Ma 2021. január 25., hétfő, Pál napja van. Holnap Vanda és Paula napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf. 62 Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó
köztisztviselőkkel szemben 2011. évben meghatározandó
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34.§. (1) és (3) bekezdése alapján a polgármesteri hivatalokban dolgozó köztisztviselők munkateljesítményét a jegyzőnek évente írásban értékelni kell. A teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt. A célok meghatározásakor az alább felsorolt dokumentumokat veszi figyelembe:

-         a jogszabályokban az önkormányzatok számára meghatározott feladatok

-         a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzata

-         a képviselő-testület által elfogadott polgármesteri ciklusprogram és gazdasági program, illetve éves munkaterve

-         az önkormányzat adott évi költségvetési koncepciója, költségvetése

-         polgármesteri, főjegyzői, utasítások, szabályzatok

A 2011. évi teljesítményértékelés végrehajtása érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatban foglalt célokat határozza meg és hagyja jóvá.

Barcs, 2011. január 03.

 

Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

I.    Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők számára a teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célokat az alábbiakban határozza meg:

1.)          A Képviselő-testület által elfogadott ciklusprogramban, gazdasági programban, koncepciókban, irányelvekben a 2011. évre vonatkozó feladatok végrehajtása.

2.)          A Képviselő-testület 2011. évi munkatervében tervezett előterjesztések szakszerű és színvonalas előkészítése, a hozott döntések jogszerű végrehajtása.

3.)          Az önkormányzat törvényes működése, jogszabályokban foglaltak, az önkormányzatra vonatkozó rendelkezések betartása. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, ha szükséges azok aktualizálása.

4.)          A lakosság valamint a vállalkozások megismertetése a Képviselő-testület döntéseivel illetve a döntés-előkészítésbe történő bevonása vélemény-nyilvánítási lehetőség megadásával.

5.)          A hivatal köztisztviselőinek jogszabály szerinti közreműködése a 2011. évi kisebbségi választás adminisztratív előkészítésében és zökkenőmentes lebonyolításában.

6.)          A 2010. évi költségvetési beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése.

7.)          Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, hatékony és szigorú felhasználása.

8.)          A saját bevételek növelése az adóbehajtás, valamint az adóellenőrzés hatékony végzésével, pályázati források megszerzésével. Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására.

 

9.)          Fordítson kiemelt figyelmet az önkormányzat vagyonának intézményi használatára, a vagyon értékelésére és nyilvántartására. Vagyonhasznosítási javaslatokkal segítse a Képviselő-testület tulajdonosi döntéseit.

 

10.)      A pályázatok figyelésével, megírásával, érdekeltek tájékoztatásával, a pénzügyi és egyéb természetbeni források, illetve felajánlások összegyűjtésével és rendszerezésével kapcsolatos feladatok hatékony ellátása a 2011. évi pályázatokon való sikeres részvétel érdekében.

11.)      A megkezdett beruházások megvalósulásának figyelemmel kísérése.

12.)      Az úthálózat fenntartásával és felújításával kapcsolatos célkitűzések megvalósítása.

13.)      Az intézmények szakmai programjának megvalósulása érdekében az intézmények működési feltételeinek biztosításában való közreműködés.

14.)      A város honlapjának fejlesztése, naprakészen tartása.

15.)      A sportélet, sporttevékenység segítése, a működő szervezetek támogatása, a sport támogatását célzó támogatások megpályázása.

16.)      A közterületek rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának biztosítása, a közterületen végzett jogellenes tevékenységek megelőzése, megakadályozása és megszüntetése.

17.)      A hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, az elektronikus közigazgatás megvalósításának előkészítése.

18.)      A hatékony munkavégzés érdekében az új, változó jogszabályok elsajátítása, magas színvonalú alkalmazása. Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal legfontosabb szakmai értékének, a szaktudásnak a növeléséről, megőrzéséről. Ennek érdekében ösztönözni kell a munkatársak innovatív kezdeményezéseit, szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztését.

 

19.)      Kiemelt figyelmet kell fordítani a köztisztviselők jogállásáról és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekből és a végrehajtásukra kiadott rendeletekből adódó feladatok ellátására.

20.)      Az ügyintézés és a feladatok ellátása során hangsúlyozott elvárás az objektivitás, a pontos, etikus, kulturált, udvarias munkavégzés, példamutató emberi magatartás.

21.)      A felügyeleti hatóságok 2010-2011. évi vizsgálati megállapításaiból eredő feladatok teljeskörű végrehajtása, a problémák felszámolása.

22.)      Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása.

II.        A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a köztisztviselők személyre szóló teljesítménykövetelményét állapítsák meg, majd végezzék el a teljesítés értékelését.

Felelős:                Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:             2011. február 28. (az egyéni teljesítménykövetelmények megállapítására, szóbeli ismertetésére

2011. december 31. (a teljesítés értékelésére, szóbeli ismertetésére)

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. január 3.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző