Ma 2021. március 08., hétfő, Zoltán napja van. Holnap Franciska és Fanni napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                     ……. sz. napirend

 

Előterjesztés

 

 

 

Barcs, Hősök tere 1-2., Nagyhíd u. 1. sz. alatti

társasházban házmester megbízásáról

Készült: Barcs Város Önkormányzata

              Képviselő-testülete

              2012. január 26-i ülésére

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. július 28–i testületi ülésen a 166/2011. (VII.28.) számú határozat 3. pontjában arról döntött a Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján, hogy meg kell vizsgálni milyen előnyökkel, illetve költségekkel járna egy státusz létrehozása szociális munkás feladatkör ellátására, vagy házmesteri lakás kialakítására.

A Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója javaslatot tett házmester alkalmazására, mivel a szociális munkából adódó feladatokat a Szociális Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatának dolgozói ellátják.

A házmesteri teendők ellátásával biztosítható lenne a társasház környezetének tisztán tartása, a lakókkal való eredményesebb kapcsolattartás.

Nem lehetséges a házmesteri teendők ellátásáért a lakbérfizetési kötelezettség törlése a kinevezés időtartamára, a házmesteri teendőket ellátó lakó esetében is a bevételek között kell hogy szerepeljen az általa fizetendő lakbér, míg a kiadások között a házmesteri teendők ellátásáért járó megbízási díj a Városgazdálkodási Igazgatóság költségvetésében.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15. § (9) bekezdése rögzíti a bruttó elszámolás elvét, amely szerint a bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben nem számolhatóak el.

A házmesteri teendők ellátására vonatkozóan megbízási szerződés keretében lehet a végzett munka ellenértékeként megbízási díjat megállapítani.

A javasolt megbízási díj havi összege: 20.000 Ft, ez a megbízó számára havonta 22.860 Ft kiadást jelent a fizetendő járulékokkal egyetemben. (A nettó megbízási díj összege 16.800 Ft.)

Az igazgató úr által benyújtott javaslat az előterjesztés 1. mellékletét, míg a házmesteri teendőket az előterjesztés 2. mellékletét képező megbízási szerződés tervezet részletezi.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a határozati javaslatban foglaltakkal.

Barcs, 2012. január 11.

                                                                                      Karvalics Ottó

                                                                                        polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy a házmesteri megbízás költségeit a Városgazdálkodási Igazgatóság az intézmény 2012. évi költségvetésébe tervezze be, a költségvetés elfogadását követően a megbízási szerződést kösse meg.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester, Ungvári Zoltán igazgató

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2012. január 11.

                                                                                       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                     címzetes főjegyző