Ma 2022. január 20., csütörtök, Fábián és Sebestyén napja van. Holnap Ágnes napja lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

a Városgazdálkodási Igazgatóság

2009 - 2010  évi tevékenységéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:            Barcs Város Képviselő-Testülete

2010 december 15.-i ülésére

 

Barcs Város Képviselőtestülete 2008.12.22-i ülésén tárgyalta utoljára a Városgazdálkodási Igazgatóság munkáját. Az azóta eltelt időszakban Igazgatóságunk életében több változás is történt, melyeket alább fejtek ki részletesen.

 

I. Működési feltételek

1. Személyi feltételek:

Az intézmény dolgozói állománya két részre bontható.

Közalkalmazottak a vezetői, az irodai, és a szakértelmet követelő városfenntartási, az építőipari és a strandon lévő munkakörökben dolgozik. A törzsállomány létszáma jelentősen nem változott

A közhasznú – közcélú foglalkoztatásból adódóan folyamatosan dolgozik nálunk 1-12 hónap időtartamban Munkaügyi Központ, Barcs Város Önkormányzata vagy a Barcsi Kistérségi Társulás által pályázott támogatáson alapuló, illetve közcélú terv alapján foglalkoztatott munkaerő. Ezek az emberek zömében alulképzettek vagy morális problémáikból adódóan nehezen kezelhetők, de a városfenntartási feladatok jelentős részét meg tudjuk velük oldani. A Városgazdálkodásnál büntetések ledolgozása is lehetséges. Ezt a formát nem egész évben tesszük lehetővé, mert feszültséget okoz a hosszabb-rövidebb munkaviszonyban alkalmazottak és a közmunkások fegyelmezési lehetőségének különbözősége.  A külső területek szemétszedését, ároktisztítást, tuskózást végeztetünk ebben a formában. A közhasznú munkavégzésre ítéltek előre nem tervezhető számban érkeznek hozzánk.

Fentiek alapján elmondható, hogy az intézmény jelenlegi formában való működéséhez a személyi feltételek csak közmunkás kiegészítéssel adottak.

Foglalkoztatotti átlaglétszám (fő):

 

 

Teljes m.időben fogl.

Részmidőben. fogl.

Teljes m.időben fogl.

Részmidőben. fogl.

 

2009

2010.09.30

Iroda

6

0,5

6

0,5

Ingatlankezelés

1

0

1

0,2

Parkfenntartás

12

1

11

0,6

Gépjármű üzemelés

7

1

7

0,9

Piac

1

0

0

0,4

Fürdő

26

3

27

2,6

Karbantartás

6

0

6

0

Közhasznú

6

0

2

0

Közcélú

60

0

132

0

Összesen:

125

5,5

192

5,2

Mindösszesen:

130,5

197,2

 

 

2.Tárgyi – műszaki feltételek:

A telephely épületei erősen leromlott állapotban vannak. Az állagmegóvást, a szükség szerinti kisjavításokat végezzük, de továbbra is szükség van új garázsok vagy kocsiszín kialakítására mert több gépünk parkol folyamatosan tető nélkül, ami állagromlást von maga után.

Az üvegházban csak állagmegőrző ráfordításokat eszközlünk. 2007-ben a tönkrement kazánt kicseréltük és a nyár elején egy 200 m2-es fóliasátrat állítottunk fel. Ezévben a tavalyi mellé újabb 180 m2-es fóliasátrat építettünk fel. Ezekben a város virágosításához illetve kismértékű eladásra állítunk elő alapanyagot.

Raktározási gondjainkat konténerekkel, a régi strandról behozott faházzal próbáljuk enyhíteni de ez csak szükségmegoldás. A raktározási kapacitásunk feltelt, mivel minden még hasznosítható anyagot a telephelyen tárolunk. Irattárazási kötelezettségeinket egy zuhanyozó átalakításával tudtuk megoldani.

Terveink között szerepel a 2004-ben elkészült építészeti terv megvalósítsa amire eddig nem tudtunk fordítani.

Használható járműparkunk összetétele változott. A 2008 februári testületi ülésen a Képviselő- Testület döntés alapján a leromlott állapotú IFA tgk-t értékesítettük, 1 kistraktort csak akkor tudunk eladni ha lehetőség nyílik cserére, addig folyamatosan javítjuk.

A traktor pótkocsit 2010 évben már nem volt gazdaságos műszaki vizsgára felkészíteni, így selejtezést követően értékesítettük és vásároltunk egy használt billenő platós pótkocsit ami jelentősen meggyorsította a munkát.

A locsoló-, és a seprő autót kivontuk a forgalomból mivel azok fenntartási és üzemeltetési költsége magas, állapotuk rossz és alkatrész koruknál fogva nehezen és igen drágán szerezhető be.

A futó gépjárművek karbantartását kisebb javítását saját szerelőinkkel helyben, a nagyjavításokat, felújításukat főként barcsi szakműhelyekben végeztetjük.

Kéziszerszám igényünket a közmunkaprogramokban vásárolt eszközök fedezik.

Kisgépeink száma a feladatokhoz megfelelő, a nagy igénybevétel miatti elhasználódás okán sokat javítunk, de 2011 évben cseréjüket is tervezzük.

A sózó IFA sószóró felépítménye nem javítható, ezért traktorra szerelt műtrágyaszóróval sózunk. A hóeltakarítás, síkosságmentesítés színvonalát ezzel a gépparkkal a gyakori műszaki hibák és az összetétel okán már nem tudjuk emelni. A fokozott  elvárásokat csak bérgépek igénybevételével, vagy új gépek munkába állításával tudnánk teljesíteni.

A továbbiakban amennyiben feladatbővülés várható úgy új gépek beszerzése (pályázat, lízing) válik szükségessé.

 

 

 

 

II. Gazdálkodás

Intézményünk alapfeladatokat és a kapacitás kihasználásáig kiegészítő feladatokat láthat el.

Az előbbi a közterületek, utak tisztítása, síkosságmentesítése; zöldterületek, parkok gondozása; játszóterek, köztéri berendezések karbantartása, javítása; önkormányzati bérlakások kezelése; a piac, a Gyógyfürdő és Rekreációs központ, a Drávai strand üzemeltetése valamint önkormányzati megbízású építőipari tevékenység tartozik.

A kiegészítő tevékenységünk döntően önkormányzat megbízásából végzett javítási és felújítási munka, de egyre több kertészeti, parkosítási és kaszálási – területrendezési feladatokat  vállaltunk, ami a bevételeinket növelte.

Munkánk színvonala a szűkre szabott keretek mellett sem esett, a lakosság visszajelzése pozitív.

 

Kiadások és bevételek (eFt)

 

 

 

Bevételek alakulása

2009

2010.09.30

Saját bevétel

153 139

115 477

Átvett pénzeszköz

5 852

2 166

ÁFA bevétel

26 134

21 925

Kamat

1 723

270

Önkormányzati támogatás

144 847

151 389

Bevétel összesen

331 695

291 227

 

 

 

Személyi juttatások

152 764

154 617

Munkaadót terh jár. összesen:

38 142

30 962

Dologi, egyéb kiad. összesen:

139 399

97 301

Működési célú pénzeszk

1 067

732

Működési kiadások összesen:

331 372

283 612

Felhalmozási kiadás:

806

4 697

Kiadások összesen:

332 178

288 309

 

Két hasonló várossal összehasonlítva:

Közterületfenntartásra

2009

2010 TERV

vonatkoztatott értékek

Barcs

Nagyatád

Marcali

Barcs

Nagyatád

Marcali

Ft / lakos

5 950 Ft

19 031 Ft

6 548 Ft

4 618 Ft

21 004 Ft

6 752 Ft

Önk.tám. / m2

56 Ft

298 Ft

62 Ft

44 Ft

329 Ft

64 Ft

Dologi ráfordítás / m2

47 Ft

87 Ft

52 Ft

63 Ft

78 Ft

58 Ft

 

1. Közterületfenntartási részleg:

Parkfenntartás szakfeladat :

Az alapfeladatok ellátása jelentős mértékben leköti kapacitásainkat, így ez a részleg  kevesebb vállalkozási megbízást tud végrehajtani. A karbantartandó zöldterületek mérete évről évre folyamatosan nőtt.

A város közterületeinek fenntartásából adódó feladatokat rendben és az előző éveknél nagyobb gyakorisággal tudtunk végrehajtani. Vélhetően ennek köszönhetően a panaszok száma csökkent, a város tisztább és szebb lett.

2008-ban kaptuk feladatként a város karácsonyi díszkivilágítását. 2009 folyamán a civil szervezetek is átadták az általuk készített, vásárolt díszítéseket, mondván nincs kapacitásuk folytatni. Ezévben már a teljes háttérmunkát az óvodákkal közösen végezzük.

2010 évben a várost színesebbé varázsoltuk, a postával szemközti téren havonta a hónaphoz kötődő dekorációt készítünk a Gyermekotthon és egy magánszemély segítségével. Ez beépült a lakosság tudatába és várják az újabb ötlet elkészítését, a Barcsra érkezők látványosságként kezelik, fényképezkednek mellette.

2009: Év elején a sózás és hóeltakarítás adott munkát. Átszerveztük a járatok és a brigádok útvonalát, több kisebb csapat kialakításával több ponton egyszerre tudtuk a munkát elvégezni.

A Dráva parti sétány tereprendezése, a metszések és az ág darálását végeztük. Megtörtént az Ady domb tereprendezése. Cserjeírtást végeztünk Somogytarnócán, a Tekeresi u. mögötti árokban és a Vörös parton. Tavasszal cserje pótlást végeztünk a tereprendezett területeken és 120 saját nevelésű csemetét ültettünk a sétány mellé. Tavasszal a városkörnyéki illegális szemétlerakókat szüntettük meg és a Nemzeti parknak is végeztünk hasonló bérmunkát. Tereprendezést folytattuk a Kandó, Krénusz u-ban a Béke u-i temető környékén, a régi Földhivatal előtt.

A Köztársaság u-on és a Mező utcában jelentősebb terület füvesítését is elvégeztük. Az előbbiben új virágágyásokat alakítottunk ki. A BSC futópálya kapálása, gyomirtózása már visszatérő feladatunk. Bozótirtást végeztünk a Zsidó temető, a drávai szabadstrand és a Fip park környékén. Folytattuk a Bajcsy u-i kavicsos virágágyások kialakítását, új „csónak virágtartókat fontunk a hajókikötői út mellé. Az OTP Bankkal együttműködve új rácsos virágtartókat helyeztünk ki az OTP elé. Átalakítottuk és virágosítottuk a Pg hivatal belső udvarát.

Az egynyári virágosítást döntően saját nevelésű palántákkal oldottuk meg. Ezen virágok gondozása, öntözése egész nyáron folyamatos feladatot adott.

A fűnyírás az előző évek rendjében történt, de a tankolásokat a brigádvezető végezte, így szorosabban nyomonkövethette a végzett munkát és a felhasznált üzemanyag mennyiségét.

Az immár visszatérő megbízásos munkákat rendszeresen végeztük, de pl a Vámhivatalnál is végeztünk megsemmisítéshez kapcsolatos előkészítést. Az árkok és víznyelők tisztítását többször is elvégeztük.

Az őszi virágosítás előtt földcserét végeztünk az ágyásokban és az általunk nevelt árvácskákkal végeztük el és nevelt virágainkból már a környező kistelepülések is vásárolhattak.

A lombhúzás és elszállítás, majd a síkosságmentesítés feladatai adták az év végi munkák zömét.

2010: A hóeltakarítás nagyobb feladatot adott. Mellette metszést, nagyobb városkörnyéki területeken tereprendezést, bozótirtást végeztünk, tuskókiszedést. A Táncsics u felújítását teljes egészében kézi munkával végeztük el. A Somogyi B. u teljes felújítása – fakivágás , tuskózás, tereprendezés, füvesítés, cserjepótlás – tavaszi munkánk volt.

A Cigány telepen foglalkoztatott brigáddal a településrész árkait felújítottuk az útpadkákat rendeztük. Több utcában fásítottunk és megpróbáltuk kultúráltabbá tenni a környezetet.

A tavaszi áradások alkalmával nagyobb létszámmal és járművekkel, többször segítettük a védekezést Barcson és Drávaszentesen. Az utómunkálatokat – homok, zsák elhordás rendrakás, takarítás – rendben elvégeztük. Idén tavasszal is kellett lombot húznunk, Terepet rendeztünk a Béke u végén a Tekeresi u végén. A Gabonaforgalmi a vasút és a 68-as elkerülő mellett, a Kálmán I utca végén, a Zimona árokban cserjét irtottunk.

Az árkokból és a Táncsics u-ból kikerülő földdel feltöltést végeztünk a Drávai Strandhoz vezető út mellett.

A virágosítás, növénygondozás fűnyírás, árkok karbantartása, rendezvényi munkák és a napi feladatok végzését az előzőekhez hasonló rendben folytattuk. Idén jóval több megrendelést vettünk fel virágokra falvakból és virágboltoktól is. Az eladott virágok árát tudtunk fapótlásokra fordítottuk.

Viszonylag sok kaszálási megbízást kaptunk ami a gépeinket az alapfeladat mellett teljesen lekötötte.

A nyári hőségriadó alatt a Dráva Coop Szövetkezettől kölcsönkért lajtoskocsira szerelt öntözőfejjel végeztük az utcák locsolását.

2. Köztisztasági szakfeladat:

Ezt a munkát a gépjárművezetőkön kívül egy fő csoportvezető irányítása mellett kizárólag közhasznú munkásokkal, kézi munkával végeztük.

A városi hulladékbedobóit hetente kétszer vagy igény szerint sűrűbben rendszeresen ürítjük és a telephelyre szállítjuk, ahonnan a szemetes autók parkoltatásának fejében a szemetes konténereket rendszeresen ürítik.

A nyáron nagyobb létszámmal többszöri alkalommal tudtunk szegélykapálást, szegélyseprést, városkörnyéki szemétszedést végezni..

Az önkormányzat tulajdonában lévő nyilvános illemhely üzemeltetése folyamatosan, fennakadások nélkül történt.

A működésen kívüli, bezárt hulladéklerakó állandó felügyeletére közhasznú keretből biztosítottuk a létszámot. A deponált nyesedék és gally eltakarítását folyamatosan végeztük.

2009 nyár elején a városi hulladékbedobókat felújítottuk, lefestettük.

Az üzem a kiemelt rendezvények előkészítésénél, és a befejezést követő "utómunkálatoknál" is dolgozik. Színpadépítő csoportunk a tűzoltósággal együttműködve gördülékenyen végezte ezt a feladatot. Év elején a Somogy Megyei Önkormányzat barcsi nagyrendezvényének lebonyolításában vettünk részt a Drávai Strandon.

2. Ingatlankezelés:

A lakásokról mára naprakész számítógépes nyilvántartást készítettünk. A hiányzó dokumentációkat folyamatosan pótoljuk. Az Önkormányzat részére minden szükséges információt továbbítunk. Az ellenőrzés észrevételei alapján a nem szabályzott kérdésekben is az ellenőrök véleménye szerint módosítottuk az eljárásrendet.

Régebben a kezelésünkben levő önkormányzati bérlakások fenntartása az úgynevezett front munkákra a kisebb és sürgős javításokra korlátozódott. A lakások magas hibaelhárítási, javítási költsége évről évre folyamatosan nő, Rendszeresen visszatérő feladatok: Klapka u. 28-30, Bajcsy-Zs u. 2 szippantása, Bajcsy 23,27, 31 valamint a Hösök tere, Széchenyi 10, Arany J. 20  visszás szennyvízágak miatti dugulások, 88 lakásnál lépcsőházi világítások (égőket és lámpákat rendszeresen ellopják, kapcsolókat összetörik) a Klapka 28-30, Széchenyi u.10 a nagyobb esők alkalmával beáznak, a piacépületnél a plexi tető 88 lakásnál a tornyok cserepei nagyobb szél esetén leesnek. Ezen feladatokat a karbantartó a részleg bejelentés alapján rögtön javítja, ezek kiküszöbölése nagyobb egyszeri beruházást igényel. Belcsapuszta 17-ből egy családot a kémény hibája miatt át kellett költöztetnünk, a két lakott lakás állapota is életveszélyes, kiürítésük és elbontásuk indokolt.

A lakások állapotát és felújításuk költségeit – mivel azokat kiköltségeltük és jelentős anyagi forrásokat igényel ami saját költségvetésből nem tudjuk megoldani - jeleztük az Önkormányzat felé. Jelenleg azon lakásoknál ahol a lakbéreket költségeket fizetik minden javítást elvégzünk, a hátralékosoknál csak a legszükségesebbeket.

A lakbért nem fizetők közműtartozásokat is felhalmoznak. A  DRV 2010 novemberében jelezte, hogy tulajdonosnak fog számlázni (a tartozások mértékéről nem kaptunk tájékoztatást személyiségi jogokra való hivatkozással, csak a tartozók neveit adták meg). Az EON (gáz, áram) tájékoztatás nélkül a legkisebb hátralék esetén is ( 16.000 Ft) leszereli a mérőórát és megszünteti a szolgáltatást. A nagy tartozásokat felhalmozók egyszerűen otthagyják a lelakott lakást és eltűnnek. A közműtartozást a következő kiutalás előtt a szolgáltatók ebben az esetben ránk kívánják terhelni (az órák újra visszakötése költséges).

A lakásokat sokan elhagyják felújítás nélkül - ennek költségeit a lakó peres követeléséhez írjuk, de behajtása kétséges. A következő kiutalás előtt azt fel kell újítanunk vagy az új lakóval megegyeznünk a felújítás költségeinek megosztásáról.

Az önkormányzati bérlakások felújítását már nem lehet tovább halogatni,  tervezni kell vagy az Önkormányzat vagy az intézményünk költségvetésébe.

A három éves peresítések, az állandó utánajárás következtében az intézmény fennállása óta 2010 évben először csökkent az év során a tartozásállomány.

Megnevezés

2008. Év

2009. Év

2010. év

Nyító hátralék év elején

25 934

31 354

34 384 (01.01.)

Lakbér előírás

35 398

33 899

25 470

Lakbér bevétel

29 978

30 461

27 202

Törlés (nem behajtható)

0

408

0

Lakbértartozás

31 354

34 384

32 652 (09.30)

A ingatlan ellenőrzési munkába a piacfelügyelőt is bevontuk de ez sem elégséges a növekvő feladatokhoz képest.

A lakásbérleti szerződések felmondását, a lakbértartozások bírósági behajtását, végrehajtói érvényesítést folyamatosan végezzük. A Képviselő-testület döntésével több felmondott és peresítés alatt lévő lakást újra kiutalt a lakóknak, ezzel ezen esetekben újra kell kezdenünk a peres eljárást, a bérlőkben pedig azt tudatosítja, hogy nem kell változtatni a fizetési morálon.

 

222 lakásból (2010 09.30.

 

 

Lakásszám (db)

nincs tartozása

 

 

86

tartozik

 

 

113

ebből: - letiltás

 

 

4

- kilakoltatásra ítélet

(végrehajtási  szakasz)

15

- lakbér peresítés

 

 

12

- lakásbérlet felmondva

 

28

 

 

 

üres lakás

 

 

23

 

 

 

 

kiköltözött, tartozik

 

 

33

ebből:-letiltás

 

 

4

- nem behajtható

 

 

3

- folyamatban levő per

 

 

26

 

 

3. Piac:

A piac a jelenlegi felállásban nem rentábilis. A „sátorváros” bérlői nem költöztek be az általunk szabványosított árusítótérbe, így 2009 nyarától 2–3 őstermelő bérel helyet hétvégenként. A költségek leszorítása érdekében a piacfelügyelő munkaidejét csökkentettük és bevontuk az ingatlankezelés feladataiba.

Igazgatóságunk a működtetést folytatja, de a továbbiakban át kell gondolni a piac működtetésének feltételeit, esetleges bezárását vagy más célra való használatát.

4. Karbantartó részleg:

A karbantartó részleg 6 fős létszámmal nagyrészt az önkormányzat közvetlen megbízásait teljesítette, karbantartási és lakásfelújítási feladatokat végzett, járdajavítások a köztéri berendezések helyreállítása, festése javítása a karácsonyi díszkivilágítás felszerelése folyamatosan lekötötte a brigádot.

Az alapfeladaton túl az alábbi nagyobb munkákat végeztük az elmúlt két évben

2009 év

2010 év

Otthonházi lakások felújítása

Otthonházi lakások felújítása

Út, járdajavítások

Barcs város játszótereinek szabványosítása

Esze T. Vak B. csapadékvíz elvezetés kiépítése

2010 évi út, járda javítások (betonozási munkák)

Pg.Hiv homlokzat felújítás

Drávaszentesi ravatalozó felújítása

Temetők nyilvános  WC-inek kiépítése, felújítása

Szociális Otthon térburkolat készítése

Buszvárók tisztítása

Szökőkút, ivókút felújítások

Drávaszentesi faluház felújítása

Könyvtár átalakítás

 

Sétálóutcai világítás átszerelése, javítása

 

5. Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Termálközpont:

A Gyógyfürdő a 2009 és 2010 években közel hasonló látogatottságot ért el, a  nyári hónapra eső forgalom általában többszörösen felülmúlja a téli tavaszi időszak bevételét. A működést folyamatosan fennakadások nélkül biztosítottuk. A vendégek visszajelzései pozitívak, a vendéglátó hely kivételével elégedettek a szolgáltatás színvonalával.

A működtetés során az amortizálódott eszközöket pótoltuk – pihenőágyakat, úszósapkákat, napernyőket szereztük be. Ezekkel a szolgáltatás színvonalát emeltük. A lopások megelőzése érdekében kamera rendszert telepítettünk.

2010-ben átadott gyógymedence és wellness részleg további szolgáltatásbővülést jelentett. A fűtött folyosót elbontottuk a kupolát a foci vb idejére kivetítővel szereltük fel. A megújult gyógyászati részleg üzemelése továbbra is a mi költségeinket terheli, leválasztása időszerű lenne.

Bérleteladások alakulása:

 

diák

felnőtt

gyerek

nyugdíjas

úszó

 

éves

féléves

havi

heti

éves

féléves

havi

heti

éves

féléves

havi

heti

éves

féléves

havi

heti

havi

2009

31

8

10

8

4

139

20

5

4

48

98

18

11

15

31

190

15

9

10

31

248

2010 szept

24

10

12

2

7

123

22

11

4

25

90

10

19

12

19

208

23

5

11

23

217
 

Látogatói létszám alakulása:

 

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Össz.

2009

11 030

10 011

10 652

9 780

14 427

13 985

26 287

23 790

10 885

10 699

9 517

8 445

159508

2010

10 723

9 948

11 508

10 025

12 908

15 717

24 851

20796

10 170

13 204

12 197

 

152047

A fürdő működési költségeinek csökkentésére és a bevételek növelése céljából 9 pontos javaslatot tettünk, aminek a végrehajtását az év végén elkezdtük.

6. Szabadstrand:

A szabadstrand zavar nélkül  üzemelt. A működtetés a vízvizsgálatok elvégzéséből, a kaszálásból a szemetesek ürítéséből és a bólyák kihelyezéséből állt. A barcsi lakosok és a vizitúrázók a szezon idején folyamatosan igénybe vették a létesítményt. Most már több városi rendezvény helyszíne lett a terület..

2009-ben főző és birkasütő helyet alakítottunk ki, fa asztalokat és padokat készítettünk és helyeztünk ki.

2010 év elején nagyrendezvényre adtuk bérbe a területet amely bérleti díjból kihelyezhető szemeteseket és elválasztó korlátokat is készítettünk, amit a város nagyrendezvényein is használni tudunk. 2 naponta fogadtuk a vizitúrázókat átlagosan 30 fővel. A hűvös csapadékos nyár és a magas vízállás nem kedvezett a fürdőzőknek, de egy napsütéses napokon így is 150-200 fő ment le a partra.

A szezonban a fürdőzés biztonságához egy fő életmentőt vettünk fel, aki a tűzoltóság mentőhajóján teljesít szolgálatot.

A büfé használatba adásából havi 48 000 Ft bérleti díjhoz jutottunk.

A Drávai Szabadstrandra a pályázatban vállalt foglalkoztatási kötelezettségnek közhasznú munkások (őrök) alkalmazásával tettünk eleget.

Novembertől az épületet téliesítettük, lezártuk.

7. Közmunka, közhasznú, közcélú foglalkoztatás:

A közhasznú, közcélú, közmunka programok rendben mentek. Ezen létszámból oldottuk meg minden segédmunkát és a gépesítettség hiányában a közterületek tisztítási munkáit  -  kertészeti, parkosítási, parkfenntartási, tereprendezési, ároktisztítási feladatokat, a telephely és a szeméttelep őrzését.

A munkafegyelem és teljesítmény javítása érdekében az ellenőrzéseket folyamatosan végezzük. A normák be nem tartását, a késést, a mukaterület elhagyása írásos figyelmeztetést von maga után. Kiemelten kezeljük az alkohol fogyasztást, rendszeresen szondázunk. Probléma esetén írásbeli figyelmeztetést adunk és 3. figyelmeztetéssel egyidőben rendkívüli felmondással megszüntetjük a munkaviszonyt. Ez maga után vonja a segélyekből való kizárást is. A foglalkoztatottak 5-10 százalékát bocsátottuk így el és észrevehető a munkához való hozzáállás javulása.

A nagyobb létszámú programok esetén olyan feladatokat is meg tudtunk oldani melyek kapacitás hiányában évek óta halasztódtak.

2009 és 2010 évben a foglalkoztatás a Közmunkatervben meghatározott feltételekkel zajlott. Ez lehetőséget adott az 1 éves foglalkoztatásra és a hosszabbításra. Kinevelődött egy foglalkoztatotti kör akikkel biztonsággal jó minőségű munka végezhető. Ezek az emberek részt vettek parkgondozói, kisgépkezelői vagy településkarbantartói képzésen így a szükséges alapokat elsajátították. A kertészetben is ezen embereket foglalkoztatjuk és így megalapozott lett a virágtermesztésünk.

2009-ben közmunkaprogram nem indult. 2010-ben a  Barcsi TKT által elnyert 2 közmunkaprogramban foglalkoztattunk 65 főt június 15-ig. A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő év elejétől, majd a márciusi testületi döntés után plussz 103 fő foglalkoztatását végeztük.

A maximális közfoglalkoztatotti létszám 243 fő, szeptember végén 140 fő.

A közmunkaprogramokhoz kapcsolódóan tantermünket bérbe adtuk. 2009-ben kisgépkezelői, térburkolói, 2010-ben parkgondozó, településkarbantartó, zöldség és gyümölcstermesztő oktatásoknak adtunk helyet. A gyakorlati helyszín a város volt így több növényfelújítást, virágosítást, járdaépítést és javítást ennek keretében és a képző finanszírozásával végeztünk el.

A Városgazdálkodásnál büntetések ledolgozása is lehetséges. Két kategória van: a 2-10 napos szabálysértési büntetések és a hosszú távú 30-50 napos büntetésvégrehajtás által küldött közérdekű munkások. Ezt a formát szigorú feltételekkel tesszük lehetővé, mert feszültséget okoz a munkaviszonyban alkalmazott  közmunkások és a büntetésesek fegyelmezési lehetőségeinek különbözősége, valamint nem lehet teljes értékű munkát végeztetni velük, mert a képességeiket meghaladja és a hozzáállásuk sem kielégítő.  De így is sok olyan feladatot elvégeztetünk amit eddig nem tudtunk megoldani (pl külső területek szemétszedését).

A városfenntartási munkák elvégzéséhez a jelenlegi működési rendszerben folyamatosan legalább  50-60 ilyen dolgozóra van szükség akik napi 8 órában dolgoznak. Ez alatti létszámnál bizonyos munkák csúszhatnak.

A közcélú keretünkből minden városban működő intézményébe adtunk át létszámot. Ezekben az esetekben a VgIg a munkáltató, a partnerintézmény a foglalkoztató. Jelenleg 74 embert foglalkoztatunk így.

III. Összefoglaló

Az előző évekhez képest jobb feltételek mellett megpróbáljuk lehetőségeinket legjobban kihasználni. Kollégáimmal mindent megteszünk a városkép javítása érdekében, fontosnak tartjuk a város virágosítását mivel az ide érkezők a közterületeken keresztül ítélik meg a várost.

A jelenleg futó szabályozási keretek szerint a legköltséghatékonyabb módon próbálunk dolgozni. A továbbiakban két lehetőséget látok:

  • a jelenlegi sruktúrában a köz-foglalkoztatás kereteit kihasználva sok kézi munkával, az állami forrásokat kihasználva dolgozni
  • jelentős beruházással fejleszteni a gépállományt, azokra szakképzett embereket felvéve kevés élőmunkaráfordítással hatékonyabb munkát tudunk végezni.

A továbbiakban szeretnénk a kistérség felé nyitni (20 település igényeit mértük fel) és kertészeti kapacitásunkat szélesebben kihasználni. Igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani az Önkormányzattal és a város Intézményeivel. Célunk a problémák mihamarabbi megoldása, de nem az alapfeladatok rovására.

Munkánkban továbbra is számítunk a külső észrevételekre és javaslatokra, hiszen ezeket figyelembevéve szeretnénk javítani munkánkat.

 

Barcs , 2010.02.02

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-Testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási    Igazgatósága tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Ungvári Zoltán igazgató

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010.12.02.

 

 

Választás 2022