Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

82/ 463-176

1. sz. napirendi pont

T Á J É K O Z T A T Ó

A két ülés közötti tevékenységről

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 28-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

Karvalics Ottó polgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

 • Vucseta Balázzsal, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltség vezetőjével a közfoglalkoztatás aktuális kérdéseiről.

 

 • A Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévben indítható osztályok létszámának alakulásáról. Migács Zsuzsanna irodavezető tájékoztatta a tervezett osztályok számáról, illetve létszámáról.

 

 • Tarlós István tűzoltóparancsnokkal a tűzoltótáborról és a béren kívüli juttatások finanszírozásának lehetőségéről.

 

 • Kincsei János BNI igazgatóval az intézmény gazdasági és finanszírozási helyzetével kapcsolatos kérdésekről.

 

 • Takács József ügyvezető igazgatóval a Dráva Tej Kft. helyzetéről.

 

 • Fenyősi Lászlóval a Duna-Dráva Nemzeti Park tervezett beruházáshoz szükséges támogató nyilatkozat tárgyában (a nyilatkozat közben aláírásra került), valamint a Fapuma Café előtti parkba tervezett beruházás kivitelezési lehetőségeiről.

 

 • Rácz Csaba Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi PV kirendeltségének megbízott kirendeltség-vezetője tájékoztatás adott eddig végzett munkájáról, és az elkövetkezendő időszak várható feladatairól.

 

 • Vértes Gábor könyvtár-igazgatóval a könyvtár szolgáltatás fejlesztése projektben található honlap kialakításával kapcsolatosan.

 

 • Varga Ilona intézményvezetővel a BNI Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) elhelyezéséről, valamint megtárgyalták a Szociális Központ új gazdasági vezetőjének kinevezését.

 

 • Kiss Lajos úrral a DRV Zrt. üzemeltetési vezetőjével és Fucskár Vince üzemvezető-helyettessel A tárgyaláson a szennyvíztelep homokfogójának és szűrőrácsának felújítása, a városi rendszer átemelő szivattyúinak az elmúlt időszakban történt javításai, valamint vízminőséggel kapcsolatos kifogások egyeztetése történt. Ezen túlmenően a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Termálközpont által kibocsátott szennyvíz mérésének kiépítése, illetve ennek várható költségei is megtárgyalásra kerültek.

 

 • az OTP képviselőivel Kántor Miklós, Pál István és Balogh István urakkal a hitelek átütemezéséről, melyek jelenleg is folyamatban vannak. Az egyeztetés folytatására 2011. július 27-én kerül sor Pécsett.

 

 • Dr. Hetzer István ügyvéddel az Oaza Kft-vel kapcsolatos elővásárlási ügyekben.

 

 • Matyi Dezsővel az Alexandra Kft. ügyvezető-igazgatójával a Nyugati Városrész Rehabilitációja projekttel kapcsolatban a jövőbeli együttműködési lehetőségekről.

 

 • Dr. Halmos Péter ügyvéddel a csatornarendszer szavatossági kérdéseiről.

 

részt vett:

 • a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén, amelyen megtörtént a települések által igényelt támogatások elbírálása.

 

 • a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. június 22-i ülésén tájékoztatást tartott Papp Gábor intézményvezető a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási projektről, mely 2 fő elemből áll. Az egyik elem a rekultiváció, a másik pedig az új rendszer kialakítása. Ismertette továbbá a munkaszervezet felépítését, főbb feladatait, elmondta, hogy az elmúlt hónapokban alapos átvilágítás történt a szervezetnél, a szervezet létszáma 12 főre emelkedett és valamennyien közalkalmazotti státuszban dolgoznak.

A Tanács döntött a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévben indítható osztályok létszámáról, a 2011/2012-es tanévben 32 osztály indítását engedélyezte a Társulás Tanácsa.

A Társulás Tanácsa TIOP-1.1.1-07/1-2008-0268. számú „Kompetencia alapú oktatást elősegítő informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyában meghirdetett egyszerű közbeszerzési eljárás nyerteseként az 1. részre a PROLONG Kft-t, a 2. részre az  ALBACOMP Kft-t hirdette ki.

 

 • elnökként a Bíráló Bizottság ülésén a bölcsőde felújítása és bővítése pályázat kapcsán. Egy ajánlat érkezett be (Bau Lizéna Kft. részéről), amely ajánlat jelentősen meghaladta a rendelkezésünkre álló keretet, ezért az eljárás eredménytelenítésre került.

 

 • a polgármesteri hivatal apparátus értekezletén, ahol az új honlap és a köztisztviselőket érintő egyéb aktuális témák kerültek megbeszélésre.

 

 • a Cigány Közösségi Házban tartott Lakossági Fórumon. A fórumon részt vettek: Szakos Gábor tanácsnok, Halász Istvánné képviselő, a rendőrség részéről Dr. Cserti István rendőrkapitány és Dr. Tausz Tamás rendőrkapitány-helyettes urak. A fórum teltház előtt zajlott.

 

 • a Dráva Múzeum átalakításával kapcsolatos egyeztető megbeszélésen, amelynek pontos anyagát a 15. számú napirend tartalmazza.

 

 • a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság ülésén

 

 • Hajdu Istvánnal a Tempero Zrt. elnök-vezérigazgatójával a járóbetegellátó intézmény befejező munkálatairól, különös tekintettel a közmű-csatlakozásokra.

 

 

megnyitotta, köszöntőt mondott:

 • a BNI Deák Ferenc Általános Iskolában rendezett Feltalálók Kiállításán
 • Barcs Város Napja ünnepségen
 • a Köztisztviselők Napja ünnepségen és átadta a kitüntetéseket
 • a városunkban immár VII. alkalommal rendezett Lovasnapon
 • a Járóbetegellátó Intézmények Semmelweis Nap-i ünnepségén és átadta az egészségügyi dolgozóknak a kitüntetéseket.

 

Testvérvárosunk Sinsheim főpolgármesterének Rolf Geinert úrnak meghívására öt fős küldöttség utazott Sinsheimbe a női futball világbajnokságra. A küldöttséget Achim Keßler polgármester és a képviselők fogadták a sinsheimi Polgármesteri Hivatalban. A fogadáson bemutatták a várost és az új sportcsarnok építését, valamint a várost érintő tervezett fejlesztéseket, kiemelve a sinsheimi új fürdő építését. A meghívás alkalmat teremtett arra is, hogy a jövőbeni testvérvárosi kapcsolatot érintő elképzeléseket is egyeztessék.

 

Tarlós István tűzoltóparancsnok tájékoztatást adott a 2011. július 15-i tarlótűzről, ahol majd 40 hektár tarló és lábon álló gabona égett. A közeli házakat a tűz ugyan nem fenyegette, de az ott lakóknak a füst miatt pár órára el kellett hagyni házaikat. A tűzoltásban a helyi mellett a szigetvári és a nagyatádi egységek is részt vettek. A 2-es fokozatú tüzet sikeresesen eloltották a tűzoltók. A tűz oka egyelőre ismeretlen.

A tűzoltóparancsnok beszámolt továbbá arról a rendkívüli eseményről, melynek során egy speciális, erdőtűz oltásához használatos tűzoltóautó Gyékényes határában felborult. A járműben egyedül utazó sofőr megsérült. A tűzoltóságot 2011. július 17-én a Zákány határában zajló tűzhöz riasztották, ekkor történt a szerencsétlenség.

 

 

Racsek József képviselő, illetve alpolgármester úr

(alpolgármester és polgármester közös programjainak részletes leírása polgármester úr programjainál olvasható)

találkozott és megbeszélést folytatott:

 • Fenyősi Lászlóval a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselőjével
 • Varga Ilonával a Szociális Központ vezetőjével
 • Kiss Lajos úrral a DRV Zrt. üzemeltetési vezetőjével és Fucskár Vince üzemvezető-helyettessel
 • az OTP képviselőivel Kántor Miklós, Pál István és Balogh István urakkal folytatott megbeszélésen
 • Dr. Hetzer István ügyvéddel az Oaza Kft-vel kapcsolatos elővásárlási ügyekben
 • a Közútkezelő KHT. osztályvezetőjével Szabó Lászlóval az új forgalmi renddel kapcsolatos táblák kihelyezéséről
 • a Kapos VOLÁN képviselőjével az állomás előtti terület megvásárlása kapcsán felmerült kérdések tisztázásáról
 • Hajdu Istvánnal a Tempero Zrt. elnök-vezérigazgatójával a járóbetegellátó intézmény befejező munkálatairól, különös tekintettel a közmű-csatlakozásokra.

 

 

részt vett:

 • Barcs Város Napja ünnepségen

 

 • Köztisztviselők Napja ünnepségen

 

 • a VII. Barcsi Lovasnapon

 

 • a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának ülésein

 

 • azon a tájékoztatón, melyet az  MLSZ Somogy megyei igazgatója Csendes Balázs tartott  a versenykiírással  kapcsolatos változásokról

 

 • Barcs Város Képviselő-testülete a 70/2011. (III.31.) számú határozat 2.) pontjában foglalt rendelkezés értelmében döntött arról, hogy „Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezése céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül” tárgyú közbeszerzési eljárást folytat le. A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásával szintén a fent hivatkozott határozat alapján Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízta meg. Az eljárás keretében a felhívásra összesen 1 db ajánlat érkezett be, melynek bontására 2011. június 18-án került sor. A Képviselő-testület 70/2011. (III.31.) számú határozatában elfogadott és megválasztott Bíráló Bizottság által a beérkezett ajánlat előzetes elbírálására, illetve a hiánypótlásról szóló tájékoztatás elfogadására 2011. június 29-én megtartott ülésén, a szakértő által készített értékelési javaslat alapján került sor. A szakértő a hiánypótlási felhívását követően, az általa készített és megküldött értékelési javaslat birtokában, 2011. július 12-én került sor a Bíráló Bizottsági ülés megtartására. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. (7632 Pécs, Siklósi u. 52.) hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, ajánlata érvényes. Így e szervezet ajánlatát terjesztette fel a döntéshozó testületnek nyertes ajánlatként való elfogadásra, és javasolta a nyertes ajánlattevővel a szolgáltatási szerződés megkötését.

 

 • a polgármesteri hivatal apparátus értekezletén

 

 • a Cigány Közösségi Házban tartott Lakossági Fórumon

 

 • a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok rendkívüli ülésén, majd a Képviselőtestület rendkívüli ülésén
 • a DDRFÜ Felügyelő Bizottságának ülésén

 

 • a Dráva Múzeum átalakításával kapcsolatos egyeztető megbeszélésen, amelynek pontos anyagát a 15. számú napirend tartalmazza

 

 • a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai, az Egészségügyi Szociálpolitikai, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságok ülésein.

 

megnyitotta és köszöntőt mondott:

 • a BNI Deák Ferenc Általános Iskolában rendezett Feltalálók Kiállításán és Vásáron, ahol a rendezvényen záróbeszédet mondott

 

 • a barcsi belterületi vízrendezés projekt projektnyitó rendezvényén.

 

 

A HÍD Televíziónak riportot adott a nyári strandszezonra való felkészülésről, mind a Barcsi Gyógyfürdő, mind a szabadstrand tekintetében.

 

A polgármesteri fogadónapon a lakossági ügyfeleket fogadta.

 

 

Barcs, 2011. július 22.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

Barcs Város Önkormányzatát érintő pályázati lehetőségek összefoglalása

Időszak: 2011. 06. 16 - 2011. 07. 21.

 

Sor-szám

Pályázat címe

Pályázat rövid összefoglalója

1.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek támogatása c. konstrukciójához

Kódszám: SPO-EJ-2011

A pályázat célja a szabadidősportban tevékenykedő sportegyesületek (különösen: diáksport egyesületek) működési feltételeinek biztosítása, a feladataik ellátásához szükséges feltételrendszer javítása, szabadidősport eseményeken történő részvételük elősegítése, valamint tevékenységük gyakorlásához szükséges sportszerek, sporteszközök beszerzésének támogatása. A szabadidősportban résztvevő sportegyesületek (különösen: diáksport egyesületek) rendszeres fizikai aktivitást, mozgást, sportot ösztönző tevékenységének támogatása, ennek érdekében különösen és elsődlegesen az egészséges és testedzésben gazdagabb életmód kialakításához és megtartásához szükséges feltételek biztosítása. Támogatás mértéke: A projektköltség maximum 80%-a nyújtható támogatásként a pályázó szervezet részére. Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Legalább 200 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint.

2.

Innovatív nyílt forráskódú oktatási rendszerek bevezetése az iskolák adminisztrációjának hatékonyságnövelése érdekében

Támogatás célja: A Govern-Soft Kft. innovációs fejlesztés keretében elkészült nyílt forráskódú oktatási és iskolaadminisztrációs szoftverét elérhetővé teszi 2011. szeptembertől oktatási intézmények, illetve fenntartók részére.

Beadás kezdete: 2011. június 15., Beadási határidő: 2011. augusztus 15-ig folyamatos.

3.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

 

A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. A kialakuló referencia-intézményi hálózat önfejlesztő intézményi gyakorlata és korszerű nevelési alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítő értékei az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól. Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 6 millió Ft lehet

4.

Társadalmi Megújulás Operatív Program „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” c. támogatásra Kódszám: TÁMOP-3.2.2-11/2

A TÁMOP „Minőségi Oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” prioritás keretében

megfogalmazott céloknak megfelelően jelen pályázat elsődleges célja a közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi, kistérségi szinten kialakított együttműködési formáinak továbbfejlesztése, új együttműködések kialakítása, az intézmények innovációs tevékenységeinek professzionális támogatása, a minőségi alapokra épülő és ennek megfelelően működtetett hálózati tevékenységek által.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100 %-a. Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 250 millió Ft, de

maximum 600 millió Ft lehet.

5.

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében, Kódszám: TÁMOP-3.1.6-11

A pályázat alapvető célja, hogy a pályázó intézmények kapacitás- és szolgáltatásbővítéssel hozzájáruljanak a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátórendszerének minőségi javításához, alakuljon ki olyan szolgáltatási professzió, ami biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, a sikeres együttnevelés feltételeinek megteremtését, segíti a társadalmi integrációt, javítja az esélyeket a munkaerő-piaci megjelenésben. A pályázat további célja, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények speciális eszközök beszerzésével, kapacitás és szolgáltatásbővítéssel a fogyatékossági típusok előfordulásának arányában javítsák a területi lefedettséget, és bővítsék a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátórendszerének kínálatát.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege - konzorciumi formában benyújtott pályázat esetén is: legalább 20 millió Ft, de legfeljebb 40 millió Ft

6.

44/2011. (V. 26.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

2. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe
a) falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület),
b) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2 számú melléklete szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (2. célterület),
c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület),
d) szálláshelyhez nem kötődő:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület).

A támogatás mértéke, ha a 6. § (1) bekezdés szerinti ügyfél a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint vagy ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint, b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint.

7.

DDOP-5.1.5/B-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése

A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések esetén cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A kiírás közvetett célja a települési önkormányzatok és a vízügyi szakmai szervezetek együttműködésének javítása, a csapadékvízzel való gazdálkodás elősegítése. Támogatható tevékenységek köre: I. Települési önkormányzati feladatkörhöz kapcsolódó tevékenységek: 1. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, 2. Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója, 3. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései, 4. Vízkár elhárítási célú tározók – árvízi tározók fejlesztése, rekonstrukciója; II. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok feladatköréhez kapcsolódó tevékenységek

Támogatási intenzitás: 95 %, Támogatási összeg: 10.000.000.- - 600.000.000.- Ft

8.

Nemzeti Kulturális Alap könyvtári kollégium pályázati felhívása

A Könyvtári Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot: A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. Könyvtári dokumentumok állományvédelmi munkáinak támogatására. A pályázatok megvalósításának időtartama: 2011. november 1.-2012. október 31. A pályázóknak mindhárom altéma esetében a tervezett összes költsége 30%-ával önrészként kell rendelkeznie.

9.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fiatalok Magyarországért Ifjúsági találkozók támogatása a fiatalok aktív társadalmi részvételének elősegítése támogatására A pályázat kódja: IFJ-TR-11

 

A pályázat célja: A támogatni kívánt programok, az ország különböző településeiről származó 14 és 25 év közötti fiatalok csoportjainak teremtenek lehetőséget a találkozásra, egymás megismerésére, valamint egy adott témakör kapcsán az egymástól való tanulásra, fokozva aktív társadalmi részvételüket és elősegítve a fiatalok belföldi mobilitását. A pályázaton legalább 150 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. augusztus 08. 24.00 óra

10.

Nemzeti Kulturális Alap közművelődési szakmai kollégium pályázati felhívása

 

A pályázat célja: A közművelődési intézményekben magas színvonalon működő amatőr alkotó művészeti közösségek szakmai fejlesztésének támogatása, az új produkciók létrehozásához és bemutatásához szükséges szakmai anyagok beszerzésének támogatásával. A megvalósítás időszaka: 2011. november 1.- 2012. május 31.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. szeptember 19-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2011. (II.17.) sz. határozatával elfogadta a Barcsi Rendőrkapitányság beszámolóját a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról, az alábbi kiegészítéssel:

 

A Képviselő-testület legkésőbb 2011. május 31-ig tárgyalja meg a Bajcsy-Zsilinszky utca forgalomtechnikai felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

 

A Képviselő-testület felkérte Karvalics Ottó polgármestert arra, hogy a közútkezelő Kht.-val haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy Drávaszentes városrészben milyen módon lehetne korlátozni a nagy sebességgel közlekedő járműveket.

 

A Bajcsy-Zsilinszky utcában a forgalomtechnikai felfestés megtörtént.

A drávaszentesi városrészben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatósága tájékoztatása alapján a KRESZ szempontjából nem indokolt a sebesség csökkentése, a lakott területen megengedett 50 km/h-s sebességet kell betartani.              A sebességet csak indokolt esetben lehet csökkenteni, például veszélyes ív, nem megfelelő burkolatállapot. A sebesség-kijelző berendezés telepítéséhez a közútkezelő hozzájárulása szükséges.

Barcs Város Képviselő-testülete 72/2010. (III.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-4.1.2 A Szociális célú városrehabilitáció c. konstrukcióban Barcsi Romatelep rehabilitációja címmel pályázatot nyújt be az alábbi főbb önkormányzati fejlesztési elemek figyelembevételével:

- Cigány Közösségi Ház felújítása és esetleges bővítése,

- a Cigány Közösségi Házhoz kapcsolódó közösségi és sport területek felújítása,

- a Romatelepen található szociális bérlakások teljes körű felújítása,

- a Cigány közösségi házhoz vezető utak és járdák felújítása.

Barcs Városközpont rehabilitációja pályázat tervezett összköltsége várhatóan 215.000.000.- Ft, melyből várhatóan az igényelhető támogatás 180.000.000.- Ft, a várható saját erő mértéke pedig várhatóan 35.000.000.- Ft. A Képviselő-testület a 2010. évre eső saját erőt, 8.750.000.- forintot a 2010. évi költségvetésében „Szociális városrehab” kerete terhére fedezi, a betervezetteknek megfelelően, a fennmaradó beruházási költségeket és saját erőt pedig a 2011. évi költségvetésébe „Szociális városrehab” kerete terhére betervezi.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 154/2011. (VII.12.) sz. határozatában döntött arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-4.1.2/A Szociális célú városrehabilitáció c. konstrukcióban Barcsi Roma telep rehabilitációja címmel benyújtott pályázaton elnyert támogatásról és megvalósításáról feltételesen lemond, azzal, hogy amennyiben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem tud 2011. július 15-ig az önerő biztosítására további támogatást szerezni írásos kötelezettségvállalás formájában, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat visszavonására, és Barcs Város Képviselő-testülete a 72/2010. (III.26.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

 

A támogatásról lemondó nyilatkozat elküldésre került, mivel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 15-ig az önerő biztosítására további támogatást nem tudott szerezni írásos kötelezettségvállalás formájában.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2011. (I.27.) sz. határozatával elrendelte a város Lakásgazdálkodási Koncepciójának két lépcsőben történő előkészítését, az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.), valamint az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) sz. önkormányzati rendeletek módosítását a 2011. áprilisi és májusi testületi ülésekre, de legkésőbb 2011. június 30-ig.

 

A Lakásgazdálkodási Koncepció, valamint a rendeletek felülvizsgálata a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóval együtt, a 2011. július 28-i ülésre kerül előterjesztésre.

A rendelet-tervezetek 2011. június 14-én a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz véleményezés céljából megküldésre kerültek. Az első szakmai vélemény 2011. július 5-én, majd az egyeztetéseket követően a második vélemény 2011. július 14-én érkezett meg. A tervezetek a Kormányhivatal javaslatainak figyelembe vételével átdolgozásra kerültek.

Barcs Város Képviselő-testülete 76/2011. (III.31.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtár Szakmai Kollégium pályázata konstrukciójára a Barcsi Városi Könyvtár berendezései címmel pályázatot nyújt be az alábbi főbb önkormányzati fejlesztési elemek figyelembevételével: könyvtári polcok és hozzá kapcsolódó berendezések.

 

A Barcsi Városi Könyvtár berendezéseinek fejlesztése pályázat tervezett összköltsége várhatóan 2.200.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 1.980.000.- Ft, vagyis a pályázati önerő 220.00.- Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzatot érintő 2011. évre eső saját erőt, 220.000.- forintot a 2011. évi költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék kerete terhére biztosítja.

 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert arra, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásnál, a minél nagyobb mértékű anyagi támogatás elérése érdekében, valamint felkérte a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

A pályázat támogatásban részesült, a támogatói okirat aláírásra került.

 

 

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2011. (IV.28.) sz. határozatával elfogadta a 2010. évi egyszerűsített beszámolót (Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás), a független könyvvizsgálói jelentést, és hozzájárult 2011. június 30-ig történő közzétételéhez, valamint az Állami Számvevőszékhez való megküldéséhez.

A 2010. évi egyszerűsített beszámoló, valamint a független könyvvizsgálói jelentés június 30-ig történő közzététele megvalósult, az Állami Számvevőszék felé megküldésre került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 94/2011. (IV.28.) sz. határozatával a Kandó K. utcában, 1360 hrsz.-ú, önkormányzati területen lévő 11 db bibircses nyírfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadta, pótlási kötelezettség vállalása mellett, és a kivágáshoz és pótláshoz szükséges bruttó 231.500 Ft-ot a 2011. évi általános gazdálkodási tartalék terhére biztosította.

A fakivágás megtörtént, a pótlás az őszi növényültetési időszakban fog megvalósulni.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 97/2011. (IV.28.) sz. határozatával a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII . törvény 124. § (1) bekezdésében foglalt jogkörénél fogva a Barcsi Városi Bíróságra ülnöknek megválasztott négy személyt.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 97/2011. (IV.28.) sz. határozatával a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII . törvény 124. § (1) bekezdésében foglalt jogkörénél fogva a Barcsi Városi Bíróságra pedagógus ülnöknek megválasztott három személyt.

 

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem, a megbízólevelek kiadásra kerültek.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/2011. (V.19.) sz. határozatával Dr. Cseke István nyugalmazott háziorvos részére „Barcs Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozott.

Az érintettet a döntésről értesítettem. A kitüntetés 2011. június 25-én, Barcs Város Napja alkalmából átadásra került.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 125/2011. (V.19.) sz. határozatával Zömbik Imre részére „Barcs Városért” kitüntető címet adományozott a város fejlesztésében, foglalkoztatásában, környezetvédelmében, továbbá gazdasági, integrációs téren, valamint idegenforgalom, turisztika területén végzett elismerésre méltó munka kategóriában.

Az érintettet a döntésről értesítettem. A kitüntetés 2011. június 25-én, Barcs Város Napja alkalmából átadásra került.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 127/2011. (V.19.) sz. határozatával Hidasi Ervin, nyugdíjas népművelő, sportvezető részére „Barcs Városért” kitüntető címet adományozott oktatás, művészet, sport, informatika, valamint közművelődés területén nyújtott kimagasló tevékenység kategóriában.

Az érintettet a döntésről értesítettem. A kitüntetés 2011. június 25-én, Barcs Város Napja alkalmából átadásra került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2011. (VI.14.) sz. határozatával a ZÁÉV Zrt-vel „Barcs komplex rehabilitációja” keretében megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait a 3-as számú szerződés módosító kérelem alapján elfogadta.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.) 2010. január 04-én „Barcs Város komplex rehabilitációja” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést az alábbiak szerint:

 

-        A kivitelezői szerződésben megfogalmazott „B” feladat (Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása konstrukciójú, DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0003 számú, „Barcs, Nyugati Városrész rehabilitációja” című pályázat) teljesítési határidejét 2011. október 17-re módosította, amely szerződés módosítás az előterjesztés mellékletét képezi, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

 

A szerződés módosítása aláírásra került.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 141/2011. (VI.16.) sz. határozatával a Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága munkájáról készített beszámolót elfogadta.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 142/2011. (VI.16.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta.

 

A Képviselő-testület utasította az intézményvezetőt a mellékelt intézkedési terv végrehajtására.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő testülete 143/2011. (VI.16.) sz. határozatával egyetértett a BNI Bölcsőde nyitva tartásának 2011. július 11-től  július 29-ig történő szüneteltetésével. A testület felkérte az intézmény igazgatóját, hogy a Bölcsőde zárva tartásának időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 144/2011. (VI.16.) sz. határozatával a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények, és a Szivárvány EGYMI számára az alábbi csoportok, osztályok indítását engedélyezte a 2011/2012. tanévben:

 

A) BNI Bölcsőde:

A bölcsődei gyermekcsoportok 2 év alatt 12 fővel, 2 év fölött 14 fővel indíthatók. A napi nyitva tartás 12 óráról, napi 10 órára csökken.

 

B) A BNI Városi Óvodák Intézményegysége számára:

Barcson:

14 gyermekcsoportot, 25 fős átlaglétszámmal. Összesen: 350 fő

 

Vízváron:

1 gyermekcsoportot, 22 fős átlaglétszámmal

Rinyaújlakon:

1 gyermekcsoportot, 23 fős átlaglétszámmal.

Bolhón:

1gyermekcsoportot, 28 fős átlaglétszámmal, a maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezésével.

 

Összességében a BNI Városi Óvodák intézményegységében 423 fő, 17 csoport 24,9 fős átlaglétszámmal.

 

C) A BNI Arany János Általános Iskola Intézményegysége számára:

Alsó tagozaton 201 fő, 9 osztály, 22,3 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 225 fő (25)

 

Felső tagozaton 212 fő, 8 osztály 26,5 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 249 fő (31,1)

 

6 db napközis csoport 26 fős átlaglétszámmal.

 

4 iskolaotthonos csoport 25 fős létszámmal.

 

D) BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye számára:

(német nemzetiségi oktatás)

 

19 fő 2 összevont osztály (1-3; 2-4) 9,5 fős átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 25 (12,5)

 

1 napközis csoport 12 fős átlaglétszámmal.

 

E) BNI Deák Ferenc Általános Iskola Intézményegysége számára:

 

Alsó tagozaton 292 fő 12 osztály 24,3 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 320 fő (26,6)

Felső tagozaton 265 fő 11 osztály 24,1 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 318 fő (28,9)

 

6 db napközis csoportot 26. fős átlaglétszámmal.

 

8 iskolaotthonos csoportot 27 fő átlaglétszámmal.

 

 

F) BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár számára:

 

Alsó tagozaton 42 fő 4 osztály 10,5 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 49 fő (12,2)

 

Felső tagozaton 37 fő 4 osztály 9,2 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 52 fő (13)

 

3 db napközis csoportot 25 fős átlaglétszámmal.

G) BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-Parti Általános Iskola Tagintézménye Bolhó számára:

26 fő 2 összevont osztály (1-2; 3-4) 13 fős átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 38 fő (19)

 

2 iskolaotthonos csoport 19 fős átlaglétszámmal

 

 

H) A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Intézményegysége számára:

 

Középiskola általában: 913 fő 30 osztály 30,4 fős átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 946 fő (31,5)

 

Két tanítási nyelvű: 152 fő 5 osztály 30,4 fős átlaglétszámmal

Szakképző:12 osztály 34,1 fő átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: (36,7)

 

32 szakmai csoportot 13 fő átlaglétszámmal

 

6 kollégiumi csoportot 28 fős átlaglétszámmal.

 

 

I) A BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegysége

számára:

Összesen 35 csoportot, ebből 25 csoportot a zeneművészeti ágban 15 fős átlaglétszámmal, a néptánc tagozaton 7 csoportot 20 fős átlaglétszámmal, a grafika tagozaton 3 csoportot 20 fős átlaglétszámmal.

 

J) Szivárvány EGYMI számára:

1 óvodai, 11 iskolai,- melyből 7 tanulásban akadályozott, 4 értelmileg akadályozott csoport - 12 napközis, 6 kollégiumi, 2 fejlesztő iskolai, 3 szakiskolai (9-10. osztály), 1 speciális szakiskolai, 1 tanulószobai csoportot, összesen 37 csoportot a közoktatási törvény 3. számú mellékletében előírt átlaglétszámokkal.

A fejlesztő központ tanulócsoportjai a Közoktatási törvényben meghatározottak és a „A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működési rendje” 14/1994.(VI.24.) MKM és a 4/2010. OKM rendelet elvei szerint szervezhetők.

 

A Képviselő-testület elrendelte 2011. augusztus 1. napjától a BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2 fő pedagógus álláshely megszüntetését, a BNI 2011. évi engedélyezett létszám-előirányzatát 2011. augusztus 1. naptól 366,5 főről 364,5 főre módosítja.

A Képviselő-testület a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodájában az egy óvodai csoport megszüntetése miatt 2011. szeptember 1-től elrendelte egy pedagógus álláshely megszüntetését, s ezzel egy időben a BNI 2011. évi engedélyezett létszám-előirányzatát 2011. szeptember 1. naptól 364,5 főről 363,5 főre módosítja. Heresznye és Vízvár községek önkormányzatai vállalják a felmentési időre járó illetmény és végkielégítés összegének megfizetését.

 

A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntéseivel kapcsolatban elrendelte a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.(III.3.) BM rendelet alapján az elbocsátásokból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó igény benyújtását.

 

A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata 149/2011. (VI.16.) sz. határozatában nyilatkozott arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdése alapján a Dráva Völgye Középiskola esetében a közoktatási feladat ellátást továbbra sem vállalja, azt 2011. június 16-i hatállyal továbbra is átadja a Somogy Megyei Önkormányzatnak.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező - Barcs Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat közötti megállapodást a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium feladatának átvállalása, valamint az intézmény használatba adására vonatkozóan jóváhagyta az alábbi kiegészítéssel:

 

A 10. pont 2.  francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„- közös megegyezéssel a közoktatásról szóló törvény szabályainak figyelembe vételével;”

Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a megállapodás aláírására.

A megállapodás aláírásra, a Somogy Megyei Önkormányzat részére megküldésre került.

2011. július 21-én érkezett vissza Barcs Város Önkormányzatához.

Barcs Város Képviselő-testülete 150/2011. (VI.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy a 146/3/A/2 hrsz. alatti, természetben Barcs, Széchenyi u. 31. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkérte a polgármestert a pályázat kiírására.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 150/2011. (VI.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy a 1804/A/25 hrsz. alatti, természetben Barcs, Köztársaság u. 1. fsz. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkérte a polgármestert a pályázat kiírására.

 

A pályázatok ismételten kiírásra kerültek, pályázati anyag nem érkezett be.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 151/2011. (VI.16.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére egy személyt felvett.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 152/2011. (VI.16.) sz. határozatával a Barcs, Nagyhíd u. 1. II/15. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2011. július 31-ig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

B a r c s, 2011. július 21.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. július 21.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 5 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

52-18/2011; 52-19/2011; 52-20/2011; 52-21/2011; 10795/2011.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 6/2011.(III.25.) sz. önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörömben a költségvetés céltartaléka terhére - 1.500 e Ft éves értékig - biztosított rendelkezési jogom alapján Barcs Város Önkormányzata Hivatásos  Tűzoltósága részére  tűzoltótábor  szervezéséhez  50.000.- Ft            összegű támogatást biztosítottam.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 6/2011.(III.25.) sz. önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörömben a költségvetés céltartaléka terhére - 1.500 e Ft éves értékig - biztosított rendelkezési jogom alapján a Somogytarnócai Részönkormányzat részére a Somogytarnócai Falunapra játszóeszköz bérletéhez 20.000.- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 79/2011.(VI.14.) számú Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsági határozatával Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 278/2010. (XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

 

A 2011. június 16-i képviselő-testületi ülés kezdetének időpontja: 9 óra 30 perc.

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 84/2011.(VI.14.) számú Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsági határozatával engedélyezte Karvalics Ottó polgármesternek 2011. július 4. napjától 2011. július 8. napjáig (5 munkanap), 2011. július 11. napjától 2011. július 14. napjáig (4 munkanap), 2011. július 22. napján (1 munkanap), 2011. augusztus 1. napjától 2011. augusztus 12. napjáig (10 munkanap) szabadság kivételét.

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 16/2011. (VI.27.) DTÖ sz. határozatával jóváhagyta 78.190.- Ft kifizetését a falunapi programokra.

 

B a r c s, 2011. július 21.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. július 21.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző