Ma 2020. november 29., vasárnap, Taksony napja van. Holnap András és Andor napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

 

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Barcs Városközpont rehabilitációja

című pályázat támogatásáról való lemondás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 28-i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 190/2009. (IX.17.) sz. határozatában döntött arról, hogy Barcs Városközpont rehabilitációja címmel pályázatot nyújt be az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-4.1.1/B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben c. konstrukcióban, amely pályázat végleges költségvetését és forrástábláját a 32/2010. (II.18.) sz. határozatával módosította.

Ennek megfelelően 2010. februárjában Barcs Város Önkormányzata Barcs Városközpont rehabilitációja címmel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-4.1.1/B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben c. konstrukcióban.

A városközponthoz kapcsolódó Hősök tere és a Szabadidő központ rehabilitációja során a következő főbb fejlesztési elemek kerültek megfogalmazásra:

- Hősök tere és környéke rehabilitációja,

- Szabadidő központ és környéke rehabilitációja felújítása,

- Bajcsy Zs. u. 72-78. közötti terület rehabilitációja.

A pályázati kiírás szerint kötelező elemként be kell vonni gazdasági partnert, annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen a gazdasági funkció fejlesztésére vonatkozó előírásokat. Ennek érdekében a Városközponti akcióterületen a Mokka Étterem és Tekepálya tulajdonosa kívánt gazdasági szereplőként részt venni a pályázatunkban, aki étterem és konyhabővítést, illetve a tekepályához kapcsolódó öltözőbővítést hajtana végre.

A pályázatot e felsorolt fejlesztési elemekkel támogatásban részesítették, támogatási szerződés aláírási határideje 2010. december 31.

Az önkormányzatunk anyagi helyzete nem teszi lehetővé a Barcsi Városközpont rehabilitáció című pályázatunk megvalósítását, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Barcsi Városközpont rehabilitáció című pályázatunk támogatásáról mondjunk le.

 

Barcs, 2010. december 22.

Karvalics Ottó

polgármester

 

Határozati javaslat

Barcs Város Képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-4.1.1/B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben c. konstrukcióban Barcs Városközpont rehabilitációja címmel benyújtott pályázaton elnyert támogatásról lemond, ezáltal Barcs Város Képviselő-testülete a 190/2009. (IX.17.) sz. határozatát és annak 2. pontját módosító 32/2010. (II.18.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Felelős:            Karvalics Ottó polgármester

Határidő:          értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. december 22.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző