Ma 2021. máj. 13., csütörtök, Szervác és Imola napja van. Holnap Bonifác napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

I g a z g a t ó j á t ó l

7570. Barcs, Tavasz u. 3.

Pf. 56. Tel: 463-326

 

 

 

 

…………… napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

E  l ő t e r j e s z t é s

 

A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. június 16.-i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A BNI Bölcsőde nyitva tartásának szüneteltetését 2011. július 11-től július 29-ig tervezi az intézmény.

A szüneteltetést a karbantartási és nagytakarítási munkák elvégzése indokolja.

 

A zárva tartás időpontjának egyeztetése a szülőkkel megtörtént, azt aláírásukkal megerősítették. (Az aláíró ívek mellékelve)

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bölcsőde nyári nyitva tartása szüneteltetésének időpontját jóváhagyni szíveskedjen.

 

 

 

Barcs, 2011. május 31

 

 

 

Tisztelettel

 

 

 

Kincsei János

igazgató

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete egyetért a BNI Bölcsőde nyitva tartásának 2011. július 11-től július 29-ig történő szüneteltetésével. A testület felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a Bölcsőde zárva tartásának időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János igazgató a végrehajtásért.

Határidő: azonnal

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. június 1.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző