Ma 2021. március 08., hétfő, Zoltán napja van. Holnap Franciska és Fanni napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 462-459.

 

 

…… . sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

a  BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  ügyvezetője javadalmazásának megállapításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testületének

2011. március 17-i ülésére.

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2011.(I.27.) számú határozatának 7. pontjában az ügyvezető javadalmazására az alábbiakat állapította meg.

„Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója megbízási díját továbbra is havi bruttó 58.840.- forintban állapítja meg. . A foglalkoztatás szervezői munkakörére továbbra is havi bruttó 169.100.- Ft. személyi alapbér került meghatározásra.”

 

A kormány a munkavállalók érdekében döntött arról, hogy az új adójogszabályok mellett senki sem kereshet kevesebbet, mint a tavalyi évben. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának nettó bére is csökkent a tavalyi szinthez képest. A kormány döntésének eleget téve az ügyvezető igazgató javadalmazásának  módosítását javaslom. Javaslom, hogy 2011.01.01. napjától a vezető tisztségviselői megbízási díja bruttó havi 60.000.- Ft., míg a foglalkoztatás szervezői munkakörére a bruttó havi munkabére  180.000.- Ft. összegben kerüljön meghatározásra, az előző évi nettó díjazása szinten tartása miatt.

 

Ezzel egyidejűleg javaslom a Képviselő-testület 22/2011.(I.27.) számú. határozata 7. pontjának az ügyvezető díjazására vonatkozó része hatályon kívül helyezését.

 

Az előterjesztés a társaság felügyelő bizottsága véleménye a későbbiekben kerül kiküldésre.

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Barcs, 2011. március 7

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.01.01. napjától a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója   megbízási díját havi bruttó 60.000.- Ft. összegben, míg a foglalkoztatás szervezői munkakörére a bruttó havi munkabérét (személyi alapbér) 180.000.- Ft. összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető megbízási és  munkaszerződése aláírására.

Továbbá felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy haladéktalanul gondoskodjon a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott adatok közzétételéről, folyamatos hozzáférhetőségéről és hitelességéről.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2011.(I.27.) számú határozata 7. pontjának a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője díjazására vonatkozó részét hatályon kívül helyezi.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

a Kft. ügyvezetője a végrehajtásért

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. március 7.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

1. sz. melléklet

 

 

A Felügyelőbizottság véleménye

a  BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  ügyvezetője javadalmazásának megállapításáról szóló Barcs Város Önkormányzata mint Alapító

2011. március 17-i Képviselő-testületi előterjesztéséhez

az Alapító Okirat VI. fejezet 3. pontja rendelkezése alapján

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni  az Alapító elé terjesztett minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

 

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapító Okirat VI. fejezet 1. e) pontja alapján az ügyvezető díjazásának megállapítása.

 

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a  BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője javadalmazásának megállapításáról szóló előterjesztést.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy az előterjesztés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az Alapító Okirat, valamint a Társaság Javadalmazási Szabályzatának megfelel.

A Felügyelőbizottság az előterjesztést Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

 

Barcs, 2011. március 16.

 

 

 

 

Szabadi József                           Ander István                        Szakos Gábor

FB elnök                                         FB tag                                   FB tag