Ma 2022. augusztus 10., szerda, Lőrinc napja van. Holnap Zsuzsanna és Tiborc napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      375-13/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. február 15-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 15.10 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradtak: dr. Kis M. János Attila és Szabadi József képviselő-testületi tagok

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető, Utasi Miklós irodavezető helyett dr. Ivelics Ramón pályázati referens, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Varga Ilona, a Barcsi Szociális Központ vezetője; Kincsei János, a BNI igazgatója; dr. Kisimre László, Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatója; Mészáros Ádám, a Dráva Múzeum igazgatója; Veszner Ádámné, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatója; Vértes Gábor, a Városi Könyvtár igazgatója; Tamás Csaba, Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tűzoltóparancsnok-helyettese; Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy február 15. napjáig be kell nyújtani a költségvetés tervezetét a Képviselő-testület elé, ez történik meg a mai napon. Javasolta a kiküldött napirendi javaslat megtárgyalását.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Szabadi József képviselő orvosi vizsgálat miatt igazoltan van távol.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 10 fő megjelent.

 

28/2011. (II.15.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

1./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./         Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Napirend megtárgyalása:

1./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, valamint az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság rendkívüli együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, javasolták a képviselő-testületnek elfogadását.

 

Kérdés:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A címrendben van három felsorolás. Miért ez a három, a bevételek miért nem? Így kell ennek lenni vagy esetleg hiányos?

Válasz:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

A címrend így teljes. A jelenlegi állapotra nem aktualizáltuk, mivel változhat. Minden melléklet … pontozva lesz. Csak a cím meghatározását kell tartalmaznia az 1. számú mellékletnek.

 

 

Halász Istvánné képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a Képviselő-testület 9 fővel folytatta munkáját.

 

Vélemények:

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Jól áttekinthető az anyag. A jövőben meg fogja könnyíteni a költségvetés tervezést és a módosítások átvezetését.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Megköszönte az előterjesztés elkészítőinek munkáját. Átláthatóbb és könnyebben ellenőrizhető a költségvetés.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag –  megalkotta:

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.23.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

2./ Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Képviselő-testület bizottságai együttes ülésen megtárgyalták az előterjesztést.

A határozati javaslat 1. „A” pontját a Városfejlesztési, Környezetvédelmi; az Egészségügyi, Szociálpolitikai; az Oktatási, Művelődési, Sport; a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs, valamint az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság nem javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra.

Halász Istvánné képviselő-testületi tag visszaérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 10 fővel folytatta munkáját.

A határozati javaslat 1. „B” pontját az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság javasolta, az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság nem javasolta, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság javasolta, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság nem javasolta, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra.

A határozati javaslat 2., 3., 4. és 5. pontjait az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság javasolta, az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság nem javasolta, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság javasolta, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság nem javasolta, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra.

Karvalics Ottó polgármester 5 perc időtartamban felszólalást engedélyezett a hallgatóságból Bagi Gáborné részére.

Felszólalás:

Bagi Gáborné:

Egy civil kezdeményezés eredményeképpen 407 személy aláírását összegyűjtve jelent meg a Dráva Múzeummal kapcsolatosan tervezett intézkedések miatt. Nem ért egyet a Múzeum időszakos kiállító hellyé való átalakításával, melyet néhány mondatban megindokolt.

Bagi Gáborné átadta a 407 aláírást tartalmazó dokumentumot Karvalics Ottó polgármester részére.

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte, hogy a kezdeményezéssel egyetértők járuljanak hozzá a Múzeum fenntartásához, próbálják támogatni Barcs lakói az intézményt anyagilag.

Figyelembe kell venni a megyei múzeumnál történő leépítéseket is. Első javaslata az volt, mivel önként vállalt feladat, a megyének át kell adni. Ez elvetésre került a következményei miatt (bezárásra kerülne, a dolgozók el lennének bocsátva).

Többféle lehetőséget kértünk az intézmény vezetőjétől. Meghaladta azt az összeget minden ajánlat, amelyre lehetőségünk van. Amennyiben egy gyermekintézménynél kellene olyan lépést tennünk, hogy a gyermekek rosszabb helyzetbe kerülnének, körülményeik romlanának, azt nem tudjuk felvállalni. Ennél a Múzeum „visszaminősítése” is jobb.

Ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy komoly likviditási problémáink legyenek! Szeretnénk, ha a város olyan átalakításokon menne át, hogy működése finanszírozható legyen.

 

A költségvetési hiány 273.000 e Ft, amely még mindig magas. Megköszönte az intézményvezetők együttműködését. A BNI kapcsán az a döntés született, hogy megvárjuk az intézmény szakmai átvilágítását, elkerülendő az oktatás színvonalának romlását.

A szakmai vélemény rendelkezésre állásakor újból átnézzük a költségvetést, mely várhatóan az első félév vége felé lesz. A közoktatási törvény nagymértékben változik (finanszírozás, szakmai rész), ehhez kell igazítani a második féléves költségvetést.

A tűzoltóság állami finanszírozása megfelelő, nem jelent problémát.

 

Az előző időszak működése miatt olyan helyzetbe kerültünk, hogy a hosszú lejáratú hitelek és kamataik 205.608 e Ft-ot, a rövid lejáratú hitelek kamatai 60.000 e Ft-ot jelentenek. A bevétel várhatóan kb. 300.000 e Ft, a város működtetésére nincs pénz. Ezen felül jelentkezik a BNI esetében a 270.000 e Ft-os hiány. Döntenünk kell, mit teszünk.

A 2011. évi országos költségvetésben 31.000.000 e Ft van ÖNHIKI-re tervezve, igénybe vételének azonban szigorú feltételei vannak. Az intézményhálózatban is strukturális váltást kell tenni, lehetséges, hogy a fürdőt gazdasági társaság formájában kell működtetni. Az egyeztetések alkalmával felmerült, hogy a gazdasági részt külön működtetjük városi szinten, az intézmények a szakmai részt viszik tovább. Ez összevonásra kerülne költségtakarékosság miatt. Az átvilágítást követően tudunk háttérszámításokat végezni. A költségvetési átvilágítás eredménye ezen a héten várható, az is sokat segít.

Van fogadókészség az intézményeknél a helyzet javítása érdekében. ÖNHIKI-re pályázni fogunk. A fejlesztésre felvett összegeket a Kormány nem fogja finanszírozni, az ÖNHIKI-be sem lehet bevonni. Azt kell bizonyítani, hogy az elmúlt években mennyit költöttünk, és a jelenlegi hiány miből adódik. Ennek működési hiánynak kell lennie, valószínűleg pályázni tudunk. Az átvilágítást követően az intézményekkel folytatni kell a tárgyalást, mert ez csak pillanatnyi megoldást jelent. Amennyiben nem tudunk strukturálisan más megoldást találni, decemberre ismét hiányt fogunk produkálni.

A Cafetéria városi szinten 84.000 e Ft. Ennek az összegnek a nem kifizetése segít a városon, például az átalakítást követően megmaradó munkahelyek megtartásában. A városi intézményeknél jelenleg dolgozók munkahelyeit, az oktatás minőségét meg tudjuk tartani. Van esély decemberig egy finanszírozható városi költségvetésre.

A TV támogatás 2 részből áll: 5.000 e Ft a HÍD TV-é, 2.500 e Ft a Somogy TV-é. A Somogy TV megkereste azzal, hogy innét tudósít minden megyében eladhatót, megszerzi a kábelt. Pillanatnyilag ezek az adások csak interneten foghatók, remélhetőleg hamarosan Barcson is elérhető lesz kábelen keresztül.

 

Február 15-ig be kell nyújtani a költségvetés tervezetét, a jogszabályi előírásoknak eleget teszünk. Kérte az előterjesztés megvitatását.

 

Kérdések, vélemények:

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

A BNI-nél a bevétel és kiadás aránya a személyi juttatás oldalon 73 %, a Dráva Múzeum esetében 87,7%. A Múzeumnál mit lehet még megspórolni? Az intézmény már önmagát korlátozta le azzal, hogy alig fűtenek, próbálják a költségeiket tovább csökkenteni. Nincs más választás, mint a létszám csökkentése.

Javasolta Henger János képviselőnek a bizottsági ülésen elhangzott javaslatából kiindulva, hogy a megalakult múzeumot támogató baráti kör segítse az intézményt például 10 e Ft-tal, így az aláírókat számítva kb. 4.500 e Ft összegyűlne. Hajlandó lenne ennek megvalósulása esetén 20 e Ft-tal hozzájárulni az intézmény működéséhez.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Mikortól gondolja a város vezetése a gazdasági szervezetek átalakítását? Mi történik akkor, ha a Művelődési Központban a gazdasági iroda április 1-jével megszűnik és a gazdasági szervezet később alakul meg? Ezt kezelni kellene.

Javasolta az átvilágítás eredményének megtárgyalását valamilyen fórumon vagy rendkívüli testületi ülésen.

A 273.000 e Ft önmagában egy kezelhető hiány. Kérte Karvalics Ottót, mint országgyűlési képviselőt az ÖNHIKI-s keretből minél nagyobb támogatás megszerzésének közbenjárására.

Sok város örülne, ha csak 4,7%-os működési hiánya lenne.

A kulturális, környezeti, anyagi értékeink nagyon fontosak. Ha befektetünk az oktatásba, kultúrába, csak hosszú távon térül meg. Ne hozzunk olyan döntéseket, amelyek hosszú távon kihatnak arra az intézménystruktúrára, amelyre a város nagyon büszke. Barcs oktatási város, ehhez hozzátartozik a művelődési ház, a tánccsoport, a fúvószenekar stb. A városi nagyrendezvények 3.000 e Ft-al vannak betervezve, a sport 23.000 e Ft-tal. Sok mindent át kellene gondolni.

Az üres álláshelyek maradványát tudta áttenni az intézményvezető év végén dologi kiadásra. Ha ez sem lesz, mit lehet áttenni dologi kiadásra? Meg kellene várni az átvilágítás során megfogalmazott javaslatokat egy pontos koncepcióhoz.

 

Módosító indítvány:

 

Ne kerüljön meghozatalra most a Dráva Múzeum esetében a létszámleépítésre vonatkozó döntés, hanem a végleges költségvetés elfogadásáig hagyjuk meg a lehetőséget a jelenlegi létszámmal való működésre. Amennyiben nem tudják a szükséges anyagi támogatást három hét alatt megszerezni, legyen a „B” variáció. Az „A” variáció kerüljön most elfogadásra.

 

Ha megszüntetésre kerülnek ezek az álláshelyek, már nem biztos, hogy vissza tudjuk állítani az eredeti állapotot.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Az elmúlt években folyamatosan kritikával illette a költségvetést, a korábban megfogalmazott észrevételei beigazolódtak. Az elmúlt években 450.000 e Ft körül szokott lenni a hiány. Bízik az ÖNHIKI-s támogatás elérésében, az ingatlanok értékesítésében, munkahelyek teremtésében. Megtartható költségvetést kell elfogadnunk. A Cafetériára, illetve egyéb kérdésekre való visszatérésre lehetőséget teremt a 2012-es év.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A múzeum vezetése, alkalmazotti köre, a múzeumot szeretők köre közösen, összefogva, rövid időn belül alakítson egy gazdasági hátteret biztosító civil szerveződést. A korábban elmondott indokok alapján ebben az évben csak ez a kiút. A támogatói kört meg kell keresni, vállalják az anyagi hátterét.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a testület 9 fővel folytatta munkáját.

Személyesen is részt vállal az anyagi teherből, találják meg a múzeumot felkarolók a szerveződést menedzselő személyt. Fogadjuk el most a bizottságok által döntően támogatott változatot, azzal, hogy a végleges döntésnél visszatérünk e kérdéskörre, és visszavonjuk e döntést, az „A” variációt választjuk.

 

Ezévre vonatkozóan új fejlesztési, felújítási feladat nem szerepel a tervben. Nehezen tudjuk befejezni a korábban megkezdett feladatokat. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság a leginkább szükséges feladatok megcélozásának előkészítését tudja támogatni.

A saját bevételekkel összefüggésben a végleges terv előtt még egy egyeztetést javasolt. Információja szerint lehetséges még magasabb szinten elvárni az intézményektől, szervezetektől a saját bevétel elérését.

A DRV Zrt. által közöltek használhatatlanok a városban élők számára. A személyes fogyasztás határán van a víz. Bizonyos minőségi feltételeket teljesítenie kellene a szolgáltatónak. A folyamatban lévő munka a városban élők döntő többségének csak bosszúságot okozott. A minőségi romlás nincs utcához kötve, mindenkit érint szinte azonos mértékben.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag visszaérkezett a terembe, a testület 10 fővel folytatta munkáját.

 

 

A problémát a DRV Zrt. szervezetében látja, kérte, hogy a szolgáltató vezetősége jelenjen meg a testület előtt.

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést, támogatta elfogadását. A részönkormányzat kéri az előző részönkormányzati tagok által hozott hosszú távú döntések annulálása jogi lehetőségének megvizsgálását Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőtől.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a testület 9 fővel folytatta munkáját.

 

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Az általa bizottsági elnökként képviselt intézményeket érinti leginkább a költségvetés, a megszorító intézkedések.

Nagyon szomorú helyzetet örököltünk, nincs annyi pénz, amennyi kellene. Egyetért azzal, hogy a kulturális értékeket nem szabad veszni hagyni, ugyanakkor rangsort kell felállítani. Mi a kötelező feladatunk, mit kell nagyobb erővel képviselni? Az oktatásra helyeződött a hangsúly. Felvetődött a kérdés, mit jelent az oktatás a városnak, mennyi családot érint?

 

 

Henger János képviselő-testületi tag visszaérkezett a terembe, a testület 10 fővel folytatta munkáját.

 

 

Működőképesnek kell lennie az oktatásnak, fontos a zökkenőmentessége, minősége. Nincs olyan család, akit ne érintene diák. Szakember véleményét kikérte, aki szerint a „B” variáció elfogadása nem olyan mértékű probléma, mintha az oktatási rendszerben történne beavatkozás. Ezt meg tudná oldani a város. Egyetértett azzal, hogy a keret rendelkezésre állásával vissza kellene térni e kérdéskörre. A „B” változatot támogatja.

A nagyrendezvények költségvetését is csökkenteni kellett.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

A 273.000 e Ft-os hiány kezelhető lenne, ha nem ilyen lenne a hitelállomány. A bank a jelenlegi hitelkeretet „ajándékba adta” azért, hogy működjünk.

Miért nem akarták azok helyrehozni a helyzetet, akik ezeket a döntéseket szavazataikkal megtámogatták?

Arra kapott felkérést, hogy pénzügyi szemszögből vizsgálja a helyzetet. A 273.000 e Ft nem könnyen kezelhető hiánynak mondható.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A hiányt megdicsérte, nem kritizálta. Sok város büszke lenne, ha ilyen hiány tervezésével tudná a helyzetet kezelni. Szakos Gábor képviselővel ellentétben nem csak a számokat nézi, hanem mögötte az embereket, értékeket is.

Karvalics Ottó polgármester:

A 273.000 e-s hiány sok is, kevés is. Azt kérte Szakos Gábor képviselőtől és a Közgazdasági Iroda vezetőjétől, hogy csak a számokat nézzék, finanszírozható vagy sem? A 300.000 e-s bevételt nézve nehezen finanszírozható. Nagyrészt most indul a hitelek törlesztése, most terhel az első teljes évben.

Próbáljuk megszervezni a Múzeum megmentését. 9.000 e Ft-ot nem tudunk biztosítani, mert nincs rá pénzügyi lehetőségünk. Március 10-ig látnunk kell, hogy van erre akarat.

Ha 5.000 e Ft összegyűlik, a 4.000 e Ft-ot az Önkormányzat hozzáteszi.

Szalai Balázs képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a testület 9 fővel folytatta munkáját.

A gazdasági szervezetek átalakításánál a Múzeumról, a Könyvtárról és a Művelődési Központról van szó. Nincs akadálya a könyvelés beintegrálásnak április 1-jéig.

A BNI átvilágítása nagyon fontos, a legkevésbé átlátható. Októberben megállapodtunk abban, hogy üres álláshelyek nem kerülnek betöltésre.

Szalai Balázs képviselő-testületi tag visszaérkezett a terembe, a testület 10 fővel folytatta munkáját.

Elfogyott a hitelfelvételi lehetőségünk. A pénzintézet kérésére az éven belüli folyószámla-hitelünket minél előbb törlesztenünk kell. A második félévben tudunk erről tárgyalni. Áprilisban olyan döntés születik, hogy a tőkét nem kell törlesztenünk, csak a kamatokat.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Most a csökkentett működést kell elfogadni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Hagyjuk meg a lehetőséget a Múzeum esetében. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottságtól kérte a 2012. évet követő koncepció összeállítását a fejlesztésekkel kapcsolatban. A saját bevételek növelésére az átvilágítást követően javasolta a visszatérést.

A DRV Zrt. esetén nem csak az ivóvíz minőségével kapcsolatban vannak problémák, hanem a számlázással is. Kérte a lakosságtól az írásos bizonyítékok beküldését. A szolgáltató szervezetébe nincs az önkormányzatnak beleszólása.

A nagyrendezvények esetében a város lehetőségeit kell kiaknázni.

A hiány részben az alulfinanszírozásból, részben a túlvállalásból keletkezett.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző kérte a módosító indítvány, az összeg pontos megfogalmazását, mivel több javaslat elhangzott.

 

Karvalics Ottó polgármester:

50%-os mérték vagy 5.000 e Ft meghatározása is elfogadható az összeg esetében.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Az 1. „A” pont okafogyottá vált. Az 1. „B” pont 2. mondata a „megfelelően” szövegrészt követően kiegészül az alábbiakkal:

„kivéve, ha március 10-i határidőig a támogatók befizetései teljesülnek az igényelt önkormányzati támogatás 50%-ának értékéig az intézmény költségvetési számlájára.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat végrehajtásáéért

az intézményvezető a támogatók megkereséséért”

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Nem teljesül, hanem ígérvény. Az ígérvény is jó.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az ígérvénnyel nincs lefinanszírozva az intézmény, azért a teljesülést említette.

 

 

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Nem jó az ígérvény, mert ha úgy döntünk, hogy mégsem, akkor most kell meglépni a leépítést az intézmény finanszírozhatóságához.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Arra gondolt, amennyiben olyan vállalkozás állna a Múzeum mögé, akinek az ígérvénye vagy nyilatkozata komoly.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Egy ígérvény, támogatási szerződés nem megfelelő.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Ha cég támogatói szerződést tudnak bemutatni, fogadjuk azt el, vegyük pénznek. Adjuk meg ezt az esélyt az intézménynek. Megkérdezte az intézmény igazgatóját, hogy támogatói szerződést, készpénzt vagy mindkettőt tud-e biztosítani.

 

Mészáros Ádám igazgató:

 

Megpróbálja elérni, amit lehetséges. Támogatókat keres az intézmény működéséhez, legjobb tudása szerint megtesz mindent ennek érdekében. Kérte a testület közreműködését.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A módosító indítvány a következőképpen hangzik: „ ,….kivéve, ha március 10-i határidőig a kért önkormányzati támogatás 50%-ának megfelelő felajánlások támogatói befizetések formájában az intézmény költségvetési számlájára megérkeznek, illetve a támogatói szerződések megkötésre kerülnek. Ezért felel az intézmény vezetője.

 

A „B” variáció kerül elfogadásra azzal, ha ez megtörténik, akkor nem lép hatályba. A költségvetés tárgyalásánál kerül sor a döntésre.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Nem világos, mi lesz utána.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Akkor megkapja az önkormányzati támogatást. Felvállalja a testület a kockázatot.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A vessző után kerüljön be, amennyiben a teljesítés megtörténik, az „A” variáció lép hatályba.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

29/2011. (II.15.) sz. határozat:

A módosító indítvány alapján a határozati javaslat 1. pontja az alábbira módosul:

1. Barcs Város Képviselő-testülete 2011. március 15-i hatállyal elrendelte a Dráva Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé történő átalakítását, valamint a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló, 2/2010.(I.14.) OKM rendelet 4. § szerinti miniszteri engedély és az új működési engedély iránti kérelem benyújtását. Ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.011e Ft kiadási és bevételi előirányzattal, 2 fős létszám-előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően, kivéve, ha 2011. március 10-i határidőig a kért önkormányzati támogatás 50%-ának megfelelő felajánlások támogatói befizetések formájában az intézmény költségvetési számlájára megérkeznek, illetve a támogatói szerződések megkötésre kerülnek.

Amennyiben a teljesítés megtörténik, akkor a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Dráva Múzeum továbbra is múzeumként működjön, és ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.509 ezer forint kiadási és bevételi előirányzattal 4 fős létszám- előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat végrehajtásáéért

az intézményvezető a támogatók megkereséséért

Határidő:        2011. március 10.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 

30/2011. (II.15.) sz. határozat:

1. Barcs Város Képviselő-testülete 2011. március 15-i hatállyal elrendelte a Dráva Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé történő átalakítását, valamint a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló, 2/2010.(I.14.) OKM rendelet 4. § szerinti miniszteri engedély és az új működési engedély iránti kérelem benyújtását. Ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.011e Ft kiadási és bevételi előirányzattal, 2 fős létszám-előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően, kivéve, ha 2011. március 10-i határidőig a kért önkormányzati támogatás 50%-ának megfelelő felajánlások támogatói befizetések formájában az intézmény költségvetési számlájára megérkeznek, illetve a támogatói szerződések megkötésre kerülnek.

Amennyiben a teljesítés megtörténik, akkor a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Dráva Múzeum továbbra is múzeumként működjön, és ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.509 ezer forint kiadási és bevételi előirányzattal 4 fős létszám- előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat végrehajtásáéért

az intézményvezető a támogatók megkereséséért

Határidő:        2011. március 10.

 

 

  1. Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézményhálózatban az alábbi álláshely megszüntetést és létszámleépítést rendelte el intézményi bontásban az alábbi időpontoktól:

 

Intézmény                                időpont:                                               álláshely: létszámcsökkentés

 

BNI

BNI Bölcsőde                         2011.március 15.                                2,5 fő

BNI Városi Óvodák                2011. július 1.                                     3 fő

BNI Arany J. Ált. Isk. 2011. január 1.                                    3 üres álláshely

2011. július 1.                                     2 fő

BNI Deák F. Alt. Isk.             2011.január 1.                                     2 üres álláshely

2011. július 1.                          4 fő

BNI Vikár Béla AMI              2011. január 1.                                    1,5 üres álláshely                                             2011. április                                        1,5 fő

Összesen:                                                                                           19,5

Szivárvány EGYMI                 2011. április1.                         2 fő

Művelődési Központ               2011 április 1.                                     3 fő

1 fő áthelyezés

Dráva Múzeum

Az 1. pont szerinti

befizetés és felajánlás

teljesülése esetén                     2011.január 31.                                   1 fő

 

Az 1. pont szerinti

befizetés és felajánlás

elmaradása esetén                   2011. március 15.                               2 fő

 

Városgazdálkodási

Igazgatóság                             2011. március 1.                                 15 fő

Polgármesteri Hivatal               2011. január 1.                                     3 üres álláshely

Szociális Központ                    2011. március 31.                                 1 fő

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2011. március 10.

 

  1. A Képviselő-testület a BNI engedélyezett létszám-előirányzatát 385,5 főről 365,5 főre módosította.

A Képviselő-testület a Szivárvány EGYMI engedélyezett létszám-előirányzatát 65 főről, 63 főre módosította.

A képviselő-testület a Móricz Zsigmond engedélyezett létszám-előirányzatát 10,5 főről 6 főre módosította.

A Képviselő-testület a Dráva Múzeum engedélyezett létszám-előirányzatát:

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás teljesülése esetén 5 főről 4 főre módosítja.

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás elmaradása esetén 5 főről 2 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Igazgatóság engedélyezett létszám- előirányzatát 59 főről 44 főre módosította.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám-előirányzatát 69 főről 66 főre módosította.

A Képviselő-testület a Szociális Központ engedélyezett létszám-előirányzatát 94 főről 93  főre módosította.

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-             előirányzatát ”A” változat elfogadása esetén: 751, 5 főben, ”B” változat elfogadása             esetén: 749,5 főben állapította meg.

 

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2011. március 10.

 

  1. A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntéseivel kapcsolatban elrendelte a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló BM rendelet alapján az elbocsátásokból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó előterjesztés elkészítését.

 

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester

Határidő: a BM rendelet megjelenését követően azonnal, illetve értelem szerint

  1. Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési tervezetének táblázatait, amelyeket a hozott határozatoknak megfelelően kell átdolgozni. A Képviselő-testület felkérte Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét és azok mellékleteit terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első fordulós tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület ülését 17.00 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022