Ma 2020. december 04., péntek, Borbála és Barbara napja van. Holnap Vilma napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

 

A barcsi Szociális Központ bővítése és felújítása című pályázat beadásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2012. január 26-i ülésére

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata A barcsi Szociális Központ központi épületének felújítása, korszerűsítése, energiatakarékossá tétele és zsúfoltságának csökkentése, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat új, emberközpontú és környezetbarát központjának kialakítása címmel pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi Terv TIOP-3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése c. konstrukcióban.

A támogatás alapvető célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. A pályázati beadási határideje: 2012. február 13. A pályázat támogatási intenzitása 100 %, a pályázatban 10-180 millió Ft bruttó összköltségű projektekkel lehet pályázni.

A Szociális Központ felújítása pályázat keretében a következő főbb elemeket kívánjuk megvalósítani:

-         a központ bővítése, amelyben a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat fog működni,

-         a központ tetőszerkezetének felújítása és átalakítása,

-         a központ homlokzatának hőszigetelése és a tetőszerkezet felújításához igazítása,

-         a központ belső terének funkcionális átalakítása és belsőépítészeti berendezéseinek beszerzése,

-         komplex akadálymentesítés.

A pályázat tervezett összköltsége várhatóan 140 millió Ft, amelyhez önkormányzati önerő nem szükséges. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az engedélyes tervek elkészüljenek és az engedélyezési eljárás folyamatban legyen. Ennek érdekében a tervezést el kell indítani, hogy a pályázat határidejét tartani lehessen.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fenti főbb fejlesztési elemek figyelembe-vételével nyújtsunk be pályázatot a megvalósításra.

 

Barcs, 2012. január 10.

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

Határozati javaslat

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a Új Széchenyi Terv TIOP-3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése c. konstrukcióban A barcsi Szociális Központ központi épületének felújítása, korszerűsítése, energiatakarékossá tétele és zsúfoltságának csökkentése, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat új, emberközpontú és környezetbarát központjának kialakítása címmel az Önkormányzatunk 2012. évi költségvetése Fejlesztési Kiadások oldalára és Bevételi oldalára is betervezi, „Szociális Központ felújítása” címen, azzal, hogy a projekt tervezett összköltsége várhatóan 140.000.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 140.000.000.- Ft, vagyis a pályázat 100 % támogatottságú, ezért a pályázat saját erőt nem igényel.
  2. 2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazza a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

Felelős:            Karvalics Ottó polgármester

Határidő:          értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam

 

Barcs, 2012. január 10.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző