Ma 2022. máj. 18., szerda, Erik és Alexandra napja van. Holnap Ivó és Milán napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

Előterjesztés

 

„Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés második, illetve a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet, valamint Barcs Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett között létrejött támogatási szerződés 3-as számú módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 31-i rendkívüli ülésére

 

 

Önkormányzatunk a Dél-dunántúli Operatív Programhoz kapcsolódóan „Barcs komplex rehabilitációja” keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, az

 

„A” feladat: DDOP-3.1.2/2F Integrált kis és mikrotérségi oktatási hálózatok, és központjaik fejlesztése keretében a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése tárgyában, illetve

 

„B” feladat: DDOP 4.1.1/A Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása keretében a „Barcs, Nyugati Városrész rehabilitációja tárgyában kivitelezői szerződést kötött a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.-vel (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11) a munkák megvalósítására.

 

A kivitelezői szerződés 2010. január 04-én került aláírásra, és 2010. február 04-én hatályosult, amikor is a támogatási szerződésünk aláírásra került. A szerződés első alkalommal 2010. július 23. napján módosításra került, mely alapján az „A” feladat tekintetében a teljesítési határidő 2011. január 30-ra, míg a „B” feladat tekintetében a teljesítési határidő 2011. június 15-re módosult.

 

A kivitelező 2010. november 11-én ismételten kezdeményezte az „A” feladat (Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése) vonatkozásában a kivitelezési határidő meghosszabbítását. A 2010. december 09-én történt egyeztetésen a kivitelező képviselői 2011. március 31-re történő módosítást kezdeményeztek.

A kivitelező szerződés módosítási kérelmét, és az egyeztetésről készített jegyzőkönyvet az előterjesztéshez mellékelem.

A kivitelezői szerződés módosításának előfeltétele volt az Önkormányzat támogatási szerződésében megfogalmazott projekt fizikai megvalósulási idejének 2011. február 22.-ről 2011. május 31.-re történő meghosszabbítása. Az erre irányuló szerződésmódosítást kezdeményeztük a Közreműködő Szervezet felé, és a 2011. január 27-i szóbeli értesítésük, illetve a 2011. január 28-án véleményezésre elektronikus úton megküldött támogatási szerződés tervezet alapján a módosítási kérelem a beadott dokumentáció szerint elfogadásra került, és a támogatási szerződés módosításának aláírása folyamatban van.

A támogatási szerződés tervezetét az előterjesztéshez mellékelem.

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Közreműködő szervezet előzetes értesítésének ismeretében módosítsuk a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel megkötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét – a kérelmükben megfogalmazott indokaik figyelembe vételével –  2011. március 31.-i időpontra.

 

 

Barcs, 2011. január 28.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat

 

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet, valamint Barcs Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett között létrejött támogatási szerződés 3-as számú módosítását elfogadja.

 

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZÁÉV Zrt. a „Barcs komplex rehabilitációja” keretében megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait a 2-es számú szerződés módosító nyilatkozat alapján elfogadja.

 

  1. A fenti indokokra tekintettel Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.) 2010. január 04-én „Barcs Város komplex rehabilitációja” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést az alábbiak szerint:

 

-       A Kivitelezői szerződésben megfogalmazott „A” feladat” (DDOP-3.1.2/2F Integrált kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése keretében a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése) kivitelezésének teljesítési határidejét 2011. január 30-i befejezésről 2011. március 31-re módosítja,

 

és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

 

Felelős:            Karvalics Ottó polgármester

Határidő:          értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. január 28.

 

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Választás 2022