Ma 2022. máj. 26., csütörtök, Fülöp és Evelin napja van. Holnap Hella napja lesz.

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

Intézmény vezetőjétől

7570 Barcs, Tavasz u. 3.

Tel: 82-463-326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2010. évi költségvetésének módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 30.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint, ) „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”

Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 74. § (1)-(2). bek. szerint:

(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”

 

 

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2010. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:

 

 

 

Bevételi előirányzat növekedés

 

A működési célra átvett pénzeszközök:            17.779 e.Ft

 

 

 

 

A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:

 

 

Kiadási előirányzat csökkenés

 

 

Személyi juttatás                                                39.439 e Ft

Munkáltatót terhelő járulékok                    3.500 e Ft

 

Kiadási előirányzat növekedés

 

 

Dologi kiadás                                                 52.043 e Ft

Ellátottak juttatásai                                            3.520 e Ft

Felhalmozási kiadás                                         4.307 e Ft

Felújítási kiadások:                                               848 e Ft

Összesen:                                                        60.718 e Ft

 

 

Az előirányzatok módosítására az alábbiak miatt van szükség:

A működésre átvett pénzeszközök, a felsorolt pályázatok elnyerése miatt érkeztek a BNI számlájára.

 

-         TÁMOP 3.4.3. pályázat a tehetségekért a BNI-ben

-         TÁMOP 3.4.4. pályázat Együtt a tehetségekért a BNI-ben

-         TÁMOP 3.3.7. pályázat IPR ernyőprogram

-         Iskola almapályázat (napi egy alma biztosítása az általános iskolák 1-4. osztálya részére)

-         ÚTRAVALÓ  ösztöndíjprogram ( Út az érettségihez és Út a középiskolába).

-         Hiányszakmák tanulói részére biztosított ösztöndíj

-         Angol nyelvi verseny szervezésének támogatása

-         Munkaügyi központ támogatása a tartós munkanélküliek, illetve pályakezdők alkalmazása miatt

-         Comenius pályázat az „Egész életen át tanulás” program keretében, német és görög iskolával való együttműködés.

 

A személyi juttatásoknál elért megtakarítások az alábbiak miatt keletkeztek:

 

-         Az üres álláshelyek, illetve a GYES-en, GYED-en lévők óraszámainak túlórában való ellátása miatt a nyári hónapokban kifizetés nem történt.

-         A technikai dolgozók táppénzes idejére helyettesítési díj kifizetése nem történt.

-         A 12 hónapra tervezett étkezési hozzájárulás nem lett minden hónapban elszámolva, illetve kifizetve.

 

A pályázatokon nyert összegeket az ott meghatározott célokra a személyi juttatások és járulékok maradványát dologi kiadásokra kell felhasználni.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzatok módosításáról szóló előterjesztést szíveskedjen elfogadni.

 

 

 

 

Barcs, 2011. január 12.

Kincsei János

BNI igazgató

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Barcsi Nevelési és Oktatási intézmények működési célra átvett pénzeszköz előirányzata 17.779 e Ft-tal nő. A kiadási oldalon csökken 39.439 e Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 3.500 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. Kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata 52.043 e Ft-tal, az ellátottak juttatási előirányzata 3.520 e Ft-tal. A felhalmozási kiadások előirányzata  4.307 e Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzata 848 e Ft-tal.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. január 12.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Választás 2022