Ma 2020. szeptember 30., szerda, Jeromos napja van. Holnap Malvin napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

82/ 463-176

 

1. sz. napirendi pont

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

JELENTÉS

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

Karvalics Ottó polgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         ZÁÉV Zrt. termelési igazgató-helyettes úrral Papp Ferenccel a nyugati városrehabilitáció kivitelezési munkáiról

-         A DRV Zrt. képviselőivel a szennyvíztelepet érintő kérdésekről és a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ csatornahasználatának aktuális problémáiról

-         Szabadi József képviselővel

-         Több alkalommal Varga Ilona igazgatóval

-         Fodor Gyula képviselővel

-         A Barcsi Polgári Védelmi Kirendeltség új vezetőjével Rácz Csabával

 

részt vett:

 

-         A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium végzős tanulóinak ballagásán

-         Rendkívüli együttes bizottsági ülésen

-         Rendkívüli képviselő-testületi ülésen

-         Dr. Kun György nyugalmazott körzeti háziorvos temetésén

-         A Barcsi Városi Balesetmegelőzési Bizottság ülésén

-         A városi tűzoltóság állománygyűlésén

-         Bírósági ülnökök eskütételén

-         Állampolgári eskün

-         A BNI Arany János Általános Iskola Arany  Napi rendezvényén

-         TIB közgyűlésen

-         A C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. által, az önkormányzat gazdálkodására és az intézményhálózat működésére vonatkozó tapasztalatairól tartott ismertetőn.

 

A BNI Deák Ferenc Általános Iskolában lakossági fórumot tartott.

 

Fogadta Monspart Saroltát az Országos Egészségfejlesztési Intézet osztályvezetőjét, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökét, aki az „Egészséget a barcsi kistérségben” program keretében megvalósuló egészségnap szakmai rendezvény kapcsán látogatott városunkba.

 

Racsek József képviselő, illetve alpolgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         ZÁÉV Zrt. termelési igazgató-helyettes úrral Papp Ferenccel a nyugati városrehabilitáció kivitelezési munkáiról

-         A DRV Zrt. képviselőivel a szennyvíztelepet érintő kérdésekről és a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ csatornahasználatának aktuális problémáiról

 

részt vett:

 

-          Állampolgári eskün

-         A BNI Arany János Általános Iskola Arany  Napi rendezvényén

-         a Bróker-Net Kft. képviselőivel

-         Rendkívüli együttes bizottsági ülésen

-         Rendkívüli képviselő-testületi ülésen

-         Dr. Kun György nyugalmazott körzeti háziorvos temetésén

-         A BNI Deák Ferenc Általános Iskolában tartott lakossági fórum

-         az Oktatási, Művelődési, Sport, az Egészségügyi Szociálpolitikai, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

-         A C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. által, az önkormányzat gazdálkodására és az intézményhálózat működésére vonatkozó tapasztalatairól tartott ismertetőn.

 

A polgármesteri fogadónapon a lakossági ügyfeleket fogadta.

 

 

Barcs, 2011. május 13.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

A képviselő-testület 222/2010. (X.14.) sz. határozatával megbízta Karvalics Ottó polgármestert, hogy készítse el az Ötv. 91.§-ában foglalt szempontok alapján Barcs Város Önkormányzata gazdasági programját, illetve vizsgálja felül Barcs Város Önkormányzata 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programját a fejlesztési programokat illetően.

 

A 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági program felülvizsgálatra, a 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági program elkészítésre került. Előterjesztése a 2011. áprilisi ülésre megtörtént.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 74/2011. (III.31.) sz. határozatával az önkormányzati tulajdont képező, - 96 hrsz.-ú - Barcs, Damjanich utcában közterületen elhelyezkedő 15 db vérszilva, 1 db nyírfa és 1 db tuja, és a Barcs, Damjanich u. 37. szám előtti társasház előtti - 48 hrsz.-ú - közterületen lévő 2 db platánfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadta, a pótlási kötelezettség vállalása mellett.

 

A fakivágás, valamint a pótlás megtörtént.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 76/2011. (III.31.) sz. határozatával a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtár Szakmai Kollégium pályázata konstrukciójára a Barcsi Városi Könyvtár berendezései címmel pályázatot nyújt be az alábbi főbb önkormányzati fejlesztési elemek figyelembevételével: könyvtári polcok és hozzá kapcsolódó berendezések.

A Barcsi Városi Könyvtár berendezéseinek fejlesztése pályázat tervezett összköltsége várhatóan 2.200.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 1.980.000.- Ft, vagyis a pályázati önerő 220.00.- Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzatot érintő 2011. évre eső saját erőt, 220.000.- forintot a 2011. évi költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék kerete terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert arra, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásnál, a minél nagyobb mértékű anyagi támogatás elérése érdekében, valamint felkérte a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

A pályázat kidolgozásra és  benyújtásra került.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata és a Somogytarnócai Satelit FC között létrejött ingyenes használati szerződést 86/2011. (IV.28.) sz. határozatával jóváhagyta.

Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a szerződés aláírására.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata és a Barcsi Sport Club között létrejött ingyenes használati szerződést 86/2011. (IV.28.) sz. határozatával jóváhagyta.

Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a szerződés aláírására.

A szerződések aláírásra kerültek.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 93­­/2011.(IV.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja (továbbiakban: 6. sz. melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.

 

Barcs Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot tette:

  1. I.        A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

 

  1. II.        Az Önkormányzat helyi adóbevezetéséről döntött és a 2011. évben ilyen jogcímen 267.509 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

  1. III.        Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét (módosított költségvetési rendeletét) 296.973 ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta el.

 

  1. IV.        Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

 

  1. V.    a.) Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett.

b.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

A támogatási igény benyújtásra került.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére öt személyt felvett.

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 99­­/2011. (IV.28.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 99. III/1. sz. alatti 80,5 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. május 01 – 2011. július 31-ig szóló időre 287.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 99­­/2011. (IV.28.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 78. I/1. sz. alatti 28 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. május 01 – 2011. július 31-ig szóló időre 287.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 99­­/2011. (IV.28.) sz. határozatával a Barcs, Széchenyi u. 10. fsz.2. sz. alatti 78 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. május 01 – 2011. július 31-ig szóló időre 195.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Hősök tere 2/B. I/5. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2011. május 01 – 2011. július 31-ig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Nagyhíd u. 1. II/14. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2011. május 01 – 2011. július 31-ig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 101­­/2011.(IV.28.) sz. határozatával egy személy méltányossági segély elutasítása elleni fellebbezést az előterjesztés mellékletét képező határozattal elutasította.

Az érintettet a határozat megküldésével a döntésről értesítettem.

 

 

B a r c s, 2011. május 11.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 6 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

52-9/2011, 52-10/2011, 52-11/2011, 52-12/2011, 7207/2011, 7208/2011.

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 9/2011. (IV.12.) DTÖ sz. határozatával 5.410.- Ft-ot elkülönített húsvéti díszek, illetve ajándékok készítéséhez szükséges kellékek megvásárlásához.

 

 

B a r c s, 2011. május 11.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.