Ma 2023. szeptember 29., péntek, Mihály napja van. Holnap Jeromos napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

 

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Barcsi Roma telep rehabilitációja

című pályázat támogatásáról, megvalósításáról való lemondás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 12-i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2010. (III.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy Barcsi Roma telep rehabilitációja címmel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-4.1.2/A Szociális célú városrehabilitáció c. konstrukcióban, 2010. május 31-én.

A Romatelep rehabilitációja során a következő főbb fejlesztési elemek figyelembevételét terveztük:

- Cigány Közösségi Ház felújítása és bővítése,

- a Cigány Közösségi Házhoz kapcsolódó közösségi és sport területek felújítása,

- a Romatelepen található szociális bérlakások teljes körű felújítása,

- a Cigány közösségi házhoz vezető utak és járdák felújítása.

A pályázatunk jelenleg II. fordulós projektfejlesztési szakasz zárásánál tart, így a III. mérföldkő hiánypótlását kell teljesítenünk 2011. július 18-ig.

Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a Barcsi Roma telep rehabilitációja című pályázatunk megvalósítását, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Barcsi Roma telep rehabilitációja című pályázatunk megvalósításáról feltételesen mondjunk le, azzal, hogy amennyiben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem tud 2011. július 18-ig az önerő biztosítására további támogatást szerezni, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat visszavonására.

 

Barcs, 2011. július 08.

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat

Barcs Város Képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-4.1.2/A Szociális célú városrehabilitáció c. konstrukcióban Barcsi Roma telep rehabilitációja címmel benyújtott pályázaton elnyert támogatásról és megvalósításáról feltételesen lemond, azzal, hogy amennyiben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem tud 2011. július 18-ig az önerő biztosítására további támogatást szerezni, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat visszavonására, és Barcs Város Képviselő-testülete a 72/2010. (III.26.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. július 08.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Választás 2022