Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.61/2007.(III.29.) sz. határozat: 15 igen, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett

1./ Barcs Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívására a HŐF TEKI és HŐF CÉDE támogatási keretek terhére nem nyújt be pályázatot, a fenti fejezetekben kistérség számára rendelkezésre álló támogatási kereteket a kistérség települései használják fel.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása alapján pályázatot nyújtott be a "Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatási kerete" (LEKI), valamint "Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felőjításának támogatási kerete" (TEUT) terhére. A programban az alábbi feladatokat kell tervezni:

- Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása igénybe vételével

- A Gárdonyi Géza utcától a 68-as elkerülő út körforgalmi csomópontjáig a meglévő járdaburkolat teljes rekonstrukciója, és a hozzá kapcsolódó felszíni csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója (a Bajcsy-Zs. u. északi oldalán)

- A Postától a Móricz Zsigmond Általános Művelődési Központig a meglévő járdaburkolat teljes rekonstrukciója, és a hozzá kapcsolódó felszíni csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója (a Bajcsy-Zs. u. északi oldalán)

- A Damjanich utcától a Járóbetegellátó Intézményig a meglévő járdaburkolat teljes rekonstrukciója, és a hozzá kapcsolódó felszíni csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója (a Bajcsy-Zs. u. déli oldalán)

- A Széchenyi közi út és járda, valamint a meglévő felszíni csapadékvíz elvezető árok teljes rekonstrukciója

- Széchenyi utca bekötő szakaszának kiépítése a Városgazdálkodási Igazgatóság bejáratáig, meglévő járda és csapadékvíz-elvezető árok teljes rekonstrukciója
A járdafelújítás általános műszaki tartalma:
- A meglévő járdaburkolatok teljes felbontása
- VIACOLOR burkolatú járda kialakítása az eredeti nyomvonalon a szükséges kiegészítő szegélyezésekkel, illetve a járdákban elhelyezkedő közműaknák szintre emelése

- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása igénybe vételével
- Széchenyi utca burkolat-felújítása a Kispostától a Dózsa György utcai bekötésig

3./ A tervezett beruházási összköltség:
LEKI keretből: 51.469.339 Ft, melyből az igényelt támogatás mértéke 46.322.405 Ft,
az önkormányzati saját erő mértéke 5.146.934 Ft
TEUT keretből: 6.896.552 Ft, melyből az igényelt támogatás mértéke 4.000.000 Ft,
az önkormányzati saját erő 2.896.552 Ft.

4./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges saját erőt a 2007. évi költségvetésében az alábbi fejezeti címen biztosította

- LEKI keretből megvalósuló fejlesztéshez 5.286.136 Ft "Közösségi ellátást javító járda-felújítási program" fejezeti címen.

- TEUT keretből megvalósuló fejlesztéshez 2.896.552 Ft "Belterületi utak felújítása" fejezeti címen.

5./ A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázatok részletes kidolgozására és benyújtására azzal, hogy a fejlesztési program részletes kidolgozásánál legyen figyelemmel a felhasználható tényleges beruházási összköltségre és műszaki tartalomra.
Kérte továbbá, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen a két ülés közötti tevékenységről szóló napirendben adjon tájékoztatást a pályázatok benyújtásáról.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint