Ma 2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Postafiók:62, Tel.: 82/462-459

……………….napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójának

elfogadása

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 28-i ülésére

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló LXXVIII. törvény alapján az önkormányzat megalkotta a lakásbérletről szóló rendeletét 1994. februárjában, majd újraszabályozta  a 7/2004. (II.27.) számú rendelettel.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 7/2007. (I.25.) sz. határozatával döntött arról, hogy Barcs Város Lakásgazdálkodási Koncepcióját időközönként felülvizsgálja.

 

A gazdasági válság és az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete indokolttá teszi a lakásgazdálkodás újragondolását, a jelenlegi szabályozás felülvizsgálatát.

 

Az emberi élet egyik legalapvetőbb szükséglete a lakhatás. Az ENSZ rögzítette a lakhatással kapcsolatos alapvető emberi jogokat, a Nemzetközi Egyezségokmányban (1966), melyet hazánk is aláírt.

Az állam és az önkormányzat feladata olyan szabályozórendszerek létrehozása központilag és helyileg, amelyek az ember alapvető igényét szem előtt tartva segítik a lakáskérdés megoldását.

 

Az önkormányzati lakáspolitikát a helyi igények felmérésére, a lehetőségekre és adottságokra épülve kell kialakítani.

Az önkormányzatnak elsődlegesen a város népességének igényeit kell figyelembe vennie, lakáspolitikájába beépítve a különböző szociális szempontokat és egyéb a település által meghatározott prioritásokat.

 

További fontos cél, hogy hozzá tudjon járulni a város népességének megtartásához, lélekszámának esetleges növeléséhez. Nagyon fontos a fiatalok városban tartása, illetve ide vonzása. A bizalom megteremtése az önkormányzat és a lakosság között a gazdaság népesség-megtartó erejének fokozása érdekében elengedhetetlen.

 

Az önkormányzati ingatlanpolitika kialakítása és gyakorlása során meg kell, hogy jelenjen a tulajdonosi és a profitorientált szemlélet is, a szociális szükségletek figyelembe vétele mellett.

Az önkormányzatnak tulajdonosi attitűddel, előnyeit kihasználva, határozott, célratörő módon kell részt vennie az ingatlanpiacon, és ebből lehetséges profitot kell termelnie.

 

1. A Lakásgazdálkodási Koncepció célja:

 

Barcs Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a fiatalok lakáshoz jutásának segítését, a szociálisan rászoruló, illetve az idős, gondozásra szoruló emberek lakhatásának megoldását is.

 

A cél olyan önkormányzati lakáspolitika megteremtése, mely az önkormányzat lakásállományának minőségi és mennyiségi növelését, hosszú távú fenntarthatóságát biztosítja, a lakás- és lakhatási igényeket differenciáltan kielégíti.

 

2. Lakásállomány:

Barcs Város Önkormányzatának jelenleg 220 lakás van a tulajdonában. A lakások közül jelenleg 22 üres, ezek többségénél megfontolandó lenne ezek értékesítése, mivel jellemzően az állapotuk erősen felújításra szorul, a közműveket tartozás miatt kikapcsolták/leszerelték.

A lakások közül 145 szociális bérlakás, 75 lakás piaci elven bérbe adható.

Az Önkormányzat tulajdonában van 97 otthonházi lakás, amely az idős, gondozásra szoruló emberek elhelyezését biztosítja.

A 2004-ben épült 88 szociális bérlakás esetében a szociális bérlakásként való hasznosítási kötelezettség 2024-ig áll fenn.

A piaci alapon bérbe adható lakások közül 20 bérlőkijelölési joggal terhelt.

A bérlőkijelölési jog alapítására vonatkozó szerződések, megállapodások áttekintése folyamatosan történik.

 

A lakásállomány jellemzői:

 • műszaki állapotukat tekintve 115 összkomfortos, 90 komfortos, 4 félkomfortos, 11 komfort nélküli lakás van önkormányzati tulajdonban
 • lakásnagyság szempontjából 25 - 96,13 m2 lakások állnak a bérlők rendelkezésére
 • 34 lakásnál a felújítás időszerűvé vált
 • problémát a lakásállományon belül azon ingatlanok jelentik, amelyek gazdaságosan nem újíthatók fel, és lakhatásra nem alkalmasak (Belcsapuszta, Darányi u.)

 

Telek kialakítására a 2010-es évben nem került sor. Az Önkormányzat tulajdonában kevés telek van, a közművekkel ellátott telkek száma 6.

A beépítetlen telkeket közművekkel szükséges ellátni a rendezési tervnek megfelelően.

Telek értékesítésére a megelőző évben sor került 3 esetben.

 

3. Bérlők:

 

Jelenleg a bérbeadási névjegyzéken 60 igénylő vár önkormányzati bérlakásra, 11 igénylő vár cserére. Az igénylők száma folyamatosan növekszik.

 

A bérlők közül határozatlan szerződéssel 41 fő, határozott idejű szerződéssel 134 fő rendelkezik.

 

A bérlők döntő többsége szociális alapon igényel lakást.

A bérlőket jellemzi az alacsony egy főre jutó jövedelem, így számukra a szociális alapon megállapított bérleti díj fizetése is nehézséget jelent.

A lakbérhátralékkal rendelkezők száma a tavalyi évhez viszonyítva csökkent, köszönhetően a következetes felszólításoknak, az Önkormányzat részéről határozott fellépésnek.

Ennek ellenére jelenleg is súlyos problémát jelent, hogy a bérlők egy része a közüzemi szolgáltatók felé is tartozik, emellett a bérleti díjat nem, vagy késedelmesen fizeti.

 

Az Önkormányzat jelenlegi rendelet-felülvizsgálatának célja, hogy biztosítsa a szakemberek, valamint azon fizetőképes bérlők lakáshoz jutását, akik lakhatásukat önerőből megoldani nem tudják, ugyanakkor képesek a piaci alapon megállapított lakbér megfizetésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bérleti díj:

Az Önkormányzat a lakbérek megállapításával, lakásfenntartási támogatás és lakbértámogatás nyújtásával is igyekszik megkönnyíteni a lakás terheinek a viselését, mindkét támogatás igénybe vehető bérlakás esetén is.

 

Az önkormányzati lakások lakbérét meghatározza, hogy szociális, vagy piaci alapon igénybe vehető lakásról van-e szó, befolyásolja a lakás komfortfokozata, elhelyezkedése és nagysága, valamint műszaki állapota is.

 

Tervezett lakbérek szociális alapon:

 

a) I. kategória:       összkomfortos lakások

Nagyhíd u. 1. fsz.1. ; fsz.2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; I/7. ; I/8. ; I/9. ; I/10. ; I/11. ; II/12. ; II/13. ; II/14. ; II/15. ; II/16. ; II/17. ; II/18. ; II/19. ; II/20. ; III/21. ; III/22. ; III/23.

Hősök tere 1/A. I/1. ; I/2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; I/7. ; I/8. ; I/9. ; I/10. ; II/11. ; II/12. ; II/13. ; II/14. ; II/15. ; II/16. ; II/17. ; II/18. ; II/19. ; II/20. ; III/21.

Hősök tere 1/B. fsz.1. ; I/1. ; I/2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; I/7. ; I/8. ; II/9. ; II/10. ; II/11.  II/12. ; II/13. ; II/14. ; II/15. ; II/16. ; III/17. ; III/18. ; III/19.

Hősök tere 2/A. I/1. ; I/2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; II/7. ; II/8. ; II/9. ; II/10. ; II/11. ; II/12.

Hősök tere 2/B. I/1. ; I/2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; II/7. ; II/8. ; II/9. ; II/10. ; II/11. ; II/12.

Bajcsy-Zs. u. 78. I/2.

 

Lakbér mértéke: 287 Ft/m2/hó

 

b) II. kategória:      komfortos lakások

Bajcsy-Zs. u. 2. fsz.4.

Bajcsy-Zs. u. 155. fsz.1. ; fsz.4. ; I/5. ; I/7.

Somogyi B. u. 14/1. ; 14/2. ; 14/3.

Széchenyi u. 5. fsz.1. ; II/9.

Széchenyi u. 7. fsz.2. ; II/5. ; II/6.

Széchenyi u. 9/A. II/8.

Széchenyi u. 9/B. I/3.

Széchenyi u. 10. fsz.1. ; fsz.2. ; I/5. ; I/6. ; I/7. ; I/8. ; I/9. ; I/10.

Széchenyi u. 11. I/4., II/7., II/9.

Lakbér mértéke: 233 Ft/m2/hó

c) III. kategória:      komfortos lakások

Károlyi M. u. 1/2. ; 1/3.

Klapka u. 28/1. ; 28/2. ; 28/3. ; 28/4.

Klapka u. 30/1. ; 30/2. ; 30/3. ; 30/4. ; 30/5. ; 30/6. ; 30/7. ; 30/8.

Zrinyi u.  18.

Lakbér mértéke: 195 Ft/m2/hó

d) IV. kategória:       félkomfortos lakások

Arany J. u. 20. A/1. ; A/2. ; B/2. ; C/1.

 

Lakbér mértéke: 95 Ft/m2/hó

e) V. kategória:      komfort nélküli lakások

Belcsapuszta 17/1. ; 17/2. ; 17/3. ; 17/4. ; 17/5. ; 17/6. ; 17/7.

Darányi u. 24/1. ; 24/2.

Károlyi M . u. 1/1.

Károlyi M. u. 5/1.

 

Lakbér mértéke: 63 Ft/m2/hó

 

Lakbérek piaci alapon

 

a) I. kategória:       összkomfortos lakások

Bajcsy-Zs. u. 74. fsz.7. ; II/11.

Bajcsy-Zs. u. 76. I/3. ; II/8.

Bajcsy-Zs. u. 78. II/11. ; II/12.

Bajcsy-Zs. u. 99. I/1. ; I/2. ; II/1. ; II/2. ; III/1.

Bajcsy-Zs. u. 101. I/1. ; I/2. ; II/1. ; II/2.

Bajcsy-Zs. u. 103. I/1. ; I/2. ; II/1. ; III/1. ; III/2.

Bajcsy-Zs. u. 105. I/2. ; II/1. ; II/2. ; II/3. ; III/1. ; III/2.

 

 

Az induló licit mértéke: 370 Ft/m2/hó

 

b) II. kategória:      komfortos lakások

Bajcsy-Zs. u. 23. fsz.1. ; I/8. ; II/9. ; II/10. ; II/12. ; II/13. ; III/15.

Bajcsy-Zs. u. 27. fsz.1. ; fsz.2. ; I/7. ; II/8. ; II/9. ; III/13. ; III/15. ; IV/16. ; IV/17. ; IV/18. ; IV/19.

Bajcsy-Zs. u. 29. fsz.1. ; I/7. ; II/5. ; III/2. ; III/4. ; IV/8.

Bajcsy-Zs. u. 31. II/3. ; II/4.

Barátság u. 7. III/11. ; III/13.

Köztársaság u. 1. I/5. ; II/4. ; II/5. ; III/4. ; IV/1. ; IV/3. ; IV/4. ; IV/5.

Köztársaság u. 21. III/8.

Köztársaság u. 25. IV/10.

Köztársaság u. 37. II/7. ; III/11.

Köztársaság u. 47. II/6. ; III/11.

Köztársaság u. 49. fsz.2. ; III/10. ; IV/12. ; IV/14.

Köztársaság u. 51. II/4. ; IV/12.

Május 1. u. 1. I/6.

 

Az induló licit mértéke: 360 Ft/m2/hó

Barcs Város Önkormányzatának létre kell hoznia egy eredményesebben, költséghatékonyabban működő lakásgazdálkodási rendszert.

2011. március 31-én a Városgazdálkodási Igazgatóság lakbérhátralékból adódó kintlévősége 32.794.000 Ft, ami szükségessé teszi a jövőben a határozott fellépést a lakbért nem fizetőkkel szemben, a szerződés felmondását, a követelés bírósági végrehajtás útján történő  érvényesítését.

 

 

 

5. Döntéshozatal és üzemeltetői háttér:

 

A bérlakáshoz való hozzájutás jelenlegi rendszere:

- lakásbérlet szociális rászorultság alapján, névjegyzék alapján

- lakásbérlet piaci alapon, pályázat útján.

A szociális alapon bérlakást igénylők a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél adhatják be az e célra rendszeresített nyomtatványon bérleti ajánlatukat, a rendeletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek eleget téve, a vagyoni helyzet, jövedelmi viszonyok igazolásával.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság, és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság javaslatának figyelembevételével a névjegyzékre való felvételről a Képviselő-testület határoz.

 

Az igényeket a névjegyzék, valamint a bérbeadásra kerülő lakás jellemzőinek figyelembe vételével teljesítik. A lakásbérleti ajánlat elfogadásáról a Képviselő-testület határoz.

 

Piaci alapon bérbe adott lakások esetében a megüresedő lakásokra a Képviselő-testület pályázatot ír ki, ahol a pályázat tárgya a bérleti díj összege. A bérleti szerződést a legmagasabb összegű lakbért ajánlóval köti meg a Polgármester.

 

A lakásbérleti szerződés megkötésével, felmondásával kapcsolatos teendőket a jövőben a Polgármesterre ruházza át a Képviselő-testület.

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság feladatai:

 

(1)A felmondott bérleti szerződésből eredően kezdeményezi az ezzel kapcsolatos végrehajtási és más peres vagy peren kívüli eljárásokat.

 

(2) Ellátja a lakások átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat.

 

(3) Leltár alapján átadja a bérlőnek a lakásberendezési tárgyakat, feltüntetve azok állapotát.

 

(4) A bérbeadó és a bérlő megállapodása alapján elvégzi a lakás rendeltetésszerű használatra

alkalmassá tételét.

 

(5) Gondoskodik a bérbeadót terhelő üzemeltetési, karbantartási, és felújítási kötelezettségek

teljesítéséről. A  bérlő által elvégzendő karbantartási, átalakítási, korszerűsítési munkákhoz előkészíti a polgármesteri hozzájáruláshoz és  esetleges  bérleti szerződés hosszabbításához szükséges dokumentációt.

 

(6) Gondoskodik a bérleti díjak közléséről, a bérlőt terhelő vízdíj megállapításáról, és a díjak

beszedéséről. A beszedett díjakról negyedévente a polgármester felé elszámol.

 

(7) A bérbe adott lakásokról nyilvántartást vezet, megüresedett lakás esetén a visszavételről a

jegyzőt értesíti.

 

(8) Kapcsolatot tart a társasházak közös képviselőivel, ellát közös képviselői feladatokat - a

lakóközösség megbízása alapján -, a közgyűléseken képviseli az önkormányzatot a tulajdoni

hányad arányában, és viseli a tulajdoni hányad arányában fizetendő társasházzal kapcsolatos

költségeket.

(9) Évente két alkalommal ellenőrzi az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatát és az életvitelszerű bentlakást. Az ellenőrzést 8.00-20.00 óra közötti időszakban előzetes értesítés mellett végezheti.

 

A lakás kiürítésével, a végrehajtással kapcsolatos ügyek képviseletét megbízási szerződéssel ügyvédi iroda látja el.

 

6. Feladatok:

 1. Olyan prevenciós rendszer kialakítása, amely megakadályozza a lakbérhátralék és a közüzemi díj hátralék felhalmozódását.

 

 1. A lakók hátralékainak rendezése érdekében hatékonyabb, eredményesebb tulajdonosi fellépés, az ellenőrzések számának növelése.

 

 1. Hatékonyabb együttműködés kialakítása a közüzemi szolgáltatókkal, azokban a lakásokban, ahol ez lehetséges, előre fizetős mérők felszerelése.

 

 1. A piaci elven bérbe adott lakások lakbérét lehetőség szerint a jelenlegi lakásállomány karbantartására, állagának megóvására fordítani.

 

 1. Megteremteni a lakbérek és a fenntartási költségek összhangját.

 

 1. Megteremteni a piaci elvű bérbeadás feltételeit, gyakorlatát kialakítani.

 

 1. Differenciált, a szociális szempontokat és a lakás állapotát figyelembe vevő lakbérrendszer kidolgozása, évenkénti felülvizsgálata.

 

 1. A bérlők bevonásával a lakások energiahatékonyságának növelése, műszaki állapotának javítása, a lehetőségek függvényében.

 

 1. A gazdaságtalanul felújítandó épületek bontása, az emberi lakhatásra alkalmatlan épületek lebontása.

 1. Továbbra is biztosítani kell az önkormányzati bérlakásban élők számára a lakás megvásárlásának lehetőségét.

 

 1. Továbbra is fokozott figyelemmel kell kísérni a pályázatokat, új lakások építése, a meglévő lakásállomány felújítása érdekében.

 

 1. A Városgazdálkodási Igazgatóság éves költségvetésében külön tételként kell szerepeltetni a felújításra szánt keretet, annak felhasználását éves beszámolójában ismerteteti.

 

 1. A bérlőkijelölési jog jogosultságának rendszeres ellenőrzése.

 1. A lakások értékesítéséből származó bevételek felhasználásának évenkénti ellenőrzése és felülvizsgálata.

 

7. A fennálló lakbérhátralékokkal kapcsolatos intézkedés:

A rendkívül magas lakbérhátralék csökkentése érdekében javaslom, hogy  azon, lakbérhátralékkal rendelkező személyeknek akik 2011. július 31-i állapot szerint fennálló lakbérhátralékuk 50%-át 2011. szeptember 30-ig megfizetik, vagy vállalják annak részletekben történő, legkésőbb 2011. november 30-ig való megfizetését, engedjük el a fennmaradó 50 %-os tartozásukat.

Így az Önkormányzat is nagyobb eséllyel jut hozzá kintlévőségéhez és az érintett családok is esélyt kapnak lakhatásuk biztosítására a kilakoltatási eljárás megindítása előtt.

 

B a r c s, 2011. július  12.

 

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

1./Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepcióját elfogadja.

 

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete -az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5) számú rendeletének 20. § (1) bekezdés e./ pontja alapján-  azon, lakbérhátralékkal rendelkező személyek esetében, akik 2011. július 31-i állapot szerint fennálló lakbérhátralékuk 50%-át 2011. szeptember 30-ig megfizetik, vagy vállalják annak részletekben történő, legkésőbb 2011. november 30-ig való megfizetését, a tartozás fennmaradó 50%-ának megfizetésének kötelezettségét elengedi.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

B a r c s, 2011. július 12.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző