Ma 2022. január 24., hétfő, Timót napja van. Holnap Pál napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                ....... sz. napirend

 

 

E l ő t e r j e s z t é s

 

100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének

meghosszabbítása 2012. január 31-ig

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. október 11-i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 262/2010. (XI.18.) számú határozatában döntött arról, hogy 100 millió Ft éven belüli hitelt vesz fel az uniós pályázatok fordított ÁFA-jának fedezetére és az utófinanszírozott támogatások megelőlegezésére.

A hitelszerződés rendelkezésre tartási idejének 2011. szeptember 30-ig történő, illetve lejártának 2011. október 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményezte a Képviselő-testület 120/2011. (V.19.) számú határozatával.

A hitelszerződésben a határidők a folyamatban lévő beruházásokhoz társuló és a hitelszerződés megkötésének időpontjában a támogatási szerződésekben megfogalmazott projektek fizikai megvalósulásának időpontjához lett igazítva.

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése vonatkozásában a záró elszámolás 2011. 08. 08-án benyújtásra került. Az ÁFA kompenzáció elszámolását csak a záró kifizetési kérelem elfogadása után tudjuk realizálni, mivel egyrészt az ÁFA kompenzációnak a záró kifizetési kérelemben szereplő számlák is részei, másrészt a kompenzáció elszámolásának feltétele a támogatási szerződés módosítása is, (a támogatási összeg növelése a kompenzációra jutó támogatás részével) következésképpen a pénzügyi teljesülés és kifizetés várhatóan legkorábban december hónapban illetve január hónapban történhet meg.

A Barcs Nyugati Városrész rehabilitációja esetében a kivitelező kérése alapján 2011. 08. 15-én kezdeményeztük a támogatási szerződés módosítását, melyben a Könyvtár kivitelezésével kapcsolatos engedélyek módosításának átvezetését, továbbá a közösségi térre tervezett vízkép áthelyezésének engedélyezését kértük. A kérelem elbírálása folyamatban van.

A Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztésénél a támogatási szerződésben 2011.08.19.-én módosítottuk a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napját 2011.10.31-re, az orvostechnikai eszközök beszerelésének, üzembe helyezésének, valamint a használatbavételi engedélyek megszerzésének elhúzódása miatt.

A tekintettel arra, hogy a záró elszámolásokat és mellékleteiket a teljesítéstől számított 90 napon belül kell benyújtanunk a Közreműködő Szervezetekhez, a fentiek figyelembe vételével szükségesnek tartjuk a hitel végső lejáratának időpontját 2012. január 31-i módosítását kezdeményezni, tekintettel arra, hogy az önkormányzatot illető támogatások kifizetése legkedvezőbb esetben is csak december végére várhatók. Az OTP Bank Nyrt. jelezte, hogy a szerződés meghosszabbítása esetén szükséges lesz további fedezeterősítés. A kért további ingatlanfedezet az önkormányzat folyószámlahitelének fedezetei körébe tartozik, az ingatlanok átminősítése 2011. november 15-i időponttal várható. A hivatkozott ingatlanok a következők: hrsz: 46, 174,57/2, 882.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy a hitelszerződés határidejének hosszabbítását a fenti indokok alapján kezdeményezzük, és hatalmazzon fel a szerződésmódosítás aláírására.

 

Barcs, 2011. október 05.

 

                                               Karvalics Ottó

                                               polgármester

 

Határozati javaslat

1. Barcs Város Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel, az uniós pályázatainkhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek és az utófinanszírozás előfinanszírozására megkötött 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés lejáratának 2012. január 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményezi, változatlan szerződési feltételek mellett, a 46, 174, 57/2, 882 hrszú ingatlanok 2011. november 15-ig történő fedezeti körbe vonásával és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának előkészítésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a hitelszerződés módosításának aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. október 05.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

Választás 2022