Ma 2022. augusztus 10., szerda, Lőrinc napja van. Holnap Zsuzsanna és Tiborc napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:      1233-79 / 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. december 28-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Henger János képviselő-testületi tag

 

 

Meghívottként

jelen voltak: Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető; Sólyominé H. Katalin irodavezető, dr. Ivelics Ramón Utasi Miklós irodavezető helyett, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent.

Javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

295/2010. (XII.28.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:

 

1./ Barcs Város Önkormányzata Barcs Városközpont rehabilitációja című pályázat támogatásáról való lemondás

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Barcs Város Önkormányzata Barcs Városközpont rehabilitációja című pályázat támogatásáról való lemondás

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsággal rendkívüli együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, mindkét Bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A bizottsági ülésen felmerültek a következő kérdések: Milyen saját erőt nem tud biztosítani a város? Volt-e egyeztetés a tárgyalópartnerekkel, nekik mi a szándékuk?

Kérdések, hozzászólások:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

-     Mennyi pénzt jelent a városnak?

-     A Mokka étteremnél bővítésre került a telek is, ők ehhez mit szólnak?

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

Szeretné tudni a bizottsági ülésen elhangzottakat, részletes tájékoztatást kért.

Szabadi József képviselő-testületi tag:

-     A Mokka étterem tulajdonosával volt-e előszerződés?

-     Jogi következménye lehet-e?

Válaszok:

Dr. Ivelics Ramón pályázati referens:

A városközpont rehabilitációja kapcsán bruttó összköltségben 31 milliót kellene vállalni. A saját erő fedezete a 400 milliós kötvényből finanszírozható. Jelenleg nincs sem támogatási szerződés, sem konzorciumi megállapodás a többi érintettel.

Karvalics Ottó polgármester:

31 milliót jelentene számunkra, a 400 milliós kötvény túl van terhelve. Ezen felül kellene a fedezetet biztosítani, de ez a mai költségvetési helyzetben nem lehetséges.

A szerződés megszűnik, kb. 10 millió Ft-ot fogunk veszíteni. Külső segítség nem áll rendelkezésre, nincs pénzünk. A 6/3-as keretből 40 milliót kaptunk, az OTP-től hitelt szereztünk; még 80-100 milliós számlatartozás áll fenn. Ezt a 30 milliót nem tudtuk bevállalni. Komoly fenntartási költsége van, ha megvalósul a projekt. Jelentős működési problémáink vannak, erkölcsileg nem tudjuk bevállalni (teniszpálya, műfüves pálya, térrendezés, szökőkút stb.).

Pénzt kell spórolni, embereket kell elküldeni; 30 millió Ft nem termelhető ki. Sem erkölcsileg, sem pénzügyileg nem tudja bevállalni. A legkedvezőbb körülmények között most lehet kiszállni.

Banki elvárás a túlzott fejlesztések befejezése. A romatelep rehabilitációja projektről most még nem döntünk. Később visszatérünk rá, hogy lesz-e lehetőség a megvalósításra.

 

 

Kérdés:

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

Mennyi veszteséget jelent és mikor?

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

10 milliót jelent, ezt ki kell fizetni: Deák Ügyvédi Iroda, Kapos Hidro Kft., Kapos Innováció, H-BON Mérnöki Iroda Kft.

Kérdés, vélemény:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Beinvesztált-e a Mokka étterem pénzügyi erőforrást, lehet-e ebből jogi következmény?

30 millió 300 millióért.

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

Egyeztetés történt. A Mokka étterem tulajdonosa saját maga vásárolta meg a területet. Szerződésünk nincs, nem kíván velünk szemben igényt támasztani.

 

Vélemény:

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

A határozati javaslatot támogatja. Országos szinten is mondják vissza a pályázatokat.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

30 millió 300 millióért, ezért jutott idáig a város. Ennek nincs itt az ideje.

 

 

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

296/2010. (XII.28.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-4.1.1/B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben c. konstrukcióban Barcs Városközpont rehabilitációja címmel benyújtott pályázaton elnyert támogatásról lemondott, ezáltal Barcs Város Képviselő-testülete a 190/2009. (IX.17.) sz. határozatát és annak 2. pontját módosító 32/2010. (II.18.) sz. határozatát hatályon kívül helyezte.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 9.10 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                       Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                          jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022