Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.280/2008. (XII.22.) sz. határozat: egyhangúlag

1. Barcs Város Képviselő-testülete az átlag bruttó 5,20 %-os jegyfajtánkénti tarifaemelést elfogadta. Amennyiben a kötelezően tervezendő 8%-os árbevétel arányos eredmény fölött nyereség keletkezik, a keletkező összeg Önkormányzatunkkal közösen egyeztetve kerül felhasználásra.

2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 120/1997.(VI.26.) sz. határozat értelmében 2009. évben a közszolgáltatási szerződés és annak mellékletét képező, érvényben lévő menetrendjének megtartása mellett az előző évek gyakorlatának megfelelően üzemelteti a helyi buszközlekedést. Határozott továbbá arról, hogy a járatok üzemeltetését június 29-től augusztus 30-ig, valamint az iskolai karácsonyi és tavaszi szünetek időszaka alatt szünetelteti.

3. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi buszközlekedés 2009. évi üzemeltetésének normatív támogatására pályázatot nyújt be, amennyiben az Országgyűlés által megbízott és felhatalmazott szaktárcák közös rendeletükben erre lehetőséget adnak. Ennek feltételeként 200.000.- Ft -ot "helyi buszközlekedés normatív támogatása" címen, valamint további 1.000 000.- Ft-ot "helyi buszközlekedéshez önkormányzati hozzájárulás" címen a 2009. évi költségvetésébe betervez.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint