Ma 2022. január 24., hétfő, Timót napja van. Holnap Pál napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT.  2011. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

 

 

Barcs Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. §. (3) bekezdésében előírtak szerint, a tulajdonát képező köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről – kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján – gondoskodik.

Ennek megfelelően, Barcs Város Képviselő-testületének 16/2011. (I.27.) sz. határozatában rögzítettek alapján, közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívást tett közzé a tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartására és üzemeltetésére. A közbeszerzési eljárás eredményeként történt meg a közszolgáltató kiválasztása és a barcsi önkormányzati tulajdonú temetők fenntartási és üzemeltetési jogát - középtávú közszolgáltatási szerződés keretében - a Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) nyerte el, mely az előterjesztés 1 sz. mellékletét képezi..

A szolgáltató nyertes ajánlatban vállalta, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott karbantartási, fenntartási üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási feladatokat meghaladóan 600.000 nettó Ft/év beruházási értékben hajt végre fejlesztéseket Barcs város közigazgatási területén lévő köztemetőkben.

Az önkormányzat tulajdonában lévő, 5 köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait, Barcs Város Önkormányzata és Szalai és Társa Temetkezési és Szolgáltató BT., mint közszolgáltató között, 2011. április 08-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak részletesen szabályozzák.

A Közszolgáltatási szerződés 6.4. fejezet a) pontja értelmében az ajánlattételi felhívásnak, a szolgáltató nyertes ajánlatának figyelembe vételével a szolgáltató vállalja, hogy a szerződés hatályba lépés évében Barcs Város Önkormányzata, a nyertes ajánlatban vállaltak figyelembe vételével, egyeztetve a közszolgáltatóval, Képviselő-testületi határozatban rögzíti a fejlesztési és ütemezési tervet temetőnként részletezve.

A fent hivatkozott előírások alapján az üzemeltető elkészítette a 2011. évre vonatkozó fejlesztési tervét, mely az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A terv a lakossági igényeket felmérve a legszükségesebb fejlesztéseket tartalmazza.

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2011. évre vonatkozó fejlesztési tervét fogadja el.

 

Barcs, 2011. május 05.

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140.) - az előterjesztés mellékletét képező - 2011. évre vonatkozó fejlesztési tervével egyetért, azt jóváhagyja.

 

Felelős:       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a határozat közléséért

Határidő:    értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. május 05.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Szalai és Társa Temetkezési Bt                           tárgy: tájékoztató fejlesztési tervekről

Barcs

Bajcsy-Zs. U. 140

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

 

 

2011. április 8-án létre jött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 6.4.a. pontja szerint fejlesztési, ütemezési tervet temetőnként részletezve a képviselő testületnek határozatban rögzíteni kell.

2011 évi fejlesztés megvalósulására ajánljuk:

  • Béke-úti temető belső mennyezetének átalakítását, burkolását, várható költsége: 120.000 Ft
  • Béke-úti temetőben 1 db urnafal felállítását, várható költsége: 450.000 Ft
  • Béke-úti temető 1 sz. urnakert kb 12 nm burkolását, várható költsége: 140.000 Ft
  • Béke-úti temető 4. kút felújítását, várható költsége: 90.000 Ft

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Polgármester  Urat, a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a szerződésben vállaltakon felül:

  • a somogytarnócai-temetőben 150.000 Ft értékben parkosítottunk, hangsúlyozva a temetők temetőkertté történő átalakítását.
  • Somogytarnócai temetőben, sírköves vállalkozóval együttműködve urnasírboltok kerülnek kihelyezésre.
  • Béke-úti temető ravatalozójának belső és külső felújítása megtörtént 500.000 Ft értékben, a temetések megújult környezetben történnek. Béke-úti temetőben 45.000 Ft értékben parkosítottunk.
  • Az idei évben vállalásunkon felül tervezzük az Imre-úti temető ravatalozójának belső felújítását.

 

Barcs, 2011.05.04.

 

Köszönettel: Druskóczy Irén

 

 

Választás 2022