Ma 2021. január 15., péntek, Lóránt és Loránd napja van. Holnap Gusztáv napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 278/2010.(XII.15.) számú határozatával fogadta el 2011. évi munkatervét.

A munkaterv szerint a 2011. március 17-i ülés

 

3./  számú napirendi pontja:

 

Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

4./  számú napirendi pontja:

 

A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által Barcs Város Önkormányzatánál végzett átvilágítás még nem fejeződött be. Az átvilágítás lezárása, eredményének rendelkezésre állása esetén lehet következtetést levonni az esetleges óvoda bezárás szükségességét illetően.

Amennyiben bezárásra kerül valamelyik tagóvoda, az az óvodai körzetek átalakításával fog járni. Ennek következtében a március 17-i ülésre nem terjeszthető elő az óvodai beíratás pontos időpontja, mivel még nem állnak rendelkezésre a megfelelő információk. Az átvilágítás eredményének megvárásával elkerülhető a nem megfelelő döntés meghozatala.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a fenntartó „dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról;”. Mivel a jogszabály a felvételi időpont meghatározására határidőt nem állapít meg, az előterjesztés későbbi ülésen történő megtárgyalásával a Képviselő-testület nem követ el mulasztást.

„A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése” című napirendi pont kiegészítése indokolt a „valamint az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosítása” szövegrésszel.

A beíratás és a körzethatárok teljes mértékben összefüggenek egymással. Az a célunk, hogy a körzethatárok módosításával az Arany János és a Deák Ferenc Általános Iskolában közel azonos számú tanköteles gyermek kerüljön beíratásra, így célszerű a beíratási időpont kijelölésének, illetve a körzethatárok módosításának egy napirend keretében történő megtárgyalása.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése” című napirendet törölje a március 17-i ülés napirendjéről.

 

Javaslom, hogy „Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése” című napirendi pontot a Képviselő-testület későbbi ülésén tárgyalja meg, valamint „A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése” napirend címét egészítse ki a „valamint az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosítása” szövegrésszel.

 

 

Barcs 2011. március 02.

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 278/2010.(XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. A 2011. március 17-i ülésének napirendjéről leveszi az alábbi napirendi pontot:

 

3./   Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2.  „Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése” című napirendi pontot a Képviselő-testület későbbi ülésén, az átvilágítás befejeződését követően tárgyalja meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

3.  „A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése” napirendi pont címét kiegészíti az alábbival:

 

„valamint az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosítása”

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. március 02.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző