Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.59/2007./III.29.) sz. határozat: 17 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett

1.) Barcs Város Képviselő-testülete, Barcs Város intézmény-felújítási programját 2007-2013-ig elfogadta.

2.) Utasította a polgármesteri hivatalt, hogy a soron következő testületi ülésre

- Alap és középfokú oktatási intézmények rekonstrukciója
- Közösségi könyvtár és szolgáltatás és szolgáltatásainak kialakítása
- Járóbeteg központ kialakítása

pályázatok elkészítéséhez szükséges dokumentációk tervezői pályázatait terjessze elő.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Balázsné Dr. Vástyán Krisztina jegyző
Határidő: értelem szerint