Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.295/2008. (XII.22.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Nemzeti Népegészségügyi Program" keretében pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztérium felhívása alapján - a barcsi 45 - 65 éves nők mammográfiás emlőrák szűrésen való minél nagyobb arányban történő megjelenése érdekében - a szűrésre jelentkezők szervezett eljuttatását célzó többletköltségek támogatására. A szűrést a "Kaposi Mór" Oktató Kórház Komplex Mammográfiás Központ végzi az ÁNTSZ és az Intézmény között meglévő együttműködés keretében. A részletes pályázati program kidolgozására a Polgármesteri Hivatal szakemberei mellett az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézete munkatársait kérte fel, és az általuk kidolgozott adatok alapján betervezi a program végrehajtásához szükséges önkormányzati előirányzatot, mint pályázati önerőt a 2009. évi költségvetésébe.
Felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírására.

2./ Sikertelen pályázat esetén a Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézete a szűrés "Kaposi Mór" Oktató Kórház Komplex Mammográfiás Központjában 2009. évben történő lebonyolításához különjáratú autóbusz járatokat rendeljen a programban való részvétel minél nagyobb arányú biztosítása érdekében.
A Képviselő-testület a különjáratú autóbuszok közlekedtetésének fedezetét biztosító előirányzatot a 2009. évi költségvetésébe betervezi.
Felkérte a polgármestert, hogy a szűrés lebonyolítását követően adjon tájékoztatást a testületnek a résztvevők számáról és a felhasznált összegről.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint