Ma 2019. április 19., péntek, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.289/2006.(XII.21.) sz. Határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete  17 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett - a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Mészáros Ádám néprajzos muzeológust megbízta öt évre, 2007. január 1-jétől 2011. december 31-ig a barcsi Dráva Múzeum igazgatói teendőinek ellátásával.


Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Határidő: 2006. december 31.