Ma 2021. március 08., hétfő, Zoltán napja van. Holnap Franciska és Fanni napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Tel.: 462-459

 

 

 

 

 

 

………. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

 

 

A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az előző, 2010. novemberi beszámoló óta 4 alkalommal ülésezett.

 

A november 24-i ülésen tárgyalta az Állami Számvevőszék számvevői jelentését, melyet a Tanács jóváhagyott. Döntött a Tanács abban, hogy akadályoztatásom esetén a teljes körű helyettesítést Csik László elnök-helyettes látja el a Társulási Tanácsban. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsába a barcsi kistérség képviseletében a Társulási Tanács elnökét delegálta a Tanács.

A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy határozott, hogy a 17/2010.(III.30.) OKM rendelet alapján iskolapszichológusi szolgáltatás fejlesztéséhez igényelt és elnyert támogatást nem veszi igénybe, ezért az elnyert támogatást – 1.150.000,- Ft-ot – a Támogató részére visszautalta.

Krisztbaum Szilvia kistérségi koordinátor ismertette az LHH-s pályázatok aktuális állapotát, majd a kistérségi koordinátorok szakmai tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el a Tanács.

Döntött a Tanács arról, hogy pályázatot nyújt be a TÁMOP-5.2.5.B-10/2 gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok támogatása pályázati felhívás ifjúságügyi komponensére. A projekt összköltsége 80 millió forint, mely a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.

A Társulás Tanácsa vállalta, hogy 2011. április 1. és 2013. március 31. közötti időszakban a pályázatban tervezett programokat és tevékenységeket megvalósítja.

Ungvári Zoltán, a barcsi Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója együttműködési lehetőséget ajánlott a kistérség településeinek. A települések idei virágosítási tervezéséhez és kivitelezéséhez adna segítséget a Városgazdálkodási Igazgatóság, melyet több település igénybe is vett.

Több település vezetője is jelezte, hogy egyre nagyobb gondot okoz a kóbor ebek begyűjtése és elhelyezése, ennek megoldására kistérségi szintű megoldást javasoltak.

A december 10-i rendkívüli ülésén a Tanács tárgyalta a 2011. évi víz- és szennyvízdíjak megállapítását. Egyetértés született abban, hogy a víz díja nem emelkedik, ugyanakkor a bérleti díj igen, amelyből tartalékot lehet képezni a későbbiekben felmerülő problémák orvoslására.

 

A december 17-i ülésén tárgyalta a Tanács a Társulás 2011. évi költségvetési koncepcióját, és a 2011. évi munkatervét, melyet jóvá is hagyott.

Elfogadta a Tanács a barcsi kistérség Egészségtervét, mely a TÁMOP-6.1.2., „Egészséget a barcsi kistérségben” című pályázat kötelező melléklete.

Vucseta Balázs, a munkaügyi kirendeltség vezetője tájékoztatást adott a 2011. évi közfoglalkoztatási programról, a közfoglalkoztatás rendszerének változásairól.

 

2011. február 15-i ülésén elfogadta a Tanács a Társulás 2011. évi költségvetését, melyet 780.045,- eFt bevétellel és ugyanennyi kiadással állapított meg.

Az ülésen tárgyalta a Tanács a Mozgókönyvtári Szolgáltató Rendszer 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót is, melyet egyhangúlag elfogadott.

 

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek tervezési folyamata:

A kistérség LHH programjának keretében a projektgazdák által 20 db pályázat került benyújtásra 2010. évig. A benyújtott pályázatok által igényelt támogatási összeg: 2.391.164.216,- Ft.

16 pályázat nyert támogatást, a megítélt támogatási összegük összesen: 2.021.274.123,- Ft

1 db pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. Az elutasított pályázatok száma 3 db.

Az Irányító Hatóságok által támogatott 16 db pályázat közül 1 db gazdaságfejlesztési pályázat még nem rendelkezik Támogatási Szerződéssel, 1 db támogatott pályázat nem kerül megvalósításra: Barcs Város Önkormányzata DDOP-4.1.1.B Barcs városközpont rehabilitációja c. pályázatának (összköltsége: 420.000.000,- Ft, igényelt támogatási összege: 339.104.000,- Ft) támogatási szerződésének megkötésére nem került sor. Barcs Város Képviselő-testülete az elnyert támogatásról, és így a pályázat megvalósításáról lemondott. 2 db pályázat megvalósítása 2011. II. félévében indul.

11 db pályázat megvalósítása folyamatban, 1 db kétfordulós pályázat: Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás DDOP-3.1.2/B Közoktatási esélyegyenlőség a Dráva mentén c. pályázat 2. fordulós pályázati anyagának összeállítása folyamatban.

 

Kultúra területe:

Továbbra is működik – idén immár 4. alkalommal pályázati forrást használva – a Közkincs kerekasztal.

A Barcsi Kistérség közművelődési együttműködési alapját képező – közművelődési szakembereket, könyvtári feladatot ellátókat, polgármestereket, Rinya-Drávamenti HACS tagokat is – magába foglaló együttműködés több pályázatot készít elő, segíti a közművelődési statisztikák elkészítését a kistelepüléseken, koordinálja az egyes települések rendezvényeit, és  szervezi immár második alkalommal a „Fiatalok a Pódiumon” című tehetségkutató versenyt.

A program fő célja továbbra is a kistérség ifjúsági korosztály aktivizálása, bemutatkozási lehetőség biztosítása a különböző előadóművészeti műfajokban dolgozó szólisták és csoportok részére, illetve új tehetségeket felkutatása.

Emellett készül az ún. hangzó „Kistérségi Értéktár” is, melyben idén a népzene, népdal, népballada, népmese kategóriákban a kistérség legjobb produkciói kerülnek rögzítésre. A CD hangzó anyag várhatóan május közepére készül el. Jelenleg a felvételek zajlanak.

Nyomdakész az az elsősorban a turisztikai vonzerőt erősítő kiadvány, melyben összegyűjtésre kerültek a kistérség valamennyi településének sport és kulturális rendezvényei.

A TÁMOP 3.3.7. pályázat keretében a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal kötött megállapodás alapján több könyvtár, múzeumi, zenei, táncházi, színházi program is megszervezésre kerül a kistérség településein, valamint Barcson. Ezen programok célja, a sikeresebb nevelés biztosítása a kultúra eszközeivel az iskolás, óvodás korosztály számára.

 

Közoktatás területe:

Továbbra is mindennapi feladatot ad a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény 3 általános iskolai és 4 óvodai feladat-ellátási helyének fenntartói szintű működtetése.

Kiemelt feladat a kistérség közoktatási intézményfenntartóival, intézményvezetőivel való kapcsolattartás. Kiemelten mindez a TÁMOP 3.3.7. pályázathoz kapcsolódóan, ahol többek között képzések, továbbképzések, szakmai műhelyek működtetése, szervezése folyik.

 

Sport területe:

Kiemelt feladat volt az idei évben a TÁMOP-6.1.2. „Egészséget a barcsi kistérségben” című pályázathoz kapcsolódóan a kistérségi szintű óvodás és iskolás úszásoktatás megszervezése és lebonyolítása a 2010/11-es tanévben, valamint ezen program keretében sport és készségfejlesztő eszközök beszerzésének lebonyolítása.

 

 

Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását!

 

Barcs, 2011. március 03.

 

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

 

Barcs, 2011. március 03.

 

 

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző