Ma 2020. december 03., csütörtök, Ferenc napja van. Holnap Borbála és Barbara napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

                           82/ 463-176

 

 

 

 

 

 

       1. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

 

 

JELENTÉS

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. december 15-i ülésére

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

 

Karvalics Ottó polgármester úr

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         a Rákóczi Szövetség által rendezett Széchenyi István emlékesten

-         Varga Ilonával a Szociális Központ vezetőjével

-         Kincsei János BNI igazgatóval

-         Dr. Kisimre László igazgatóval, Takács József gazdasági vezetővel, és Dr. Nuszpl Árpád háziorvossal

-         Hamarics Miklós Barcsi SC elnökével

-         Az érintett polgármesterekkel és a DRV Zrt. képviselőivel az ivóvízminőség-javításról

-         Dr. Cserti István rendőrkapitánnyal

-         Börzöli Zoltánnal a helyi mentőszolgálat vezetőjével

-         Az érintett polgármesterekkel, a Barcs-Gyékényes vasútvonal menetrendi egyeztetésén

-         Veszner Ádámné, Mészáros Ádám és Vértes Gábor igazgatókkal

-         Peresztegi Imrével a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatójával

részt vett:

 

-         a Polgármesterek és Jegyzők tanácskozásán Siófokon

-         a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége tisztújító kongresszusán Visegrádon

-         Egészséget a Barcsi Kistérségben rendezvényen

-         a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás ülésein és rendkívüli ülésén

-         a Somogy TV Miért? című műsorában

-         a DRV Zrt. értékesítési igazgatójával Veigl Gáborral és értékesítési és marketing osztályvezetőjével Kollár Józseffel

-         A Horváth-Avermann Kft. csarnokának ünnepélyes átadásán

-         a Munkaterv-tervezet egyeztetésén

-         a helyi Polgárőrség alakuló ülésén

-         az Oktatási, Művelődési, Sport-, és az Egészségügyi Szociálpolitikai Bizottságok ülésein

-         a DRV Zrt. rendkívüli közgyűlésén

-         a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központot érintő változások kapcsán meghirdetett lakossági fórumon

-         a Városkörzeti találkozón Pálfaluban és a Cigány Közösségi Házban

Racsek József képviselő, illetve alpolgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         Kincsei János BNI igazgatóval

-         Dr. Kisimre László igazgatóval, Takács József gazdasági vezetővel, és Dr. Nuszpl Árpád háziorvossal

-         Hamarics Miklós Barcsi SC elnökével

-         Mayer Viktóriával a VÁTI Nonprofit Kft. munkatársával a Járóbetegellátó Központ beruházása kapcsán

-         a Pannon EGTC (Európai Területi Együttműködési Csoportosulás) Felügyelő Bizottságának ülésén, valamint az EGTC közgyűlésén

-         Peresztegi Imrével a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatójával

részt vett:

 

-         a Rákóczi Szövetség által rendezett Széchenyi István emlékesten

-         a DRV Zrt. értékesítési igazgatójával Veigl Gáborral és értékesítési és marketing osztályvezetőjével Kollár Józseffel

-         a Munkaterv-tervezet egyeztetésén

-         a Nettó2 Bt. új fürdőszoba szalon és szaküzlet megnyitó ünnepségén

-         a helyi Polgárőrség alakuló ülésén

-         Kaposváron a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának ülésén

-         A Városfejlesztési, Környezetvédelmi-, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi-, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

-         a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központot érintő változások kapcsán meghirdetett lakossági fórumon

-         A fogadónapokon (november 25. és december 9. napján) város és környéke lakói, akik lakásproblémáikkal, munkahely hiánya miatti anyagi és szociális gondjaikkal fordultak alpolgármester úrhoz.

-         a Városkörzeti találkozón Pálfaluban és a Cigány Közösségi Házban

 

Feigli Ferenc volt polgármester a jubileumi jutalmának kifizetésével kapcsolatban ügyvédi megkeresést nyújtott be, melyet az erre adott válasszal együtt mellékelek.

Barcs, 2010. december 10.                          

 

Karvalics Ottó

                                                                                                             polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

J E L E N T É S

 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 176/2010. (VII.22.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése 1.325.748 e Ft, - ezen belül a BNI a Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 75.035 e Ft, a BNI a Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye 10.695 e FT, a BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 17.927 e Ft, a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 21.213 e Ft, a BNI Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 11.972 e Ft, a BNI Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája 5.409 e Ft - kiadási és bevételi előirányzattal kerüljön elfogadásra Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében.

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás finanszírozási tervét az előterjesztés mellékletét képező 8-10. számú melléklettel egészítette ki.

A Képviselő-testület elrendelte a módosításoknak Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésén történő átvezetését.

A módosítások átvezetése Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésén megtörtént.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 226/2010. (X.14.) sz. határozatával a 2010. évi munkaterv elfogadásáról szóló 308/2009. (XII.17.) sz. határozatát akként módosította, hogy a 2010. október 21-re tervezett képviselő-testületi ülés nem kerül összehívásra. Az október 21-i ülésre tervezett napirendi pontokat a Képviselő-testület a 2010. november 18-i ülésén tárgyalja meg.

 

Az október 21-i ülésre tervezett napirendi pontokat a Képviselő-testület a 2010. november 18-i ülésén megtárgyalta.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére - melyben a 2010/2011. tanév második felétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni a tanulók teljesítményét a második év végétől, egyidejűleg bevezetve az általános iskolák második - negyedik évfolyamán - 232/2010. (X.29.) sz. határozatával hozzájárult a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörében eljárva 233/2010. (X.29.) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy Racsek József főállású alpolgármester tagja legyen a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának.

Az érintettet a döntésről a határozat kivonat megküldésével értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 234/2010. (X.29.) sz. határozatával hozzájárult, hogy Karvalics Ottó polgármester előzetesen nyilatkozzon arról az OTP Bank Nyrt. felé, hogy a Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervez 15.000.000.- Ft összegű szponzori támogatást a BSC részére.

A nyilatkozattétel megtörtént.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 240/2010. (XI.18.) sz. határozatával döntött arról, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt.-vel 2002. november 28-án az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező autóbusz üzemeltetésére kötött tartós bérleti szerződést 2010. december 31-ig meghosszabbítja 100.000.- Ft + ÁFA bérleti díj ellenében. A bérleti díj esedékességét a szerződés meghosszabbításának aláírásától számított 15 napon belül kell teljesíteni a bérlőnek.

Barcs Város Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt. vételi szándékát az autóbuszra a Társasággal előzetesen egyeztetve készítse elő, és a soron következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

 

A társaságnak továbbra is szándékában áll a DUD-794 frsz-ú autóbusz megvásárlása. A vásárlás vételi ajánlatának megállapításával kapcsolatos külső szakértői értékbecslés még nem áll rendelkezésre, azt a szakértő várhatóan 2010. december 14-ig készíti el a KAPOS VOLÁN Zrt. részére. A szakértői értékbecslés megérkezését követően kerül előterjesztésre a vételi szándék.

 

 

A képviselő-testület 241/2010. (XI.18.) sz. határozatával a 14/1995. (V.26.) sz. rendelet 4.§ (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tagjának Légrádi Frigyesnét és Perger Józsefet megválasztotta, a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tagjának Presingné Farkas Irmát és Juhász Lászlót megválasztotta.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 242/2010. (XI.18.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére 5 személyt felvett.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 242/2010. (XI.18.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők cserére váró névjegyzékére 3 személyt felvett.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 243/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 105. III/1. sz. alatti 38,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. december 01. – 2016. november 30.-ig szóló időre 287,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 243/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/A. I/6. sz. alatti 50,01 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. november 01. - 2012. október 31-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 243/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. II/10. sz. alatti 41,54 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. december 01. - 2016. november 30-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 243/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. II/16. sz. alatti 38,12 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. január 01. - 2016. december 31-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 243/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Nagyhíd u. 1. III/21. sz. alatti 58,96 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. december 01. - 2016. november 30-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 243/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Köztársaság u. 49. fsz. 2. sz. alatti 57,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. december 01. -2012. december 31-ig szóló időre 233,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta, és a felújítási költségek fejében 4 havi lakbért elengedett.

Barcs Város Képviselő-testülete 243/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. III/21. sz. alatti 91,95 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. december 01. -2016. november 30-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

 

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlőkkel kösse meg.

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 244/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Köztársaság u. 25. IV/10. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2010. november 01. - 2012. október 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 244/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 74. fsz.7. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2010. november 01. - 2012. október 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 244/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Nagyhíd u. 1. fsz.2. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2010. november 01. - 2012. október 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 244/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Széchenyi u. 11. II/7. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2010. november 01. - 2012. október 31. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 244/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 105. II/1. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2010. december 01. - 2012. november 30. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 244/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 105. I/2. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2010. december 01. - 2012. november 30. napjáig szóló időre meghosszabbította.

Barcs Város Képviselő-testülete 244/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 27. fsz.2. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2010. december 01. - 2012. november 30. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 244/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Barcs, Nagyhíd u. 1. I/5. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2010. december 01. - 2012. november 30. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlőkkel kösse meg.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 245/2010. (XI.18.) sz. határozatával az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság nem képviselő tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

            1. dr. Del-Fabró Gusztáv        

            2. Grósz Zoltánné                   

A megbízási szerződések elkészítésre és aláírásra kerültek.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 246/2010. (XI.18.) sz. határozatával az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság nem képviselő tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

            1. Cservölgyiné Rácz Ildikó                

            2. Katona Istvánné                             

 

A megbízási szerződések elkészítésre és aláírásra kerültek.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 247/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság nem képviselő tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

            1. Károlyi Judit           

            2. Krisztián Dániel       

A megbízási szerződések elkészítésre és aláírásra kerültek.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 248/2010. (XI.18.) sz. határozatával az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság nem képviselő tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

            1. dr. Kozma Andrásné                      

            2. Tóth Anikó                                     

A megbízási szerződések elkészítésre és aláírásra kerültek.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 249/2010. (XI.18.) sz. határozatával a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

            1. Gál Gábor              

            2. Kertész Jánosné      

A megbízási szerződések elkészítésre és aláírásra kerültek.

Barcs Város Képviselő-testülete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló többször módosított 1996. évi XLIII. tv. 245/F. § /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Barcs Város Hivatásos Tűzoltósága 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 250/2010. (XI.18.) sz. határozatával az alábbiak szerint határozta meg:

1./ Az alkotmányos rend, a vonatkozó jogszabályok és szabályok betartásával védje működési területén az emberi életeket és anyagi javakat.

2./    A Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokon, valamint az SZMSZ-ben és az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása.

3./ A hivatásos önkormányzati tűzoltóság éves költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok alapján.

4./ Az erdők tűzvédelmének fokozott felügyelete.

5./ A lakosság rendszeres tájékoztatása a tűzesetek és műszaki balesetek leggyakrabban előforduló okairól és a megelőzés lehetséges eseteiről.

6./ A hatósági munka törvényességi színvonalának emelése, a napi munkavégzés során a törvényesség következetes érvényre juttatása.

7./ Az illetékességi területén lévő intézményeknél, gazdálkodó egységeknél folyamatosan kísérje figyelemmel a tűzvédelmi előírások érvényesülését.

8./ Biztosítani kell az új tűzoltás technikai eszközökkel kapcsolatos ismeretek készség szintű elsajátítását.

9./ A tűzoltóságon kialakított egységes követelménytámasztás és a magas színvonalon végzett szakmai munka további erősítése és megtartása.

10./ A pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kísérése, a különböző pályázati lehetőségek feltérképezése és a pályázatokon történő részvétel előkészítése.

11./ Kapcsolattartás a katasztrófavédelem szervezetébe tartozó szerveken túl a társszervekkel, mint: rendőrség, mentőszolgálatok és egyéb szervezetekkel, polgárőrség, közterület-felügyelet.

12./ A tűz és káresetek megelőzésével kapcsolatban emeljék a megelőző munka hatékonyságát, mind hatósági, mind szakhatósági területen. Törekedjenek a gyors és polgárbarát ügyintézésre.

13./ Árvíz, egyéb katasztrófa, vagy rendkívüli helyzet esetén a humán erőforrások maximális kihasználásával törekedni kell a minél nagyobb segítségnyújtásra.

 

14./ Felkészülés a 2011. évi átfogó gazdasági ellenőrzésre.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Feigli Ferenc volt polgármesternek 5 havi illetményének megfelelő, azaz 2.609.000.- Ft jubileumi jutalmat nem fizeti ki Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 257/2010. (XI.18.) sz. határozata alapján.

Az érintettet a döntésről a határozat kivonat megküldésével értesítettem.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2010. (XI.18.) sz. határozatával elrendelte a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ létszámcsökkentését, valamint a munkaköri átszervezést, és ezzel egyidőben jóváhagyta Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint.

A Városgazdálkodási Igazgatóság közalkalmazotti állománya:

Részleg

Teljes munkaidős (fő)

Részmunkaidős (fő)

Központi iroda

6

1

Ingatlankezelő

1

Parkfenntartás

12

1

WC

1

Gépjármű üzemeltetés

7

1

Piac

1

Gyógyfürdő

21

1

Karbantartás

6

Összesen:

55

4

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalását.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 261/2010. (XI.18.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként továbbiakban is a Barcs 660. hrsz-ú (Széchenyi. u. 9.), a Barcs 2230. hrsz-ú (Bajcsy-Zs. u. 175.), a Barcs 2504. hrsz-ú (Bem u. 13.) ingatlanokat ajánlja fel. Az alábbi ingatlanok kerülnek újabb fedezetként történő felajánlásra:

Megnevezés

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Érték (eFt)

Beépítetlen terület

2441/2

4000

8.000

Beépítetlen terület

2003

1053

2.422

Beépítetlen terület

2005

1044

2.401

Beépítetlen terület

2008

1029

2.367

Károlyi M. utcai ter.

4271

1718

1.718

S.tarnóca, Széchenyi tér

4325

1300

1.300

Starnóca, Károlyi M. u. terület

4318

2275

2.275

Régi rendelőintézet

57/1

125.000

Napközi otthon

160

2218

22.663

Zeneiskola épület

184

1835

8.500

Volt rendőrségi épület

656

1153

3.500

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

61

4.500

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

62

4.500

Bajcsy-Zs. u. 78. 1/2. (lakás)

67/A/14

27

2.800

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

57

4.500

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

80

4.000

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

33

3.200

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

54

5.000

Összesen:

208.646

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla-hitelszerződés megkötésére.

A folyószámla-hitelszerződés megkötésre került.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 262/2010. (XI.18.) sz. határozatával a pályázati támogatások és ahhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek előfinanszírozására – 100.000.000.-Ft éven belüli hitel felvételét határozta el. A hitel kamata 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,50%, kezelési költség 0,50 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, futamidő a szerződéskötéstől (várhatóan 2010. december 01-től) 2011. május 31-ig, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a negyedév utolsó banki munkanapján. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján, valamint a pályázatokból származó bevételek engedményezése.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő hitelszerződés megkötésére.

 

A hitelszerződés megkötésre került.

 

 

 

B a r c s, 2010. december 09.

 

 

                                                                                                          Karvalics Ottó

                                                                                                             polgármester

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

KIEGÉSZÍTÉS

 

 

Az 1. számú napirendi ponthoz:

„Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”

 

 

 

A Jelentés 6. oldalán a 261/2010. (XI.18.) sz. határozat, illetve 7. oldalán a 262/2010. (XI.18.) sz. határozat végrehajtásáról szóló jelentés tévesen került beírásra, mivel a hitelszerződések előkészítése még folyamatban van.

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

 

 

 

   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 3 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

247-29/2010; 247-30/2010; 247-31/2010.

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság 3/2010. (XI.24.), 4/2010.(XI.24.), 5/2010.(XI.24.), 6/2010. (XI.24.) számú határozataival elbírálta a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójára beérkezett pályázatokat. A támogatás összesített adatai:

„A” típusú pályázatok:

Pályázók száma:              76 fő

Jogosultak száma: 71 fő

A pályázatból kizárt, illetve nem támogatott: 5 fő

A megítélt támogatás havi összege

4000 Ft,-

22

3000 Ft,-

17

2500 Ft,-

3

2000 Ft,-

15

1500 Ft,-

14

Összesen:

71 fő

 

„B” típusú pályázatok:

Pályázók száma:        9 fő

Jogosultak száma:      9 fő

A megítélt támogatás havi összege

4000 Ft,-

4

3500 Ft,-

1

2000 Ft,-

3

1500 Ft,-

1

Összesen:

9 fő

Barcs Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

Barcs Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 98/2010. (XI.17.) sz. Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsági határozatával elfogadta a vagyonnyilatkozatok beadásáról szóló tájékoztatót.

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 12/2010. (XI.23.) DTÖ sz. határozatával a 2010. december 4-én 18 órakor tartandó mikulás estre vásárolandó csomagokra, valamint a betlehemi kiadásokra 45.000.- Ft-ot biztosított saját kerete terhére.

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 13/2010. (XI.23.) DTÖ sz. határozatával teremlabdarúgó-bajnokságra 20.000.- Ft-ot biztosított saját kerete terhére.

 

 

 

B a r c s, 2010. december 09.

 

                                                                                               Karvalics Ottó

                                                                                                polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.