Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.58/2007.(III.29.) sz. határozat: 17 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett

A képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata városfejlesztési programját a 2007-2013. évek közötti tervezési időszakra elfogadta.
Felkérte a Polgármestert, hogy a fejlesztési program ütemezett megvalósítása érdekében kezdje meg a szükséges előkészítő munkálatokat.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint