József utca

Hős utca

Szépkilátás utca

Klára utca

Virág utca

Martinovics utca

Klapka György utca

Ady Endre utca

Aranyospuszta

Tiszta utca

Középrigóc

Zátonytelep

Rév utca

Némethegy

Horváthegy

MÁV 36-os Őrház

 

Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája (7586 Bolhó, Bajcsy-Zs. u. 23.)

Bolhó Község közigazgatási területe

Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája (7556 Rinyaújlak, Kossuth u. 65-67.)

Rinyaújlak és Csokonyavisonta Községek közigazgatási területe

Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája (7588 Vízvár, Szent István u. 7.)

Vízvár és Heresznye Községek közigazgatási területe