Ma 2022. január 24., hétfő, Timót napja van. Holnap Pál napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

82/ 463-176

 

1. sz. napirendi pont

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

JELENTÉS

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. február 17-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

 

Karvalics Ottó polgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         az összes érintett intézmény vezetőjével a költségvetésről

-         Migács Zsuzsannával a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjével a költségvetésről

-         Varga Zsolttal a TÁMOP-5.1.1-7, Termelő iskola a barcsi kistérségben című uniós pályázatról

-         Dr. Notheisz János, Dr. Torbó Nándor és Dr. Ács Attila fogorvosokkal

-         az 1. számú óvoda küldöttségével

 

részt vett:

-         az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság rendkívüli ülésén

-         az Ivóvízminőség-javító Program folytatásának feltételeiről, a jövőbeli feladatok, tevékenységek ütemezéséről tartott megbeszélésen, melyen jelen voltak Zicsi-Liess Tamás a DRV Zrt. részéről, Magyarné Somogyvári Tünde projektmenedzser, Vecsera Gábor tervező, Migács Zsuzsanna és Szili Balázs a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás részéről

-         a BNI intézményeinek bejárásán

-         Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár úr meghívására az egészségügyet érintő szakmai konzultáción

-         a kistérség intézményeinek költségvetési egyeztetésén, ahol az érintett intézményvezetők és polgármesterek vettek részt

-         a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsának Társulási ülésén

-         a teremlabdarúgó bajnokság díjátadó ünnepségén a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Sportcsarnokában

-         az Oktatási, Művelődési, Sport, Bizottság ülésén

 

A Dél-dunántúli Operatív Program Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok fejlesztése projekt előrehaladásáról sajtótájékoztatót tartottam. A sajtótájékoztatón a Híd TV, a Somogy TV, az Aquarádió és a Somogyi Hírlap tudósítói vettek részt.

 

 

Racsek József képviselő, illetve alpolgármester úr

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         az összes érintett intézmény vezetőjével a költségvetésről

-         az 1. számú óvoda küldöttségével

részt vett:

-         az  Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság rendkívüli ülésein

-         Nagyatádon az Oaza Étterem árverésén

-         a BNI intézményeinek bejárásán

-         a teremlabdarúgó bajnokság díjátadó ünnepségén a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Sportcsarnokában

-         az Oktatási, Művelődési, Sport, az Egészségügyi Szociálpolitikai-, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi-, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi-, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

 

 

A polgármesteri fogadónapokon a lakossági ügyfeleket fogadtam.

 

Barcs, 2011. február 11.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Barcs Város Képviselő-testülete 240/2010. (XI.18.) sz. határozatában döntött arról, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt.-vel 2002. november 28-án az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező autóbusz üzemeltetésére kötött tartós bérleti szerződést 2010. december 31-ig meghosszabbítja 100.000.- Ft + ÁFA bérleti díj ellenében. A bérleti díj esedékességét a szerződés meghosszabbításának aláírásától számított 15 napon  belül kell teljesíteni a bérlőnek.

 

Barcs Város Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt. vételi szándékát az autóbuszra a Társasággal előzetesen egyeztetve készítse elő, és a soron következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

 

A vételi szándék a 2011. január 27-i ülésre előterjesztésre került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2011. (I.27.) sz. határozatával a Barcsi Szociális Központ 2010. évi előirányzat-átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 987 e Ft-tal nő, a működési bevétel előirányzata 14.743 e Ft-tal nő, az intézményfinanszírozás előirányzata 5.746 e Ft-tal nő, a közcélú foglalkoztatás intézményfinanszírozása 6.475 e Ft-tal csökken.

A kiadási oldalon a Barcsi Szociális Központ személyi juttatások előirányzata 13.014 e Ft-tal csökken, a közcélú foglalkoztatás személyi juttatása 5.711 e Ft-tal csökken.

A Barcsi Szociális Központ munkaadókat terhelő járulék kiadások előirányzata 4.573 e Ft-tal, a közcélú foglalkoztatás munkaadókat terhelő járulék előirányzata 732 e Ft-tal csökken.

Kiadási oldalon nő a Barcsi Szociális Központ dologi kiadások előirányzata 38.533 e Ft-tal, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata 530 e Ft-tal.

A közcélú foglalkoztatás dologi kiadás előirányzata 32 e Ft-tal csökken.

A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 987 e Ft-tal nő, a működési bevétel előirányzata 14.743 e Ft-tal nő, az intézményfinanszírozás előirányzata 5.746 e Ft-tal nő az általános gazdálkodási tartalék terhére, a közcélú foglalkoztatás személyi juttatása 5.711 e Ft-tal csökken.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2010. évi költségvetés szociális előirányzatát 48.394 e Ft-tal csökkentette.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2011. (I.27.) sz. határozatával a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények előirányzat-átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények működési célra átvett pénzeszköz előirányzata 17.779 e Ft-tal nő. A kiadási oldalon csökken 39.439 e Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 3.500 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulék előirányzata. Kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata 52.043 e Ft-tal, az ellátottak juttatási előirányzata 3.520 e Ft-tal. A felhalmozási kiadások előirányzata 4.307 e Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzata 848 e Ft-tal.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (I.27.) sz. határozatával a Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi előirányzat-átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

A Járóbetegellátó Intézmények bevételi előirányzata 4.270 e Ft-tal nő, ezen belül a TB támogatás összege 7.264 ezer Ft-tal nő, a saját bevétel 1.757 ezer Ft-tal, a felügyeleti szervtől kapott támogatás 1.237 ezer Ft-tal csökken. Kiadási oldalon a személyi juttatás 1.550 ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulék 840 ezer Ft-tal csökken. Nő a dologi kiadások összege 3.260 ezer, a felhalmozási kiadásoké 300 ezer Ft-tal.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2011. (I.27.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

 

Bevételek

Közcélú foglalkoztatás (eFt)

Alap működés (eFt)

Összesen (eFt)

E.I. (eFt)

Telj. (eFt)

Változás (eFt)

Változás %

Saját bevétel összesen:

0

-107 707

-107 707

280 034

172 327

-107 707

-0,38

Támogatás:

-61 790

8 060

-53 730

255 564

201 834

-53 730

-0,21

Bevétel összesen:

-61 790

-94 460

-161 437

535 598

374 161

-161 437

-0,30

 

Kiadások

Közcélú foglalkoztatás (eFt)

Alap működés (eFt)

Összesen (eFt)

E.I. (eFt)

Telj. (eFt)

Változás (eFt)

Változás %

Személyi juttatások

-48 353

-9 817

-58 170

266 467

208 297

-58 170

-0,22

Munkaadót terh jár. összesen:

-6 245

-3 035

-9 280

50 619

41 339

-9 280

-0,18

Dologi, egyéb kiad. összesen:

-7 192

-82 119

-89 311

212 472

123 161

-89 311

-0,42

Működési célú pénzeszköz

0

-84

-84

1 100

1 016

-84

-0,08

Felhalmozási kiadás

0

-243

-243

4 940

4 697

-243

-0,05

Kiadások összesen:

-61 790

-95 298

-157 088

535 598

378 510

-157 088

-0,29

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 8.060.000 Ft póttámogatásként felmerült igény és a fel nem használt 7.192.106 Ft (közcélú dologi) különbözetét: 867.894 Ft-ot a Városgazdálkodási Igazgatóság részére póttámogatásként az általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezte Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi létszámkeretének módosítását 60 fővel az alábbi részletezés szerint:

 

Átlagos statisztikai létszám (fő)

Közcélú

közalkalmazott

előirányzat

tény

előirányzat

tény

182

127

68

63

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 19/2011. (I.27.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére 5 személyt felvett.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 21/2011. (I.27.) sz. határozatával a Barcs, Széchenyi u. 7. II/6. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2011. február 01. - 2011. július 31-ig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 21/2011. (I.27.) sz. határozatával a Barcs, Köztársaság u. 51. IV/12. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2011. február 01. - 2011. július 31-ig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2011. (I.27.) sz. határozatával a elfogadta és jóváhagyta a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt  Alapító okiratát, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, továbbá elrendelte a változások cégbírósághoz történő bejelentését.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 2. számú mellélete szerinti tartalommal jóváhagyta.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhívta az ügyvezető igazgatót, hogy haladéktalanul gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzatnak a cégiratok között történő letétbe helyezéséről a Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál, továbbá gondoskodjon a jogszabályban meghatározott adatok közzétételéről, folyamatos hozzáférhetőségéről és hitelességéről.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója megbízási díját továbbra is havi bruttó 58.840.- forintban állapította meg. A foglalkoztatás szervezői munkakörére továbbra is havi bruttó 169.100.- Ft személyi alapbér került meghatározásra.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága elnöke és tagjai részére tiszteletdíjat vagy  bármilyen jogcímen történő egyéb juttatást a továbbiakban sem állapított meg.

 

Az Alapító Okirat aláírásra került. Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2011. (I.27.) sz. határozatával elfogadta és jóváhagyta a „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt  Alapító Okiratát, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, továbbá elrendelte a változások cégbírósághoz történő bejelentését.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Barcs Város” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság  Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 2. számú mellélete szerinti tartalommal jóváhagyta.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhívta az ügyvezető igazgatót, hogy haladéktalanul gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzatnak a cégiratok között történő letétbe helyezéséről a Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál, továbbá gondoskodjon a jogszabályban meghatározott adatok közzétételéről, folyamatos hozzáférhetőségéről és hitelességéről.

 

Az Alapító Okirat aláírásra került. Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (I.31.) sz. határozatával a TEMPERO Építőipari és Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac u. 17-19.) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) közös ajánlattevőkkel a DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyában megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait a 2-es számú szerződés módosító nyilatkozat alapján elfogadta.

 

A fenti indokokra tekintettel Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TEMPERO Építőipari és Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac u. 17-19.) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) közös ajánlattevőkkel a DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést módosította az alábbiak szerint:

 

- A Kivitelezői szerződésben megfogalmazott DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezésének teljesítési határidejét 2011. január 30-i befejezésről 2011. március 31-re módosította, amely szerződésmódosítás az előterjesztés mellékletét képezi, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

A szerződés módosítása aláírásra került.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2011. (I.31.) sz. határozatával a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet, valamint Barcs Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett között létrejött támogatási szerződés 3-as számú módosítását elfogadta.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZÁÉV Zrt. a „Barcs komplex rehabilitációja” keretében megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait a 2-es számú szerződés módosító nyilatkozat alapján elfogadta.

 

A fenti indokokra tekintettel Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.) 2010. január 04-én „Barcs Város komplex rehabilitációja” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést az alábbiak szerint:

 

-     A Kivitelezői szerződésben megfogalmazott „A” feladat” (DDOP-3.1.2/2F Integrált kis és  mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése keretében a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése) kivitelezésének teljesítési határidejét 2011. január 30-i befejezésről 2011. március 31-re módosítja, amely szerződésmódosítás az előterjesztés mellékletét képezi, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

 

A szerződés módosítása aláírásra került.

 

 

B a r c s, 2011. február 10.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 1 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

52/2011.

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság 2/2011. (I.19.) számú Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsági határozatával a 2011. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából városi szintű kitüntetést ítélt oda az alábbi személyeknek:

 

Pressingné Asztalos Máriának, a BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Széchényi Ferenc Gimnázium tanárának

Kulcsárné Vasas Veronikának, a Bárdos Lajos Fesztivál Kórus karnagyának

Malgay Viktor Antalnak, a Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola erdészeti tagozatvezetőjének.

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 1/2011. (I.25.) DTÖ sz. határozatával a gyermekfarsanggal összefüggő kiadásokra 30.000.- Ft-ot elkülönített saját pénzeszköze terhére.

 

 

B a r c s, 2011. február 10.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

Választás 2022