Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.290/2008.(XII.22.) sz. határozat: 10 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző részére 2009. évben címzetes főjegyzői cím, illetve címadományozási juttatás adományozását a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 30/B. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 44/2001. (XII.27.) BM. rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltakra.

2./ A Képviselő-testület megállapította és igazolja, hogy Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző megfelel az 1./ pontban hivatkozott törvény 30/B.§ (1) bekezdés a/ és b/ pontjában foglalt feltételeknek: - 2000.július 1-től folyamatosan körzetközponti jegyző,
- tartósan kiemelkedő szakmai munkát végez,
- minősítése "kiválóan alkalmas".

3./ A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a címzetes főjegyzői cím, illetve a címadományozási juttatás adományozását kezdeményező jelen határozatot és Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző közigazgatási életpályáját bemutató és értékelő mellékletet a 44/2001. (XII.27.) BM. rendeletben foglaltaknak megfelelően terjessze fel a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalhoz.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2009. február 15.