Ma 2023. június 05., hétfő, Fatime és Fatima napja van. Holnap Norbert és Cintia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

A l p o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf: 62. Tel: (82) 462-459

 

 

………….. sz. napirendi pont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

A Barcs, Kandó K. utcai lakók fakivágási kérelmének

elbírálásáról

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28.- i ülésére

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete először 2009. március 19-i ülésén tárgyalta „A Barcs, Kandó K. u. 2.-4.-6.-8. szám alatti lakók fakivágási kérelmének elbírálásáról” szóló előterjesztést. Ennek eredményeként a T. Képviselő-testület 57/2009. (III.19.) számú határozatában a Kandó K. utcában önkormányzati területen lévő 6 db bibircses nyírfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadta, és a Kandó Kálmán utcában lévő magán- és közterületen lévő vagyonbiztonságot veszélyeztető 15 db fa kivágásához és pótlásához szükséges bruttó 381.700. Ft-ot a 2009. évi általános gazdálkodási tartalék terhére biztosította, és elrendelte a fákon megtelepedett rovarok elleni permetezési munkák elvégzését.

 

A határozat 2. pontjában megfogalmazásra került továbbá, hogy eredménytelen műszaki megoldás esetén a Képviselő-testület visszatér a probléma kezelésére.

 

A Barcs, Kandó K. u. 2.-4.-6.-8. szám alatti lakók – hivatkozva a képviselő-testületi döntés  2. pontjában foglaltakra - ismételten írásos kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz, melyben az utca déli oldalán lévő önkormányzati területen, 30-35 éve ültetett 11 db nyírfák kivágását és helyettük új, típusúak ültetését  kérelmezték.

 

Indoklásuk szerint a fák „egészségügyi és környezetvédelmi gondokat okoznak az utca lakóinak.” A beadványban rögzítésre került továbbá, hogy „a nyírfáknak nagyon magas a pollentartalma, így egészségügyi szempontból allergiás panaszok jelentkeznek. Tavasztól késő őszig a lakásokban a szellőztetés is gondot jelent, mert a nyírfákról lehulló apró magvak és fekete, büdös bogarak a lakásban bejutnak. A szúnyoghálóval védett lakásoknál az emeleti szinteken a karbantartás is nehezen oldható meg. A légmozgás az udvarokban hordja a nyírfa apró „szemetét”. Az utcán, az udvarokban parkoló gépkocsik szellőzőberendezéseit is eltömíti. A szélsőséges viharok miatt veszélyesek a túl öreg, magas fák. Szélvihar esetén az utca lakói veszélyben vannak.”

 

A lakók kérésének teljesítésével azonban csak az utcában található összesen 24 db bibircses nyírfa kevesebb, mint fele –  az önkormányzati területen található 11 db - kerülne kivágásra.  A többi 13 db ugyanilyen típusú fa ugyanis a lakásokhoz tartozó magánterületen van, melyet az itt élők állítása alapján  30-35 éve, az akkori Költségvetési Üzem telepített.

 

Megítélésünk szerint, a kérelmet benyújtó utca lakói által kért 11 db fa kivágásával - a Kandó K. u. 2. sz.-ú lakóház Krénusz utcai oldalán található 1 db fával is számolva - a lakossági panaszok allergiára, bogarakra, virágzásra vonatkozó része csak enyhítést jelentene a Kandó K. u. páros oldalán élők számára. Ez utóbbi problémák megoldására is irányuló lakossági kérés teljesítését szerintünk a többi magánterületen lévő 13 db fa kivágásával együtt lenne célszerű végrehajtani, ezért azok kivágását a lakossággal közösen kell megszervezni.

 

A fentiek értelmében a Polgármesteri Hivatal - az utcában lakó képviselő: Ander István közreműködésével és az ott élő ingatlantulajdonosok bevonásával - elvégezte a Barcs, Kandó K. utcában lévő bibircses nyírfák kivágásának előzetes felmérését.

 

 

 

 

 

A felmérés eredménye az alábbi táblázatban került összesítésre:

 

Közterületen kivágandó fák esetében

Mindegyik lakóházban összesen négy ingatlan található.

házszám

Kérem a fakivágást

(lakóingatlan szám db)

Nem kérem a fakivágást

(lakóingatlan szám db)

2.

4

0

4.

4

0

6.

3

1

8.

4

0

Összesen:

15 (93,8 %)

1 (6,2)

 

Magánterületen kivágandó fák esetében

Mindegyik lakóházban összesen négy ingatlan található.

Házszám

Kérem a fakivágást,

annak rám eső költségének kifizetését  vállalom

Kérem a fakivágást, annak rám eső költségének kifizetését nem tudom vállalni

Nem kérem a fakivágást

1.

0

2

2

3.

0

4

0

5.

0

4

0

7.

0

4

0

9.

0

3

1

11.

0

3

1

Összesen:

0

20 (83,3 %)

4 (16,7 %)

 

A felmérésből egyértelműen kiderült, hogy a magánterületen lévő nyírfák kivágásához a Barcs, Kandó K. u. 1.-3.-5.-7.-.9.-11. sz.-ú lakóházban élő ingatlantulajdonosok 83,3 %-a hozzájárul, 16,7 %-uk azonban egyértelműen elzárkózik a fakivágástól, sőt kifejezetten ellenzik azt.

A fenti felmérés egyértelműen tükrözi továbbá, hogy a Barcs, Kandó K. u. 1.-3.-5.-7.-.9.-11. sz.-ú lakóházakban élő válaszadók többsége (83,3 %) szorgalmazza a magánterületükön lévő fák kivágását, azonban a fakivágás költségeit nem tudják felvállalni.

Tekintettel arra, hogy a magánterületen élő ingatlantulajdonosok nem egyhangúan járulnak hozzá a fakivágáshoz, így magánterületen a fakivágás nem hajható végre.

 

Korábban a Barcs, Kandó K. u. 2.-4.-6.-8. szám alatti lakók egyike a közterületen álló nyírfáról származó rovar fajt hozott be Hivatalunkban, melyet hozzáértő szakemberrel beazonosíttatunk. A vizsgálat eredményéről készült jelentés tartalmazza, hogy a Kandó Kálmán utcából származó és az ott élőknek súlyos problémát okozó „Elasmostethus interstinctus” megnevezésű poloska ellen foszforsav-észter hatóanyagú általános rovarirtó szer segítségével lehet védekezni. Tekintettel arra, hogy a nevezett faj rendkívül szapora, ezért folyamatos védekezés szükséges.

 

Tekintettel arra a tényre, hogy a vidéken uralkodó szélirány É-ÉNy-i. A nyírfák mindenfajta szennyező hatásának a Kandó Kálmán déli, páros oldalán lakók vannak leginkább kitéve, mert az ősszel lehulló faleveleket is a házaik csatornájába hordja a szél, de az utca É-i oldalán álló nyírfák pollenje és bőséges szárnyas mag termése is feléjük száll.

 

A felmérés eredményeképpen, a lakók kérelmeiben rögzített állandóan jelenlévő „egészségügyi” és egyéb problémát, a magánterületen elhelyezkedő fák kivágásával teljes mértékben nem tudjuk orvosolni, azonban a kérelmet benyújtó Kandó K. u. 2.-4.-6.-8. szám alatti élők által jelzett gondokat, enyhíteni tudjuk azáltal, hogy az utca déli oldalán önkormányzati területen, 30-35 éve ültetett 11 db nyírfák kivágásra kerülnek.

 

A közterületen elhelyezkedő nyírfa kivágás és pótlás költségvetése:

 

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság árajánlata szerint a 11 db önkormányzati területen lévő fa kivágása, -pótlása, -tuskózása összesen bruttó 231.500 Ft bekerülési költséggel végezhető el.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tekintettel a fenti indokokra  Kandó K. utcában önkormányzati területen lévő 11 db bibircses nyírfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását adja meg és a kivágáshoz és pótláshoz szükséges bruttó 231.500 Ft-ot a 2011. évi általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

 

Barcs, 2011. április 11.

 

Racsek József

alpolgármester

 

 

Határozati javaslat :

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kandó K. utcában, 1360 hrsz.-ú, önkormányzati területen lévő 11 db bibircses nyírfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadja, pótlási kötelezettség vállalása mellett, és a kivágáshoz és pótláshoz szükséges bruttó 231.500 Ft-ot a 2011. évi általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

 

Felelős :   Racsek József  alpolgármester

Határidő : értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. április 11.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

Választás 2022