Ma 2020. december 04., péntek, Borbála és Barbara napja van. Holnap Vilma napja lesz.

 

 

Barcs Város Önkormányzata

Hivatásos Tűzoltósága

7570 Barcs, Béke u. 81

Tel.: 82 / 463 – 128

Fax: 82 / 463 – 128/113 mellék

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

........ sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

 

az erdőtűzes gépjárműfecskendő pályázati önrészéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére.

 

-         2 –

 

 

A 2/2006 (BK.2.) BM utasítással módosított 5/2001. /BK.2./ BM utasítás alapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2007. augusztusában pályázatot írt ki a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére vonatkozóan. A pályázat kiírása szerint 20% önerő biztosításával lehetett hozzájutni az eszközökhöz, ami rendkívül kedvező. A pályázat keretében Barcs Város Önkormányzata egy erdőtüzes gépjárműfecskendőre pályázott, melynek előzetes becslések szerint a bekerülési ára 120 millió forint volt, így a 20%-os önrészt figyelembe véve 24 millió Ft-ot kellett biztosítani. A pályázati kiírás szerint a gépjárműfecskendő átadása 2011-re volt várható.

 

Az önrész előteremtését a kistérség önkormányzatai vállalták, a várhatóan 24 millió Ft 4 évre és létszámarányosan lett szétosztva közöttük. 2008 és 2009-ben az időarányos önrészek be is folytak a Tűzoltóságunk technikai fejlesztése alszámlájára.

 

Az erdőtüzes gépjárműre 2007-ben benyújtott pályázat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 2010. január 22-én, 17/2010. számon kiadott tájékoztatása alapján megvalósulási szakaszába lépett. A szakmai indokaink figyelembevétele mellett az eredetileg tervezett 2011-es időpont helyett az átadásra korábban, 2010. májusában került sor. Az átadás feltétele a pályázati önrész 2010. április 15-ig történő befizetése. A Tájékoztató alapján a gépjárműfecskendő várható tényleges ára 135 millió forint, melynek önrésze a 20%-os mértéket figyelembe véve 27 millió forint.

 

Az eredetileg az önkormányzatok között felosztott  24 millió Ft-hoz képest az önrész várható megemelkedése miatt megkerestük a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát, aki 14/2010. (IV.16) sz. Társulási Tanács határozatával 1.900 e Ft-ot biztosított számunkra, amivel kérjük a felhalmozási célra átvett bevételi előirányzatunkat növelni, valamint a felhasználását engedélyezni a felhalmozási célra átadott kiadások előirányzata javára.

 

Megkerestük a kistérség önkormányzatait is, hogy a visszalévő 2 év (2010 és 2011-re eső ) önrészét anyagi kondicióik függvényében még 2010-ben tudják e biztosítani.

 

A Barcsi Kistérséghez tartozó települések többsége vállalni tudta, hogy 2010-ben fizeti meg a 2011-re jutó önrész összegét is, amelyből 8.378 e Ft folyt be, amivel kérjük a felhalmozási célra átvett bevételi előirányzatunkat növelni, valamint a felhasználását engedélyezni a felhalmozási célra átadott kiadások előirányzata javára.

 

A Barcsi Kistérséghez tartozó települések által 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben befizetett összegeket a mellékelt táblázat tartalmazza.

 

Az önrészre eddig befolyt önkormányzati támogatások összege 21.537 e.- Ft volt, amelyet a technikai fejlesztési számlánkról utaltuk át egyrészt 12.077 e Ft-ot a tavalyi pénzmaradványunk terhére, másrészt az idén befolyt 8.378 eFt-ot önkormányzatok támogatásából, valamint az 1.900 E Ft-ot a Barcsi Kistérségi Tanács támogatásából.

 

Júliusban megérkezett az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság végleges elszámolása, mely szerint a gépjárműfecskendő ára 124.648.569.- Ft, melynek az önrésze 24.929.714.- Ft. Ebből átutalásra került eddig 21.537.058.- Ft, a fennmaradó 3.392.656.- Ft még befizetésre vár.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírt többletbevétel felhasználásához  járuljon hozzá.

 

B a r c s, 2010. december 3.

 

 

Tarlós István

tű. alez.

Tűzoltóparancsnok

 

Határozati javaslat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete engedélyezi a Barcsi Hivatásos Önkormányzati

Tűzoltóság 10.278 e Ft-ot felhalmozási célra átvett bevétele terhére, a felhalmozási célra

átadott kiadása  javára felhasználni.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Tarlós István tű. alez. tűzoltóparancsnok a megvalósításért

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

B a r c s, 2010. december 17.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző