Ma 2020. november 29., vasárnap, Taksony napja van. Holnap András és Andor napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Oktatási, Művelődési, Sport

Bizottsága Elnökétől

7570. Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

…........ sz. napirendi pont

Előterjesztés

 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi keretösszegének megállapításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

                2010. november 18-i ülésére

 

 

Az Oktatási Minisztérium a települési és megyei önkormányzatok közreműködésével a 2000/2001. tanév során hozta létre a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot, mely a településünkön állandó lakhellyel rendelkező, felsőfokú intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Önkormányzatunk kezdettől fogva csatlakozott e pályázati rendszerhez, melynek lebonyolítását - a pályázat kiírása, azok elbírálása, a keretösszegre javaslattétel – átruházott hatáskörben a régi Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság, jelenleg az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság végzi.

Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint a Képviselő-testület 3 millió forintot biztosított e támogatási rendszer anyagi fedezetére éves költségvetéseiben a bizottság javaslata alapján.

Az önkormányzat részéről a 2011. évi fordulóhoz a csatlakozás megtörtént, mivel a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló, 39/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet 3.§-ában a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a csatlakozásról szóló nyilatkozat évenkénti aláírására.

A pályázatokat az önkormányzati választások előtt az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság kiírta, melyek benyújtási határideje 2010. október 29. volt. A pályázati felhívásra 76 db „A” típusú, (ők felsőfokú intézményben,nappali tagozaton tanulnak, és 10 hónapra pályázhatnak) és 9 db „B” típusú (ők érettségizettek, vagy érettségi előtt állnak, és 3*10 hónapra pályázhatnak, amennyiben a jövő szeptemberben felsőfokú intézmény nappali tagozatán kezdik meg tanulmányaikat) pályázat érkezett. A pályázatokat az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságnak kell 2010. november 23-ig elbírálni, és december 6-ig kell a pályázókat értesíteni a döntésről.

Tekintettel arra, hogy a jövő évi fordulóra beérkezett pályázatok nagyságrendje csaknem megegyezik az előző években beérkezett pályázatokkal, (2008-ban 87 db. „A” 11 db. „B” típusú pályázatot, 2009-ben 95 db „A” típusú, és 7 db „B” típusú 2010-ben 78 db „A” és 17 db „B” típusú pályázatot támogattunk), valamint arra, hogy a 2011. évi keretösszegből kell fedezni a 2011. évi „A” és „B” típusú pályázatokon túl a 2010., 2009., 2008. évi „B” típusú pályázatok támogatási összegeit is, mely 887.500 Ft,- javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi fordulójára 3 millió Ft,- kiadási előirányzat betervezését rendelje el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésemet elfogadni szíveskedjék!

Barcs, 2010. november 3.

                                                                                    Vekkeli Józsefné s. k.

                                                                                    tanácsnok, bizottsági elnök

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi fordulójára - a 2011. évi „A” és „B”, valamint 2010., 2009., 2008. évi „B” típusú pályázatok támogatására - 3 millió Ft kiadási előirányzat betervezését rendeli el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. november 3.

                                                                                              Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                          címzetes főjegyző