Ma 2022. június 29., szerda, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.44/2007.(III.22.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. /2/ bekezdés a./ pontjában biztosított jogkörében eljárva az óvodai beíratás időpontjául Barcs városban 2007. április 11. és 12. napját jelölte ki.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Pető Lászlóné óvodavezető a végrehajtásért.
Határidő: azonnal a határozat közlésére,
értelem szerint a végrehajtásra.