Ma 2022. január 24., hétfő, Timót napja van. Holnap Pál napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62. Tel: 462-459

                                                                                                          …….. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Startmunka-programhoz önerő biztosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

            2011. december 01 –i rendkívüli ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évben Barcs Város Önkormányzatának lehetősége nyílik a Startmunka programban való részvételre. A 2011. november 24-i Képviselő-testületi ülésen tárgyalásra került „Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója” napirend keretében ismertetésre kerültek a program főbb paraméterei, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló keretében is tájékoztatást adtam a programban való részvételről.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltségéhez benyújtott adatlapok alapján az önkormányzatunk a 2012. évre a Startmunka-program alábbi projektjeihez nyújtotta be az adatlapokat.

projekt

megnevezése

időtartama

(hónap)

foglalkoztatottak

létszáma (fő)

mezőgazdasági tevékenység

10

18

mezőgazdasági földutak rendbetétele

12

32

belvízelvezető rendszerek rendbetétele

10

35

illegális hulladéklerakó helyek felszámolása

8

10

közutak rendbetétele

6

16

téli közfoglalkoztatás

3

25

Összesen:                                                                                     136 fő

A Startmunka-program támogatása a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére történik.

A program támogatást nyújt a bér és járulékokra, valamint a feladat végrehajtásához szükséges eszköz és anyagigényre személyenként havi bruttó 105.0000.- forint erejéig.

Erre vonatkozóan a korábban írtakkal összhangban önerő biztosítása nem szükséges.

Az előzetes egyeztetések alapján vitatott azonban az üzem és kenőanyag költsége elszámolásának betervezése a programba.

A Startmunka-programterv tárgyalására 2011. december 02. napján kerül sor. A beadott adatlapok alapján az igényelt támogatás összege 120.678.000.- forint.

Az üzem-és kenőanyag tervezett összege bruttó 3.820.000.- forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, arra az esetre, amennyiben az üzem- és kenőanyag költsége a program keretében nem számolható el, úgy az önkormányzat erre vonatkozóan a 2012. évi költségvetésben biztosítja a maximum bruttó 3.820.000.- forint önerőt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Barcs, 2011. november 29.

                                                                              Karvalics Ottó

                                                                               polgármester

Határozati javaslat:

 

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja és elrendeli a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelem beadását és felhatalmazza a polgármestert, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármestert, továbbá a címzetes főjegyzőt a kérelemmel kapcsolatos okiratok és a támogatással kapcsolatos szerződések aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

             Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-programhoz az üzem-és kenőanyag költségére – amennyiben az a programban nem tervezhető   - maximum bruttó 3.820.000.- forint önerőt biztosít, és elrendeli ezen összegnek a 2012. évi költségvetésbe történő betervezését.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

             Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. november 29.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző


Választás 2022