Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.56/2007.(III.29.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a 280.000 eFt. keretösszegű folyószámlahitel 500.000 eFt. keretösszegre kerüljön felemelésre. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 0,25 %, hitelkezelési díj nem kerül felszámításra, a rendelkezésre tartási járulék 0,25 %, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az OTP Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés aláírására.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint