Ma 2020. november 30., hétfő, András és Andor napja van. Holnap Elza napja lesz.

MÓDOSULT HATÁROZATI JAVASLAT A KIEGÉSZÍTŐ ANYAGBAN TALÁLHATÓ!

 

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

 

 

                                                                                              …………számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

„Barcs a turisták új felfedezése” című kiadvány és DVD megjelentetésének elhalasztásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. november 18-i ülésére

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 7/2010.(I.28) számú határozatával elfogadta a 2010. évi városi kulturális nagyrendezvények tervét és költségeit. A testület a városi nagyrendezvények megtartására 7.440.000 Ft, a kiadványokra 1.650.000 Ft, a szabadtéri ülőhelyek pótlására és rendezvénysátor vételére 400.000 Ft kiadási előirányzat betervezését rendelte el Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében, mely a céltartalékba került megtervezésre.

A kiadványok megjelentetésére jóváhagyott 1.650 000 Ft-ból 450.000 Ft-ot a Dráva Múzeum szerkesztésében megjelent természettudományi és helytörténeti tanulmányok (Gyökerek 2010.) kiadására, 825.000 Ft-ot a „Barcs a turisták új felfedezése” című kiadványra, 375. 000 Ft-ot az ugyanezt a nevet viselő DVD megjelentetésére hagyott jóvá a testület.

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatója tájékoztatta az alpolgármester urat arról, hogy összeállították a kiadvány és a DVD anyagát és bekérték a pénzügyi ajánlatokat a további munkálatokkal kapcsolatban (fordítás horvát és angol nyelvre, nyomdai költségek, forgatókönyv, stúdiómunkák, sokszorosítás stb.). Ismerve a város anyagi helyzetét, az igazgatónő abban kért döntést, hogy a fent jelzett kiadvány és DVD 2010. évben megjelentetésre kerüljön-e, vagy egy későbbi időpontban történjen annak kiadása.

Bár a kiadvány és DVD a turisztika és a városmarketing szempontjából igen fontos, tekintettel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a „Barcs a turisták új felfedezése” című kiadványt és DVD-t a 2010. évben ne jelentessük meg, rendeljük el az ez által felszabaduló 1.200.000 Ft átcsoportosítását a költségvetés általános gazdálkodási tartalékába, hogy onnan felhasználásra kerülhessen más, jelenleg fontosabb feladatokra.

Kérem előterjesztésem elfogadását.

 

Barcs, 2010. november 3.

 

                                                                                              Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a „Barcs a turisták új felfedezése” című kiadványt és DVD-t a 2010. évben nem jelenteti meg, elrendeli az e célra betervezett 1.200.000 Ft kiadási előirányzat átcsoportosítását Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése általános gazdálkodási tartaléka előirányzatába.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: 2010. november 30.

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. november 3.

 

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző

K I E G É S Z Í T Ő

…. sz. napirendi pont

„ Barcs a turisták új felfedezése” című kiadvány és DVD megjelentetésének elhalasztása című előterjesztéshez a bizottsági ülés(ek) véleményére, javaslatára figyelemmel

Bizottság megnevezése

Javaslat témája

Szavazás

Eredménye

Előterjesztő

álláspontja

 

 

Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság

 

 

 

A bizottsági ülésen a Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatója javaslatot tett arra is, hogy a 2010. évben a szabadtéri ülőhelyek pótlására és a rendezvénysátor megvételére betervezett 400 ezer Ft kiadási előirányzat ne kerüljön felhasználásra. Emiatt a bizottság javasolja Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy az alábbi, módosított határozati javaslattal fogadja el az előterjesztést:

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a „Barcs a turisták új felfedezése” című kiadványt és DVD-t a 2010. évben nem jelenteti meg, valamint elhalasztja a szabadtéri ülőhelyek pótlását és a rendezvénysátor megvételét, elrendeli az e célokra betervezett 1.600.000 Ft kiadási előirányzat átcsoportosítását Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése általános gazdálkodási tartaléka előirányzatába.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: 2010. november 30.”

 

 

3 igen szavazat

 

 

 

 

Egyetértett