Ma 2022. január 24., hétfő, Timót napja van. Holnap Pál napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ől

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62. Telefon: 82/565-960.

                                                                                           ……….sz. napirendi pont.E l ő t e r j e s z t é s

a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények átütemezéséről

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 1. –i rendkívüli ülésére

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. július 23-án a 127/2007. (VII.23.) számú határozatában döntött a „Barcs 2019” elnevezésű, 700.000.000.- Ft össznévértékű svájci frank alapú zártkörű kötvény kibocsátásáról. A kötvény futamideje 12 év, a kamatperiódus negyedéves, a kamatperiódus kezdetére fixált 3 havi CHF LIBOR + 0,525 % kamattal.

2008. március 20-án Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2008.(III.20.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a „Barcs 2020” elnevezésű 400.000.000.- Ft össznévértékű svájci frank alapú (EIB refinanszírozás igénybe vételével) zártkörű kötvény kerüljön kibocsátásra. A kötvény futamideje 10 év, a kamatperiódus negyedéves, a kamatperiódus kezdetére fixált 3 havi CHF LIBOR + 1,4 % kamattal.

Mindkét kötvény esetében a tőketörlesztés évente két részletben április 15. és október 15. határidővel kerül visszafizetésre.

2011. április 15-én az Önkormányzat nem tett eleget a kötvények esetében a tőkefizetési kötelezettségének, mivel az Önkormányzat lejáró folyószámla hitelét és esedékes kötvény visszavásárlási kötelezettségét az OTP Bank 2 hónapra prolongálta 2011. június 15-ig. 2011.   OTP Nyrt. Ö-537/2011. számú levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a „Barcs 2019” elnevezésű kötvény 211.400 CHF összegű tőketörlesztését és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvény 124.445 CHF összegű tőketörlesztését 2011. október 15-ig prolongálta. A tőketörlesztés prolongációja sem szerződésmódosítással, sem okiratcserével nem járt.

A fizetendő tőke összege 2011. október 15-én a „Barcs 2019” kötvény esetében: 211.400 CHF, az OTP deviza eladási árfolyama 2011. október 15-én 238,93 Ft/CHF, a fizetendő összeg: 50.510 eFt, a „Barcs 2020” kötvénynél a fizetendő tőke összege 124.446 CHF, az OTP deviza eladási árfolyama 2011. október 15-én 238,93 Ft/CHF, a fizetendő összeg 29.734 eFt, összesen: 80.244 eFt lett volna.

2011. májusában Barcs Város Polgármestere az elvégzett átvilágítás megállapításai, valamint Barcs Város Képviselő-testülete meghozott határozatai alapján elküldte az OTP Nyrt-nek a költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési tervet, melynek megvalósulásáról a pénzintézet tájékoztatása havonta történik. Az elkészült terv alapján kérte az Önkormányzat a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények esetében a tőketörlesztés 2 évvel történő prolongálását azzal, hogy 2011 és 2012 években az Önkormányzat 5-5 millió forint tőketörlesztési kötelezettséget tud vállalni.

Az OTP Bank Nyrt. 2011. november 4-én kelt értesítés a „Barcs 2019.”, valamint a „Barcs 2020.” elnevezésű kötvények átütemezésének bírálatáról szóló levelében tájékoztatta a Polgármestert a kötvények végső lejáratáról, valamint a törlesztések ütemezésről. (1-2. számú melléklet)

2011. október 15-én a „Barcs 2019.” kötvény esetében 20.070 CHF (5.085 eFt), a „Barcs 2020.” kötvény esetében 18.540 CHF (4.698 eFt) a fizetendő tőke összege lett volna. (A 2011. november 28.-i deviza eladási árfolyam a svájci frank esetében 253,38 Ft/CHF.)

Barcs Város Önkormányzata a csökkentett tőkefizetési kötelezettségének 2011. december 22-én tud eleget tenni, mivel az Államháztartásról szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerint az önkormányzatot nettó módon megillető támogatás átutalása 2011. december 21-én kerül jóváírásra a költségvetési elszámolási számlán.

Az OTP Bank Nyrt. általi további elvárás, hogy a kötvények futamideje alatti ingatlanértékesítésekből származó bevételeket az OTP Bank Nyrt-re kell engedményezni, az engedményezési szerződés(eket) az adásvételi szerződés(ek) megkötését követő 10 napon belül kell megkötni. További az Önkormányzat vállalja, hogy a futamidő alatti ingatlanértékesítésekből származó bevételeit egy, külön erre a célra nyitott, zárolt, elkülönített alszámlán kezeli, oly módon, hogy az adásvételi szerződés(ek)ben a vevő számára teljesítési helyként ezt az alszámlát jelöli meg. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. az ide érkező bevételeket, vagy azok egy részét indokolt esetben jogosult az Önkormányzat kötelezettségeinek előtörlesztésére fordítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.

Barcs, 2011. november 28.

                                                                                           Karvalics Ottó

                                                                                              polgármester


Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények átütemezések bírálatáról szóló értesítésekben meghatározott feltételeket – amelyek a határozati javaslat mellékletét képezik - elfogadja az alábbi eltéréssel: a 2011. évi csökkentett tőkefizetési kötelezettségének 2011. december 22.-én tud eleget tenni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. november 28.

                                                                                     Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                           címzetes főjegyző                  

Melléklet     

Választás 2022