Ma 2022. január 24., hétfő, Timót napja van. Holnap Pál napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 463 081

 

 

 

…… . sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

„Not-Em” Fogszakorvosi Egészségügyi Szolgáltató BT. feladatátvállalási szerződésének megszüntetése, a körzet további működtetésének előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. február 17-i ülésére

Dr. Notheisz János, a „Not-Em” Fogszakorvosi Egészségügyi Szolgáltató BT. üzletvezetője 2011. február 1. napjával írásban felmondta az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátására létrejött feladatátvállalási szerződést.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/1996.(VI.20.) számú határozatának 1.) pontjában Barcs város I. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátását dr. Notheisz János fogorvosi magángyakorlatot folytató orvosnak magángyakorlat keretében történő ellátásra kiadta, jóváhagyta a feladatátvállalási szerződést, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. A feladatátvállalási szerződés 1996. június 20-án aláírásra került dr. Notheisz János magángyakorlatot folytató orvossal, aki a későbbiekben a „Not-Em” Fogszakorvosi Egészségügyi Szolgáltató BT. üzletvezetőjeként személyes közreműködéssel tett eleget a szerződésbeli kötelezettségeinek.

A feladatátvállalási szerződés 16.) pontja úgy rendelkezik, hogy a szerződő felek a szerződést 90 napos határidővel bármikor indokolás nélkül felmondhatják.

 

A szerződés 7.) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy bármilyen okból felmerülő helyettesítés biztosításáról Dr. Notheisz János köteles gondoskodni, aminek nevezett eleget tesz 2011. április 30-ig.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti indokok alapján a BT-vel fennálló feladatátvállalási szerződést a 90 napos felmondási idő figyelembevételével, 2011. április 30. napjával fentiek alapján szüntesse meg.

A felmondás benyújtását követően a II. és III. számú fogorvosi körzetek fogorvosi szolgáltatását ellátó orvosokkal és a megyei egészségbiztosítás pénztár szakembereivel folytatott tájékozódó megbeszélések alapján legcélszerűbb és legoptimálisabb megoldás a két vegyes körzet kialakítása, amivel az ellátást végző fogorvosok egyetértenek.

 

Kérem a Képviselő-testületet fentiek alapján, hogy rendelje el a három (2 felnőtt és 1 gyermek) fogorvosi körzet két vegyes körzetté történő átalakításának előkészítését 2011. május 1. napjától, amihez a márciusi ülésre rendelje el az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet, valamint a II. és III. számú fogorvosi körzetek fogorvosi szolgáltatását ellátó orvosokkal fennálló feladatátvállalási szerződések módosítását.

 

Barcs, 2011. február 2.

 

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Notheisz János fogorvosi

magángyakorlatot folytató orvossal  (később: „Not-Em” Fogszakorvosi  Egészségügyi

Szolgáltató BT.) az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátására 1996.

június 20-án kötött  feladatátvállalási szerződést dr. Notheisz Jánosnak, a BT.

üzletvezetőjének a  2011. február 1-i  felmondása alapján a 90 napos felmondási idő

figyelembevételével, 2011. április 30. napjával megszünteti.

2./ A Képviselő-testület elrendeli  Barcs város I., II. és III. számú fogorvosi körzetének két

vegyes körzetté történő átalakításának előkészítését 2011. május 1. napjától. Elrendeli

ennek keretében az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet, valamint a II. és III. számú

fogorvosi körzetek fogorvosi szolgáltatását ellátó orvosokkal fennálló feladatátvállalási

szerződések módosítására a szerződés-tervezetek benyújtását a 2011. március 17-i ülésére.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. február 2.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

Választás 2022