Ma 2022. július 07., csütörtök, Apollónia napja van. Holnap Ellák napja lesz.

127/2012. (VI. 29.) sz. határozat: 6 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem értett egyet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Get-Energy Kft-vel való, energia menedzsment tárgyú megbízási szerződés megkötésével, és nem hatalmazta fel a polgármestert annak aláírására, azzal, hogy a szerződés 3.1 pontja a következőképpen módosul:

„ A sikerdíj bruttó mértéke a Megbízott által feltárt bruttó túlfizetés 50 %-a, azzal, hogy a kifizetett összeg a nettó nyolc millió forintot nem érheti el. ”

Felelős: Karvalics Ottó polgármester            

Határidő: értelem szerint