Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.288/2008.(XII.22.) sz. határozat: 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal

Barcs Város Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 28.084 ezer Ft-tal megemelte. Az új bevételi és kiadási főösszeg 241.993 ezer Ft, amelyből személyi juttatás 104.185 ezer, a munkaadót terhelő járulék 33.616 ezer, a dologi kiadás 96.784 ezer, a felhalmozási kiadás 7.408 ezer Ft.
A Járóbetegellátó Intézmények létszámát 51 főben állapította meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Dr. Kisimre László igazgató a határozat végrehajtásáért
Határidő: azonnal