Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.

124/2012. (VI. 21.) sz. határozat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – Bitó Anikó Barcs, Nagyhíd u. 1. II/8. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. június 01.-től – 2013. május 31.-ig – ezen belül a vállalt havi 5.519.-Ft részlet megfizetéséig - meghosszabbította.

Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

2./ Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – Tengerdi Imréné Barcs, Széchenyi u. 9/B. I/3. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2012. június 01.-től – 2013. május 31.-ig meghosszabbította.

Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a közlésért és a szerződés megkötéséért

Határidő: 2012. június 29. a közlésre, majd értelem szerint