Ma 2022. augusztus 10., szerda, Lőrinc napja van. Holnap Zsuzsanna és Tiborc napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 278/2010.(XII.15.) számú határozatával fogadta el 2011. évi munkatervét.

A munkaterv szerint a 2011. január 27-i ülés

 

1./    számú napirendi pontja:

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és  finanszírozási tervének jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2011. január 12-én még nem állnak rendelkezésre a normatíva végleges, Magyar Államkincstár által kiközölt számadatai, így e napirend érdemi megtárgyalására a 2011. január 27-i ülésen nem kerülhet sor.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és  finanszírozási tervének jóváhagyása” című napirendet törölje a január 27-i ülés napirendjéről.

 

 

Javaslom, hogy „A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és  finanszírozási tervének jóváhagyása” című napirendi pontot a Képviselő-testület későbbi ülésén tárgyalja meg, Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg.

 

 

 

Barcs 2011. január 12.

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 278/2010.(XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. A 2011. január 27-i ülésének napirendjéről leveszi az alábbi napirendi pontot:

 

1./ A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és  finanszírozási tervének jóváhagyása

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

2.  „A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és  finanszírozási tervének jóváhagyása” című napirendi pontot a Képviselő-testület későbbi ülésén tárgyalja meg, a 2011. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. január 12.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Választás 2022